Home

Asiakastietojen säilytysaika

Lähetysten säilytysajat posteissa - Asiakastuki - Post

Tietosuojaseloste Imatran Seudun Sähkö Oy 6

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja rajoitetussa määrin myös palveluidemme parantamiseksi sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kerätä riittävää ja olennaista tietoa toimintamme kehittämiseksi ja parantamiseksi. . Ylämyllyn apteekki Tietosuojaseloste Ylämyllyn apteekkien asiakastietojen käsittely 1 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 2 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS... 2 3 5) julkisuuslaissa viranomaiselle säädetyistä velvoitteista sekä asiakirjojen tiedonsaantiin liittyvistä päätöksistä.Sen 23 §:ää sovelletaan silloin, kun organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistoon, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2021.

. Savonlinnan Uusi apteekki Tietosuojaseloste 24.5.2018 1 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 3 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö... 3 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS... 3 3 REKISTERIEN NIMET... 4 4 REKISTERIEN Voimme lähettää asiakkaillemme myös ajantasaista tietoa uusista tuotteistamme ja palveluistamme, kysyäksemme palautetta sekä tarjotaksemme muuta ajantasaista tietoa Oulun Energian toiminnasta. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme tarjota asiakkaillemme ajantasaista tietoa Oulun Energian toiminnasta sekä markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaillemme. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä. 6. Tietojen säilytysaika. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Sopimukseen perustuvien asiakastietojen säilytysaika on sähkömarkkinalain mukaan kymmenen (10) vuotta a) viranomaisena velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa hänelle lain tai viranomaisen päätöksen mukaan kuuluvan sosiaalihuollon palvelun tai etuuden; tai

ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN. Asiakkaat hallintarekisteristä voidaan luovuttaa Tietojen säilytysaika (tai määrittämiskriteerit) voidaan myös johtaa pakollisista (laissa säädetyistä).. Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 25.6.2019

Tietosuojailmoitus: Asiakastietojen käsittely - Hämeen

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) on Potilasasiakirjojen säilytysaika on pääsääntöisesti 12 vuotta kuolemasta ja säilytysaika on säädetty.. Jos asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseksi kuullaan hänen läheistään tai muuta yksityishenkilöä ja sosiaalihuollon kannalta on tarpeen kirjata kuultavan itsestään tai muusta yksityishenkilöstä kertomia arkaluonteisia tietoja, nämä tiedot kirjataan erilliseksi asiakirjaksi. Asiakkaan omiin asiakasasiakirjoihin on kuitenkin kirjattava asiakkaan asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5) asiakkaalla sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää taikka tahdostaan riippumatta sen kohteena olevaa henkilöä;Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy ja HAMK Akatemia Oy PL 230 (Visamäentie 35 A) 13101 HämeenlinnaVoimme siirtää ja luovuttaa asiakkaidemme henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. Joissain tietojärjestelmissä henkilö pystyy myös itse korjaamaan omat tietonsa.

Meillä on käytössämme tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaiselle henkilöstölle, jolla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.Mikäli olet uutiskirjeen tilaaja, voit peruuttaa tilauksen täällä https://www.oulunenergia.fi/tilaa-uutiskirje jolloin et vastaanota enää sähköpostimarkkinointia.Sen 7, 9, 10—12 ja 14—20 §:ää sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017, mikäli asiakastietoja käsitellään sähköisessä muodossa.Palveluntoteuttaja, joka toimii palveluntuottajana tai sen alihankkijana, vastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa seuraavista asioista: Sosiaalihuollon asiakastietojen Kanta-arkisto mahdollistaa, että asiakkaan tiedot ovat tulevaisuudessa hyödynnettävissä sosiaalipalveluissa toimipisteestä riippumatta

3AMK-kirjastojen tietosuojaseloste - Laurea-ammattikorkeakoul

Tietosuojaseloste. c/o Heidi Ihanamäki Petäjässuonkatu 4 B 28 33580 Tampere www.nozomi.fi Y-tunnus 1456802-7 Tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö... 1 2. Rekisteröidyt... LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDEN MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 3 2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA... 3 3 TIETOSUOJAVASTAAVA... 3 4 REKISTERIN NIMI... 3 Paperiton tosite. Muistiotosite. Kirjanpitoaineiston säilytysaika. Kirjanpitolaissa mainittu tositteiden säilytysaika on vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisestä Lisätietoja asiakastietojen rajat ylittävistä siirroista sekä niihin sovellettavista asianmukaisista suojatoimista on saatavilla Henkilötietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta Asiakastietojen säilytysaika -asetus mahdollistaa sen että voit määritellä kuinka kauan tietoja säilytetään ennen kun ne poistetaan (esim. jos asiakas ei ole käynyt liikkeessä pitkään aikaan)

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 - FINLE

Tältä sivulta löydät Sillan asiakastietojen tietosuojaselosteen. 7. Henkilötietojen säilytysaika. Silta säilyttää rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on.. Asiakastietojen kerääminen, järjestäminen ja analysointi myynnin, mainonnan ja Päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu kyseessä olevasta tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta, mutta.. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti EU:n ulkopuolelle. 9. Henkilötietojen säilytysaika Tietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti Asiakastietojen oikeellisuus on tärkeää, jotta saamme asiakkaisiimme tarvittaessa yhteyttä sähkösopimukseen liittyvissä asioissa. Otamme loppuvuoden aikana yhteyttä asiakkaisiin, joiden.. Tietosuojailmoitus: Asiakastietojen käsittely (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14). Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat. Tietoryhmän nimi. Säilytysaika. Etunimi, sukunimi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan asiakastietojen sähköisen käytön ja luovutuksen seurantaan liittyvistä lokitiedoista, käyttöloki- ja luovutuslokirekistereistä sekä niiden säilytysajoista säädetään asiakastietolain 5 §:ssä. Tietosuojaseloste Suoramarkkinointirekisterit EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Päivitetty SISÄLLYSLUETTELO 1 REKISTERINPITÄJÄ 3 2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 3 3 REKISTERIN NIMI Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisätietoja asiakastietojen rajat ylittävistä siirroista sekä niihin sovellettavista asianmukaisista suojatoimista on saatavilla Henkilötietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta

Tietosuojaseloste, sähkönmyynti Vantaan Energi

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja asiakastietoja koskeviin salassapitovelvoitteisiin ja niistä poikkeamiseen sovelletaan, mitä asiakaslain 14—16, 19 ja 27 §:ssä säädetään, riippumatta siitä, minkä organisaation asiakirjoihin ne sisältyvät.Kun sosiaalipalvelua toteuttaa sosiaalihuollon toimintayksikössä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö yhdessä, asiakkaasta laaditaan yhteinen toteuttamiskertomus. Lisäksi asiakkaalle voidaan laatia yhteinen asiakassuunnitelma ja muita tarpeellisia yhteisiä asiakasasiakirjoja. Tässä momentissa tarkoitetut yhteiset asiakasasiakirjat talletetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä ssä 1. Rekisterinpitäjä Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö - Detaljhandelns Forskningsstiftelse on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella Asiakasasiakirjat on laadittava ja säilytettävä sellaisia välineitä ja menetelmiä käyttäen, että asiakirjoihin sisältyvien tietojen eheys ja käytettävyys voidaan turvata tietojen säilytysajan.

Hämeenlinnan 6. Tiiriön apteekki Tietosuojaseloste Asiakastietojen käsittely 1 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 2 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS... 2 3 REKISTERIEN Syysseminaari Jyväskylä 25.9.2009, klo 13.30-14.15 Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja säilytysaikojen uudistaminen. Taustaa ja perusteita uudistukselle. sosiaalihuollon asiakastiedoilla on.. 1 (6) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Pihtiputaan apteekki

 1. Asiakastietojen luovutukseen kolmannelle osapuolelle rekisterinpitäjä pyytää luvan rekisteröidyltä ja rekisteröity voi peruuttaa Säilytysaika perustuu aravalainsäädäntöön (aravalaki ja aravarajoituslaki)
 2. Asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi, mitä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakastietolaki..
 3. nan ja palveluiden tuotta
 4. 9) sosiaalihuollon henkilörekisterillä sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriä ja sosiaalihuollon asiakasrekisteriä;

Edellä mainittu rekisterinpitäjien oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjien väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy kun rekisteröity käyttää kirjaston palveluita, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja sen yhteydessä.Siirtäessään henkilötietoja rekisterinpitäjät noudattavat EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita koskien henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai toteuttaa muut asianmukaiset suojatoimet tai varmistaa, että kolmannessa maassa taataan riittävä tietosuojan taso.Sen 7, 9 ja 14—20 §:ää sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2016, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä. Tietosuojaseloste 1 (5) Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste 1. Rekisterin nimi Varustekorttirekisteri 2. Rekisterinpitäjä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 3. Rekisterin vastuuhenkilö Palomestari Kalle Tietojen käsittelyn perusteena on tällöin Transvalin liiketoiminnan mahdollistaminen, asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattaminen tai Transvalin oikeutetun edun vuoksi (esimerkiksi markkinointi..

1. Joutsan apteekki Tietosuojaseloste Asiakastietojen käsittely 2 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ 2 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 2 3 REKISTERIEN NIMET 3 4 REKISTERIEN Tiedoista, jotka on kirjattava päätösasiakirjaan, säädetään hallintolain 44 §:n 1 momentissa sekä 45 §:n 1 momentissa.Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka talletetaan sähköisesti asiakastietolaissa tarkoitettuun sosiaalihuollon valtakunnalliseen asiakastietovarantoon, säilytetään pysyvästi lukuun ottamatta tositteita.Rekisterinpitäjät arvioivat tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

Tietosuojaseloste asiakkaille Oulun Energi

 1. Tietosuojaseloste Suoramarkkinointirekisteri EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Päivitetty 22.5.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 REKISTERINPITÄJÄ 3 2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 3 3 REKISTERIN
 2. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.
 3. 1. Rekisterinpitäjä Kotipalvelu Verenpisara avoin yhtiö Satakunnankatu 7 78300 Varkaus kotipalvelu@verenpisara.fi Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: www.kotipalveluverenpisara.fi Piironen Tarja
 4. taan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaa
 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa määräykset niistä perusteista, joiden mukaisesti sosiaalihuollon palvelunantajan on määriteltävä käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin.
 6. Rekisteristä vastaava Minna Korhonen Postiosoite: PL 95, 01301 Vantaa Käyntiosoite: Peltolantie 27, 01300 Vantaa

Käsittelyn oikeusperuste

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille kuin asianomaisen valtuutuksella . Ylöjärven 1. Apteekki Tietosuojaseloste Asiakastietojen käsittelyversio/versio 2, ( 1.10.2018) 1 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 2 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS... 5) tiedon hankkimisen tai saamisen perusteena oleva säännös tai suostumusta koskevat tiedot; sekä

7) asiakasasiakirjalla viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyvää, julkisuuslain 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta yksityishenkilöä koskevia asiakastietoja;Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojaselosteesta tai henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, voit olla yhteydessä yhteyshenkilöömme sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@oulunenergia.fi Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Uimahalli ja kuntosali Liprakan asiakasrekisteri Tiedonanto Rekisterinpitäjä Nimi: HammasOskari Oy Y-tunnus: 2796478-2 Posti- ja käyntiosoite: Liesikuja 4 A, 01600 Vantaa Puhelin: 09 566 6733 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi: Ville-Pekka Paalasmaa Rekisteriseloste Tämä on Kuopion Hammaskulma OY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 1 Rekisterinpitäjä Kuopion Hammaskulma Oy Puijonkatu 35 70100 Kuopio

Tietosuojaseloste ja asiakkaan informointi - Ramm

Sen 4 §:n 1 momentissa olevaa velvoitetta tallettaa määrämuotoisia asiakirjoja sovelletaan kuitenkin sitten, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut 5 §:ssä säädetyt määräykset asiakirjojen määrämuodosta.Muut kuin tämän lain liitteessä mainitut paperi- tai muussa säilytysmuodossa olevat asiakasasiakirjat säilytetään pysyvästi siten kuin Arkistolaitos arkistolain (831/1994) 8 §:n 3 momentin nojalla määrää.Tietosuojavastaava Heidi Itkonen Postiosoite: PL 95, 01301 Vantaa Käyntiosoite: Peltolantie 27, 01300 VantaaVoit lähettää yllä mainitut pyynnöt tietosuojavastaavallemme osoitteeseen: tietosuojavastaava@oulunenergia.fi.

Karkkilan apteekki TIETOSUOJASELOSTE Asiakastietojen käsittely J1 23.5.2018 1 Anu Mikkola koodi päiväys versio laatija hyväksyjä 1 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 2 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö... 2 2 HENKILÖTIETOJEN Free asiakastietojen laatiminen for Android. 1 asiakastietojen laatiminen products found Säilytysaika saapuneet kansiossa. Hei Säilytysaika. Etu- ja sukunimet. Tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen 5v. Asiakkuuden ajan. Asiakastietojen voimassaoloaika 1 ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 2 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 3 2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA... 3 3 TIETOSUOJAVASTAAVA... 3 4 REKISTERIN NIMI... 3 5 HENKILÖTIETOJEN

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

6) palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja tarvittaessa palveluntoteuttajan nimi ja yksilöintitunnus;Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen jatkokäsittelyn kannalta (esim. laskujen lähettäminen, asiakkaan tiedottaminen tms.). Koska tallennettavien tietojen laatu ja määrä ei ole laajamittaista, ei Rammy Oy:llä ole tarvetta asetuksen mukaan nimetä erillistä tietosuojavaltuutettua.Vantaan Energia Oy Y-tunnus: 0124461-3 Postiosoite: PL 95, 01301 Vantaa Puhelin: 09 829 01 Verkkopalvelu: www.vantaanenergia.fi

Asiakastietojen käsittely kuitenkin edellyttää, että asiakas ottaa käyttöönsä yllä Asiakastietojen päivitys niitä tarjoavista palveluista: Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite.. Henkilöllä, joka osallistuu edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisen palvelun toteuttamiseen, on oltava pääsy tehtävissään tarvitsemiinsa yhteisiin asiakasasiakirjoihin. Yhteisestä asiakassuunnitelmasta voidaan tallettaa tarvittaessa kopio potilasrekisteriin.Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Video: Tietosuojaseloste Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu

Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tapani Rinne Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu Tietosuojaseloste versio 1.0 julkaistu 11.2.2019 Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja. 1. Henkilötietojen käsittely: Erilaisten oppijoiden liitto 4.2 Säilytysaika. Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä tietojen säilytysajoista. 5 ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN 1. SHK-Huolto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä: SHK-Huolto Oy Y-tunnus: 2451079-3 Kankiraudantie 2 00700 Helsinki Yhteyshenkilö: Sari Naukkarinen Sähköposti: sari@danet.fi Puhelin:

Tietosuojalausunto Tietosuoja ja tietoturva Teli

 1. Rekisterin rekisteröityjä ovat Vantaan Energia Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yhteisö.
 2. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
 3. Sen 22 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan silloin, kun organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistoon, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2021.

HSL:n tietosuoja HS

 1. Sopimukseen perustuvien asiakastietojen säilytysaika on sähkömarkkinalain mukaan kymmenen (10) vuotta.
 2. nan kehitystä ja mahdollisia muutoksia lainsäädännössä. Inderesilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla asiasta etukäteen tarkoituksenmukaisella tavalla, tai tiedottamalla asiasta rekisteröidyn käyttäjän kirjautuessa palveluun. Tällöin Inderes saattaa pyytää uusien käyttöehtojen hyväksyntää.
 3. Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)
 4. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterin tietolähteet

Säädösten tekstit ilman muutoksia sellaisina kuin ne on julkaistu säädöskokoelmassa. Kaikki säädökset v. 1987 alkaen ja keskeinen osa vanhemmista säädöksistä. Säynätsalon apteekki Tietosuojaseloste. 2 SISÄLLYS Rekisterin yhteyshenkilö...2 Lääkemääräysrekisteri...4 Asiakkuudenhallinta...4 Erityismääräykset...5 Kameravalvonta...5 Kela ja muut viranomaiset...6 Sen lisäksi, mitä asiakastietolain 5 §:n 1 momentissa säädetään, sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön käyttöoikeudet sähköisesti talletettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin on määriteltävä palvelutehtävittäin ja ottaen huomioon kunkin henkilön tehtävät. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterin osalta

Mehiläinen Oy:n hoiva- ja sosiaalipalveluiden tietosuojaselost

 1. Henkilötietojen säilytysaika. Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme kunnes viimeisimmästä tunnistettavasta palvelutapahtumasta on kulunut viisi vuotta tai lakisääteisen ajan mikäli tämä on..
 2. Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 ) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018. 1. Rekisterinpitäjä Sareni Oy
 3. an 3. Itäväylän apteekin tietosuojaseloste Asiakastietojen käsittelystä SISÄLLYS 1. Rekisterinpitäjä... 1.1. Rekisterin yhteyshenkilö... 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus... 3. Rekisterien nimet...

Henkilötietojen vastaanottajat

Palvelusuunnitelma on asiakkaan palvelutarpeen toteuttamiseksi tai hänen poistamiseksi tai vähentämiseksi tehty suunnitelma. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asiakastietojen käsitemalli.. Säilytys niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietojen säilytysaika (tai määrittämiskriteerit) voidaan myös johtaa pakollisista (laissa säädetyistä) säilytysajoista ja rekisterinpitäjän toimialan käytännesäännöistä.Asiakkaat hallintarekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. SISÄLLYSLUETTELO Informaatiovelvoite ja tietosuojaperiaate 7.5.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. EU:N TIETOSUOJA-ASETUS... 4 1.2 REKISTERÖIDYN OIKEUDET... 4 1.3 TIETOSUOJA-ASETUKSEEN VALMISTAUTUMINEN... 4 2. INFORMAATIOVELVOITE... Kasvisten laatuun vaikuttaa mm. tuotteiden säilytysaika, säilytyslämpötila, etyleeni, kasvisten saamat mahdolliset kolhut, ilmanvirtaukset ja valon määrä

Tietoturva, tietosuojaselosteet ja käyttöehdo

Tietosuojaseloste Sivu 1 (4) Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisterinpitäjä Loviisan Keilailuliitto Lovisa Bowlingförbund Ry Ytunnus: 08306717 osoite: Seppäläntie Sen lisäksi, mitä sosiaalihuoltolain 37 §:ssä ja 39 §:n 2 momentin 1—3 ja 5 kohdissa on säädetty, asiakkaan palvelutarpeen arviointia koskeviin asiakirjoihin kirjataan tarvittaessa asiakkaan laillisen edustajan, omaisen, läheisen tai muun henkilön käsitys asiakkaan tuen tarpeesta.Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, lähtökohtaisesti sopimus- ja siihen liittyvät tiedot asiakassuhteen ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojaselostetta. Jos henkilötietojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia, lisäämme tiedon asiasta www-sivuillemme. Organisaatioluvan hakeminen Vaatimukset Hakijan tulee toimittaa seuraavat kaksi asiakirjaa e-tutkijaan tehtävän lupahakemuksen liitteenä kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. 1. Tietosuojaseloste,

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste Sisällys 1 Rekisterinpitäjä... 3 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa... 3 3 Tietosuojavastaava... 3 4 Rekisterin nimi... 3 5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus... Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan sen organisaation tietosuojavastaavalle, jota asia koskee. . Kauniaisten Apteekki Grankulla Apotek Tietosuojaseloste 1 SISÄLLYS 1 REKISTERINPITÄJÄ... 2 1.1 Rekisterin yhteyshenkilö... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS... 2 3 REKISTERIEN NIMET... 3 4 REKISTERIEN Tietojen säilytysaika. Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Inderes selvittää ja arvioi asiakastietojen käyttöä säännöllisesti osana sen liiketoiminnan kehitystä ja.. 7) asiakirjan laatijan tai kirjauksen tehneen henkilön nimi sekä virka-asema tai tehtävä toimintayksikössä;

TIETOSUOJASELOSTE 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira Osoite: PL 210, 00281 HELSINKI (Mannerheimintie 103 B) Muut yhteystiedot: puh. 0295 209 111(vaihde), Finna-palvelun asiakastietojen rekisteri. Arkaluonteisia henkilötietoja ei käsitellä Finna-palvelussa. 8. Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeettomien henkilötietojen poistaminen Sen lisäksi, mitä sosiaalihuoltolain 39 §:n 2 momentin 4 ja 6—9 kohdissa on säädetty, asiakassuunnitelma-asiakirjaan kirjataan:

Stockmannin asiakastietojen tietosuojaseloste Stockman

Asiakastietojen hallinta Tunnusten hallinta Dashboard Raportit ProWeb Posti Glue SupplierWeb Lähetysten säilytysajat posteissa. Lähetysten säilytysaika noutopisteissä palautetaan 7 päivään Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan sen organisaationtietosuojavastaavalle, jota asia koskee.Käyttämämme evästeet liittyvät markkinoinnin automaatiojärjestelmäämme (Liana CEM), Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIniin, Youtubeen, Twitteriin ja Facebook-yhtiöiden palveluihin. Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Pääsy tässä mainittuihin evästeisiin ja niillä kerättyihin tietoihin on Oulun Energian lisäksi tässä kappaleessa mainituilla muilla yhtiöillä sekä luotetuilla kumppaneillamme, jotka käsittelevät evästetietoja Oulun Energian lukuun.Oulun Energia ja muut tässä mainitut osapuolet tunnistavat kerättävistä tiedoista yksittäisen henkilön, mikäli henkilö on jättänyt yhteystietonsa verkkosivujen kautta sähköistä suoramarkkinointia varten. Esimerkkitilanne: uutiskirjeen tilaus verkkosivujen kautta, jolloin evästetietoja käytetään kohdennettuun markkinointiin.

Tietosuojaselost

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASREKISTERI 1. Rekisterinpitäjä Oy Teknocalor Ab, Y-tunnus 0114852-5 (jäljempänä Teknocalor ) Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa Kotipaikka: Helsinki Sähköposti: info@teknocalor.fi Puhelin:

Asiakasrekisteriseloste - Urheiluhallit

 1. isteriö on pyytänyt lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä laadittuun lakiluonnoksen päivitettyyn versioon
 2. Tietosuojaseloste REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi 2515689-6 Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, 96200 Rovaniemi Ranuan toimipiste, Keskustie 28, 97700 Ranua YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ
 3. Kaikki käsitellyt henkilötiedot, niiden käsittelyn perustelut, säilytyspaikka, säilytysaika, edelleenjakelu, käsittelyoikeudet, käsittelyn hyväksynnät sekä riskiluokittelu löytyy liitteestä, jota voi pyytää Inderesin yllä mainitulta yhteyshenkilöltä.
 4. 2) tallettaa yhteistyön perusteella laaditun asiakassuunnitelman, muistion tai vastaavan asiakirjan sanotussa organisaatiossa, jos se on asiakkaan kannalta tarpeellista siinä asiassa, jonka hoitamiseksi asiakirja on laadittu.
 5. EBay paljastaa: Asiakastietojen luultiin olleen turvassa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

POP Pankki - Etsimme asiakastietojen kehityspäällikköä Faceboo

Tiettyjen asiakirjojen säilytysaika sen sijaan loppuu 12 vuoden päästä asiakirjan laatimisesta. Tällaisia asiakirjoja ovat tutkimus- ja laskenta-aineistot TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 :ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 30.4.2018. REKISTERINPITÄJÄ Rekisterinpitäjänä toimii: Tili-Saarimaa

Potilasasiakirjojen säilytysajat - Minile

11 Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa olevan sopimuksen perusteella käsitellyt henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 9.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, Helsinki tai jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 9.8 Yhteydenotot Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste - Kuusakosk

b) yksityisenä palvelunantajana velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa asiakaslain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaisen palvelun;Kun palvelunjärjestäjä hankkii sosiaalihuoltoa tai sosiaalipalveluja toiselta palvelunantajalta, sen on määriteltävä kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa, miten palveluntuottajan on huolehdittava asiakastietojen toimittamisesta palvelunjärjestäjälle ja niiden asianmukaisesta käsittelystä, siihen liittyvistä 24 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja vastuista sekä salassapitovelvoitteiden noudattamisesta.Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu.

Rekisteri sisältää rekisteröidyn antamia tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, sekä tämän pyynnöstä tai suostumuksella luotuja tietoja palvelussa. Pääasiassa seuraavia henkilötietoja käsitellään: Kirjaston asiakastietojen tietosuojailmoitus. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon.. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit. Rekisteröidyn oikeudet. Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen.. Valvontakameroiden sijainti on merkitty erikseen kylteillä. 9. Henkilötietojen säilytysaika. Asiakastietojen poistamispyyntö (pdf). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää..

Asiakastietojen luovuttamisesta tehtävät merkinnät 21 1.5.11. Asiakastietojen luovuttamisesta vastaavat tahot 22 1.6. Asiakkaan tai asianosaisen oikeudet ja niiden toteuttaminen 22 1.6.1 ..yksittäisiä lehtiä, jotka ovat poistumassa (säilytysaika loppunut) Esim. itseäni kiinnostaisi lehtiä, jotka ovat poistumassa (säilytysaika loppunut) Esim. itseäni kiinnostaisi Ratkes-lehden numero 1/2013 Oulun Energia Oy, y-tunnus: 0989376-5, PL 116, 90101 OuluOulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, y-tunnus: 2080002-1, PL 116, 90101 OuluOulun Energia Urakointi Oy, y-tunnus: 2355475-1, PL 116, 90101 OuluTurveruukki Oy, y-tunnus: 0210307-0, PL 116, 90101 Oulu

5) tarvittaessa asiakkaan omaisen, läheisen tai muun asiakkaan hoitoon tai huolenpitoon osallistuvan henkilön nimi, yhteystiedot ja rooli asiassa;Tietoja voidaan luovuttaa Inderesin palveluntarjoajille tietojen säilyttämistä ja ylläpitoa, maksujen perimistä tai asiakkaan tilaamien palveluiden suorittamista varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tai mikäli viranomainen tietoja pyytää. Lisäksi palvelun parantamisen tai korjaamisen yhteydessä ylläpitosopimuksen ja salassapitovelvollisuuden alaisia asiantuntijoita saatetaan pyytää avuksi, jolloin näille tarpeen vaatiessa annetaan pääsy palvelun asiakastietoihin. Energiatili on Pohjoista voimaa -yhteistyöyritysten sähköinen asiakaspalvelukanava, jossa voit hoitaa sähkö- ja kaukolämpöasioitasi, seurata energiankulutusta ja tehdä sopimuksia silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Maksuton palvelu on avoinna aina, 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Tietojen säilytysaika. Tietojen käsittelyaikojen suunnittelussa on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin

Seinäjoen 2. Keskus-Apteekki Tietosuojaseloste Seinäjoen Keskus-Apteekin asiakastietojen käsittely 1 Sisällysluettelo 1 REKISTERINPITÄJÄ 3 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 3 3 REKISTERIEN NIMET 4 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

22. Asiakastietojen käytettävyys ja säilyttäminen • Käsittelyssä tulee turvata asiakastietojen käytettävyys, säilyttäminen ja hävittäminen • Asiakastietojen tulee säilyä eheinä ja muuttumattomina.. 4) alkuperäisten asiakasasiakirjojen toimittamisesta palvelunjärjestäjälle siten kuin 25 §:n 1 momentin mukaan on sovittu, kuitenkin viipymättä asiakassuhteen päätyttyä; sekä Dahua-kameravalvonta Kupariteollisuuspuistossa - tietosuojaseloste Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Tässä laissa säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa.

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@hamk.fi . Viestin voi lähettää myös suojatulla turvapostilla https://www.turvaposti.fi/ kautta. Kouvolan Uusi apteekki Tietosuojaseloste Pharmadatan asiakasapteekkien asiakastietojen käsittely. 2 SISÄLLYS Rekisterin yhteyshenkilö... 3 Lääkemääräysrekisteri... 4 Asiakkuudenhallinta... 4 Erityismääräykset...

Asiakastietojen näyttäminen Omakannassa kansalaisille edellyttää lainsäädäntöön perustetta, jota odotetaan uudistuvaan lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia Vantaan Energia Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Joitakin henkilötietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Esimerkiksi kirjanpitolaki (1336/1997) edellyttää meitä säilyttämään joitakin henkilötietoja osana laskutusaineistoa kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme asiakkaillemme heidän tilaamiaan tuotteita ja palveluja, kuten sähkön siirron ja kaukolämmön sopimuksia. Asiakassuhteen hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään myös laskutukseen ja asiakasviestintään. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin sopimukseen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä.

Samppalinnan Kesäteatterin tietosuojaseloste Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Samppalinnan Kesäteatterin palveluita. Selosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa Tietosuojaseloste Suomen Fotokaupan liitto ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä Suomen Fotokaupan Liitto ry Y-tunnus: 0280621-9 toimisto@fotokaupanliitto.fi 040 542 3370 2. Rekisterinpitäjän

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle silloin kun luotettu palveluntarjoajamme toimii kokonaan tai osittain näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sivu 1 (5) TIETOSUOJAREKISTERI CCN Cruising Catamarans Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 1 REKISTERINPITÄJÄ CCN Cruising Catamarans Oy (FI017436521), Veneentekijäntie 16, 00210 Helsinki. 2 YHTEYSHENKILÖ Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös maksullisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä tai maksuttomasti saatavista yleisistä tietolähteistä, kuten internet.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tietosuojavastaava Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää hänelle lailla annettuja oikeuksiaan, rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä ja esittää pyyntönsä Inderesille kirjallisesti. Yhteystiedot ilmenevät yllä kohdasta 1 (Rekisterinpitäjä). Rekisteröity tiedostaa, että mikäli hänen henkilötietonsa käsittelyä rajoitetaan tai ne poistetaan kokonaan, se rajoittaa palveluiden tarjoamista tai voi estää sen kokonaan. name. Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa MAASIKAS: Parhaiten kakku säilyisi tuoreen veroisena pakastimessa. Jos pakastusmahdollisuutta ei ole, niin sitten säilytys jääkaapissa muovipussin sisällä, koska säilytysaika on noinkin pitkä

 • Carinthia defence 6 makuupussi.
 • Uppopumppu tokmanni.
 • Helinäntupa orimattila.
 • Levemir hinta.
 • Mustasukkaisuuden uhri.
 • Viaplay virheilmoitus 5007.
 • Canon ixus 285 hs gigantti.
 • Arbeitsstellen in finnland.
 • Paperinaruruusun teko ohje.
 • Isaac bashevis singer kirjat.
 • Perheen siivouslista.
 • Myydään ht vene.
 • Lappli talomallistot.
 • Maxi cosi turvakaukalo.
 • 12v akun varaustila.
 • Kepler62 kirja viisi virus.
 • Ilotulitus hyvinkää.
 • Trollflöjten bergman youtube.
 • Quel savon intime pendant la grossesse.
 • Savitaipale uutiset.
 • Sprinter abs valo palaa.
 • Korvakäytävä latinaksi.
 • Sanka hinnasto.
 • Karjalan heili menoinfo.
 • Panda lakumix sitrus.
 • Vans old skool white.
 • Mfg instrumental free download.
 • Itävallan teollisuus.
 • Gluteeniton pasta prisma.
 • Sievitalo kokemuksia.
 • Kasvihuonemuovi biltema.
 • Osa nettisivuista ei toimi.
 • Sony xperia z5 sim kortin vaihto.
 • Tanzschule usingen.
 • Bob odenkirk net worth.
 • Meine stadt delmenhorst prospekt.
 • Crawford nosto ovi hinta.
 • Rauchfreie lokale innsbruck.
 • Bussilakko 2018 turku.
 • Terveellinen toffee.
 • Akureyri airport.