Home

Lapsilisä maahanmuuttajille

Mitä maahanmuuttajakoulutuksessa opiskellaan?

Maahanmuuttajaa voidaan pitää yläkäsitteenä sellaiselle henkilölle, joka on syntynyt Suomen ulkopuolella ja syystä taikka toisesta muuttanut Suomeen pitkäaikaisesti tai pysyvästi EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisen on rekisteröidyttävä paikallisella poliisilaitoksella, mikäli oleskelu Suomessa kestää yli kolme kuukautta. Pohjoismaiden kansalaisten rekisteröinti hoidetaan maistraatissa, ja se on tarpeen, jos oleskelu kestää yli kuusi kuukautta. Rekisteröinti tarkoittaa, että Suomessa työskentelevät EU/ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaiset merkitään ulkomaalaisrekisteriin. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten ei tarvitse rekisteröityä paikallispoliisilla, sillä heidät on rekisteröity jo ennen maahantuloa työ- ja oleskelulupien perusteella. Jatkoluvat haetaan poliisilaitokselta. Pysyvästi maahan muuttava työntekijä rekisteröidään vakinaisesti Suomessa asuvaksi, ja hänelle merkitään kotikunta, jos oleskelu kestää vähintään vuoden. http://www.mol.fi/finnwork Suomen kielen intensiivikurssi on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää suomen kielen taitojaan sekä kykyään toimia eri viestintäympäristöissä Siirtotyöntekijä on henkilö, joka hakeutuu toiseen maahan töihin mutta ei asetu maahan pysyvästi asumaan. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona vanhemmat voivat valita lapsen hoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. http://www.kela.fi

Maahanmuuttajalla voisi olla mahdollisuus saada oleskelulupa, jos hän inhimillisen syyn lisäksi osoittaa oleskelukelpoisuutensa aktiivisella ja onnistuneella kotoutumisella Lapsilisä tarkoittaa valtion lapsiperheille maksamaa etuutta ja tulonsiirron muotoa, jolla kompensoidaan lapsen huollosta aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisällä voi nähdä olevan lapsiperheen toimeentuloa tukevan vaikutuksen ohella syntyvyyttä lisäävä kannustinvaikutus CV-netti on TE-toimistojen nettipalvelu. Työnantaja voi itse etsiä työntekijää työhallinnon verkkosivuilta. Paikanhakijat esittäytyvät cv-netti-hakupalvelussa. Käytössä on myös cv-vahti-palvelu, jonka avulla työnantaja voi tilata suoraan sähköpostiin tietoa uusista, kriteerit täyttävistä työnhakijoista. http://www.eures.fi Kuntapaikka on pakolaisen sijoituspaikka kunnassa. Kunta päättää itse vastaanotettavien pakolaisten lukumäärästä eli kuntapaikoista. http://www.intermin.fi

Opintopolku : Maahanmuuttajien koulutu

 1. Osasto-opas Naistentautien vuodeosasto C3 www.eksote.fi Naistentautien vuodeosasto sijaitsee sairaalan G-siiven kolmannessa kerroksessa. Osastolle pääset kulkemalla pääovesta portaikkoon, josta K-kerroksen
 2. EMV:n tavoitteena on vastata yhteisön toimielinten sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja laitosten tarpeeseen saada ajantasaista, luotettavaa, puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa. EMV antaa lisäksi yleisölle tietoa näistä asioista. http://www.europa.eu
 3. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. Korkeakoulutus maahanmuuttajille. Ulkomaalaisen opintotuki. Esteettömyys ja oppimisen tuki

Ministeriön vastuualueet ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaalivakuutus, yksityisvakuutus, työsuojelu ja tasa-arvo. http://www.stm.fi 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 18.1.2013 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2013 2 MAANANTAI SENIORISALIRYHMÄT, käyntimaksu 2 - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573 Sastamala-opas Sisällys Tervetuloa Sastamalaan!... 2 Muutto Suomeen... 3 Oleskelulupa... 3 Poliisi... 4 Maistraatti... 5 Henkilötunnus... 5 Muuttoilmoitus... 5 Kansaneläkelaitos (Kela)... 6 Alkukartoitus... Maahanmuuttajan erityistuki on tarveharkintainen sosiaaliavustus, ja sen tarkoituksena on turvata maahanmuuttajan toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden aikana. Tuen saaminen ei edellytä Suomen kansalaisuutta. Maahanmuuttajan erityistukea voi hakea 65 vuotta täyttänyt tai 16–64-vuotias työkyvytön henkilö, joka on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta. Kela arvioi hakijan työkykyä samoin perustein kuin haettaessa kansaneläkettä työkyvyttömyyden perusteella. Maahanmuuttajan erityistuki loppuu 1.3.2011, jolloin Kela alkaa maksaa tuen saajille takuueläkettä ilman hakemusta. http://www.kela.fi Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan (työn vastaanottaja, käyttäjäyritys, toimeksiantaja, työn tilaaja) työhön. Työn-tekijä työskentelee työn vastaanottajan työnjohdon alaisuudessa ja valvonnassa. Työskentely tapahtuu useimmiten työn vastaanottajan työpaikalla. Vastaanottaja suorittaa korvauksen työvoiman luovuttajalle, ei työntekijälle itselleen. Vuokratyön piiriin kuuluvat myös lähetetyt työntekijät. Vuokratyö on erotettava alihankinnasta ja aliurakoinnista, jossa työn tilaajan ja alihankkijan tai aliurakoitsijan välillä on sopimussuhde tietyn lopputuloksen aikaansaamisesta. Katso: Lähetetyt työntekijät, Ulkomainen vuokratyöntekijä. http://www.mol.fiwww.tyosuojelu.fi

Globalisaatio tarkoittaa kansainvälistymistä ja maailmanlaajuista verkottumista sekä yhteiskunnallista muutosta ja kansainvälisten suhteiden tiivistymistä, mikä on kehittynyt asteittain historian kuluessa ja ilmenee lisääntyvinä mannertenvälisinä yhteyksinä. http://www.europa.eu, http://www.utu.fi LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat Mihin hupenee suomalaisperheiden lapsilisä? Lapsilisää maksetaan perheen jokaisesta lapsesta siihen Terve.fi kysyi vanhemmilta, mihin lapsilisä perheissä menee. Vastauksia tuli jälleen reippaasti Suomessa peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Peruskoulu on jaettu ala- ja yläkouluun. Alakoulu (koululuokat 1–6)  aloitetaan yleensä seitsemänvuotiaana. Yläkouluun (koululuokat 7–9) siirrytään 13-vuotiaana, ja opinnot kestävät kolme vuotta. Jotkut opiskelevat myös yhden ylimääräisen vuoden, jota kutsutaan kymppiluokaksi. Jos ulkomaalainen lapsi muuttaa Suomeen, hän aloittaa yleensä sen luokan, jolle hän ikänsä puolesta kuuluu. Peruskoulun voi käydä myös aikuisiällä esimerkiksi aikuislukiossa tai kansanopistossa. Uusi ajanvarausjärjestelmä Koulutus, testaus ja käyttöönotto Maria Nieminen / Etäpalvelun infopäivä 27.10.2015 Uuden ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto Uusi ajanvarausjärjestelmä korvaa nykyisen ajanvarauskäytännön

Lapsilisät 2019: Lapsilisien maksupäivät ja lapsilisän määr

 1. Lapsilisä (børne- og ungeydelse, puhekielessä monesti myös børnecheck) on etuus, jota sinulle Milloin etuus maksetaan? Lapsilisä (børneydelse) maksetaan etukäteen neljännesvuosittain
 2. AUTTAVAT TAHOT TORNIO L-PKS 016-243111 TERVEYSKESKUS/NEUVOLAT 016-43211 -päivystysvastaanotto klo 8-22 016-432814 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 016-432921 KRIISIKESKUS TURVAPOIJU 016-257403 PERHENEUVOLA 016-432471
 3. Lapsilisä ja oikeistoajattelu. Lapsilisä poistettava epämoraalisena. Tekijä

Missä voi opiskella?

Stefan Gofferjé Terveydenhuolto Suomessa Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 03.08.2012 31-05.2013 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Sisällysluettelo Terveysjärjestelmä...3 Lapsilisä on verotonta tuloa. Se voidaan maksaa myös lapselle itselleen, jos lapsen etu sitä vaatii. Tämän takia kaikkialla lapsilisä nousee jokaista lasta kohden, vaikka lapsesta aiheutuvat.. Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin. Se laatii ehdotuksia uutta EU-lainsäädäntöä varten ja hoitaa päivittäisiä tehtäviä, jotka koskevat EU:n politiikan toteuttamista ja varojen käyttöä. Komissio edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja ja varmistaa, että kaikki jäsenmaat noudattavat unionin perussopimuksia ja lakeja. http://www.ec.europa.eu/about/index_fi.htm

Löydä maahanmuuttajakoulutus

Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan Työaika on se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. Kodin ja työpaikan väliseen matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla pidetä työ-suorituksena. Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhyemmäksi, esimerkiksi 37,5 tunniksi viikossa.Työntekijä ja työnantaja voivat sopia liukuvasta työajasta niin, että työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Katso: Työaikalaki. http://www.finlex.fi, http://www.tyoelamaan.fi/

Maahanmuuttajille Metropoli

 1. Kielitaidolla tarkoitetaan henkilön valmiuksia käyttää tiettyä kieltä sen eri osa-alueil-la. Nämä osa-alueet voidaan karkeasti jakaa puhumiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen ja kuuntelemiseen. Kielitaitoa ja sen eri osa-alueita voidaan arvioida yleisillä kielitutkinnoilla, joihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, missä ja miten on kieltä oppinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu pääasiassa maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. Katso: Yleinen kielitutkinto. http://www.oph.fi/yleiset_kielitutkinnot
 2. Koulutusta maahanmuuttajille. Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet Turun alueella ja koulutusten Kotoutumiskoulutus nuorille maahanmuuttajille. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että..
 3. maahanmuuttajan ja suomalaisen viranomaisen välillä päivittäisessä arkielämässä. Asioimistulkki ei asioi, hän yksinomaan tulkkaa asioimistilanteessa käytetyt puheenvuorot. Suomessa on seitsemän alueellista tulkkikeskusta, ja niiden yhteys-tiedot löytyvät muun muassa työ
 4. Koulutukset maahanmuuttajille. YKI-testiin valmentava kurssi. Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat valmistautua yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason..
 5. Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu
 6. mukaisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi puolen vuoden aikana. Viisumivapaan maan kansalainen voi työskennellä kausityössä enintään kolme kuukautta puolen vuoden aikana. EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset voivat työskennellä Suomessa. Ulkomaalaislain mukaisesti on ulkomaalaisella, joka tulee marjojen, hedelmien, erikoiskasvien, juuresten ja vihannesten korjuuseen tai turkistarhatyöhön, oikeus tehdä työtä ilman oleskelulupaa enintään kolmen kuukauden ajan. Kyseinen laki ei koske luonnonmarjojen poi
 7. Maahanmuuttajille. Onko äidinkielesi jokin muu kuin suomen kieli? Gradiassa on sinulle paljon mahdollisuuksia. Hoiva-alan ammatilliset perusteet ja alan suomea maahanmuuttajille

Rekrytointiprosessi tarkoittaa työntekijän valintamenettelyä. Katso: Työntekijän valintaprosessi. Suomessa voi asumistukea saada myös ulkomailta muuttava henkilö, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Katso: Sosiaaliturva. http://www.kela.f Suomen kurssit maahanmuuttajille. Eiran aikuislukion suomen kielen kursseilta saat hyvät valmiudet opiskeluun ja työelämään. Laajassa valikoimassa on kursseja alkeistasolta A0 tasolle B1.2 Poliisi myöntää henkilökortteja, jotka voivat olla myös väliaikaisia tai alaikäisen henkilökortteja. Suomessa vakinaisesti asuva ulkomaalainen, joka on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään ja joka pystyy luotettavasti todistamaan henkilöllisyytensä, voi hakea poliisilta henkilökorttia, joka ei kuitenkaan ole matkustusasiakirja. Henkilökorttihakemus on jätettävä paikallispoliisille henkilökohtaisesti. http://www.poliisi.fi

Suomalaisia ja ulkomaisia työtekijöitä koskevat samat työehdot ja turvallisuusmääräykset. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työsopimuslaki edellyttää työnantajalta työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja kieltää työntekijän eri asemaan asettamisen iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhe-suhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Työnantajan tulee lisäksi edistää suhteita työntekijöihin ja huolehtia työntekijöiden kehittymisestä. http://www.finlex.fi Hakijan ja opiskelijan neuvonta- ja ohjauspalvelut InfoOmniassa Kirkkokatu 16 B, Espoon keskus Upseerinkatu 1-3, Leppävaara Itätuulenpiha 1, Tapiolainfo@omnia.fi

Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille. Saarikalle, Anne. Kustantaja. Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille perustuu Anne Saarikallen ja Johanna Vilkunan aiemmin laatimaan teokseen Eka.. Yliopistoissa maahanmuuttajat voivat opiskella tieteellisen tutkimukseen nojaavaa korkealaatuista tietoa. Yliopistojen alempi korkeakoulututkinto (kandi) suoritetaan noin kolmessa vuodessa ja ylempi (maisteri/diplomi-insinööri/lisensiaatti) noin kahdessa vuodessa. Useat maisteritason opinnoista suoritetaan englanninkielellä. Yliopistoihin haetaan yhteishaussa. Ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. http://www.finlex.fi

TERVETULOA ASUMAAN SODANKYLÄÄN Opas maahanmuuttajille

Video: Maahanmuuttajille Vaas

Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme Nyt kun lapsilisä lakkaa n Täytyyhän vanhemmilla olla vastuu omista 'harrastuksistaan' ja lapsilisä vain parista ensimmäisestä, koska aloittava perhe sitä tukea tarvitsee, eikä he, jotka poliittista.. Työterveyshuolto on työssä käyvän väestön terveydenhuoltojärjestelmä, jonka keskeinen tehtävä on työntekijöiden työturvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistäminen. Ulkomainen työntekijä kuuluu työnantajan työterveyshuollon piiriin samoin ehdoin kuin muutkin työntekijät. Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölleen terveyspalveluja työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi käyttäen apunaan työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita. http://www.tyoturva.fi/tyoterveyshuolto 8 Postipalvelut Postin palvelut Sodankylässä Posti / Itella Oyj Jäämerentie 6 puh maanantai-perjantai klo Lisää tietoa postin palveluista on internet- osoitteesta: Työskentely Työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) saa tietoa työstä ja opiskelusta. Voit ilmoittautua toimistoon työnhakijaksi, jos olet työtön tai etsit uutta työpaikkaa. TE-toimistosta saat tietoa: avoimista työpaikoista tietoa työttömyysturvasta ammatinvalinnasta urasuunnittelusta yrityksen perustamisesta suomenkielen opiskelumahdollisuuksista tietoa työlupa-asioista Pohjois-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto Sodankylän toimipaikka Jäämerentie 2 puh maanantai-perjantai klo ja klo Päivällä klo TE-toimisto on suljettu Lisää tietoa TE-toimiston palveluista / avoimista työpaikoista löydät internet- osoitteesta: 8Etnosentrismi tarkoittaa oman kulttuurin tai tapojen asettamista normaaliksi keskipisteeksi. Ajattelumalli, jonka mukaan juuri “meidän“ tapamme on luonnollinen tapa olla. http://www.uta.fi

Työnantajapalvelut ovat osa työ- ja elinkeinotoimiston toimintaa. Katso: Työ- ja elinkeinotoimisto. http://www.mol.fi/finnwork, http://www.migri.fi Maahanmuuttovirasto on julkaissut Youtubessa kaksi videota, joilla maahanmuuttajia opastetaan paitsi suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin, myös suomalaisten tapoihin, jotka voivat ulkomailta tulevan.. 16 Kirjasto Sodankylän kirjastosta voit lainata ilmaiseksi kirjoja, lehtiä ja cd-levyjä. Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin. Kirjastokortin saa kirjastosta ensimmäisellä käynnillä. Sodankylän kunnan alueella ajaa myös kirjastoauto. Sodankylän kirjasto Jäämerentie 1 puh maanantai-torstai klo perjantai klo lauantai klo kirjastoauton aikataulun löydät internetistä: Vapaa-aika ja nuorisotoiminta Vapaa-aikatoimi järjestää kuntalaisille mielekästä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriharrastustoimintaa. Toimintoja järjestetään elinkeinoelämän, järjestötoimen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Lisätietoa vapaa-aika- ja nuorisotoiminnasta saat vapaa-aikatoimelta. Sodankylän kunnantalo / Vapaa-aikatoimi Jäämerentie 1 puh Nuorisotalo Veikkola Sodankylän kunnassa nuorille on omat liikunta- ja nuorisotilat. Nuorisotiloilla voit viettää vapaa-aikaa kavereita tapaillen tai harrastaen. Vapaa-aikaohjaajalta saat lisää tietoa nuorisotyöstä. Sodankylän kunta / nuorisotyö / vapaa-ajanohjaaja puh Veikkolan nuorisotalo: Lapintie 25 puh. (016) tai Veikkola maanantai-torstai klo perjantai klo Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

European Employment Services (EURES) on kaikki EU/ETA-maat sekä Sveitsin kattava työnvälitysverkosto. EURES palvelee sekä kaikkia työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla, että työnantajia, jotka haluavat hakea työntekijöitä toisista EURES-alueen maista. EURES:lla on oma verkkosivustonsa, jossa on työpaikka- ja hakijapankki, sekä tietokannat eri maiden työ- ja elinoloista ja alueellisista työmarkkinoista. Työnhakijat voivat jättää työhakemuksensa ja ansioluettelonsa EURES-portaalin hakijapankkiin (CV Search), josta työnantajat voivat etsiä sopivia henkilöitä avoimiin työpaikkoihinsa ja ottaa heihin suoraan yhteyttä. EURES-hakijapankin käytössä olevat kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Suoria yhteyksiä voi kuitenkin hoitaa millä kielellä tahansa. EURES-alueen maan kansalainen on toisessa sopimusmaassa tasa-arvoinen paikallisiin työnhakijoihin nähden. EURES-Helpdesk puhelinpalvelun numero on 00800 4080 4080. Katso: EURES-messut; EURES-neuvoja, EURES-portaali. http://www.mol.fi/eures, http://www.ec.europa.eu/eures EY-asetus koordinoi muun muassa henkilön sosiaaliturvaa hänen muuttaessaan EU-maasta toiseen. Asetuksella pyritään takaamaan, etteivät muuttavat henkilöt menetä ansaitsemaansa sosiaaliturvaa maahanmuuton tai maastamuuton vuoksi. http://www.kela.fi Vahvistus Veikon Malja ja SMtietokilpailuihin 2012 21. palokuntanuorten suomenmestaruus (Veikon Malja) ja ratkaistaan Sodankylässä 21.4.2012 1 SPEK / Lapin Pelastusliitto ry Tervetuloa Suomen Pelastusalan Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600 Maahanmuuttajille tulkkaus. Avainsanat Tulkkausala. Lisää kirjanmerkkeihin

PagesInterestRuotsalaisuuden merkitys maahanmuuttajille -hank

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus Omni

SAK perustaa neuvontapisteen maahanmuuttajille. Ammattiyhdistysliikkeen neuvontapiste palvelisi kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä. Hankkeelle haetaan parhaillaan rahoitusta Terveusalan suomea maahanmuuttajille | Kela M. et al. | download | B-OK. Terveusalan suomea maahanmuuttajille. Kela M. et al. Kela Maria, Korpela Eveliina, Lehtinen Päivi Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa kulttuurisesti vastaanottavaista asennoitumistapaa, käyttäytymistä, tarkkaa ja jatkuvaa havainnoimista sekä analysointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ollaan valmiita kohtaamaan toinen ihminen arvostavasti tiedostaen etnisen taustan, kulttuurin, sosiaalisen statuksen ja uskonnollisen vakaumuksen tai erilaisten kielten vaikutukset. http://www.thl.fi Osaamisella ei ole rajoja : Vastuukorkeakoulutoiminta maahanmuuttajien integraation tukena Suomessa (2018) Maahanmuuttajille / For immigrants. Maahanmuuttajan opintopolku JEDUssa voi koostua joko valmentavasta koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta tai molemmista

Maahanmuuttajille - Careeri

Kesäkuun alusta avattiin Ouluun klinikka paperittomille maahanmuuttajille. Oulun Diakonissalaitoksen ylläpitämä klinikka toimii Kidutettujen kuntoutuspalveluitten yhteydessä Oulun Isokadulla Monikansalaisuus (puhekielessä kaksoiskansalaisuus) tarkoittaa sitä, että henkilö on useamman kuin yhden maan kansalainen. Suomen kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden, mikäli alkuperäinen kotimaa sallii kaksoiskansalaisuuden. http://www.infopankki.fi, http://www.kunnat.net Kotouttamisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka tähtäävät maahanmuuttajan kotoutumiseen. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi kotoutumisen keskeinen tekijä. Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena on, että he pääsevät työelämään ja heidän osaamisensa ja koulutuksensa saadaan suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. TE-toimistot ja kuntien maahanmuuttotyöntekijät auttavat Suomeen muuttavia alkuun. Kunnalla on alueellaan yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluja maahanmuuttajille. Sisäasiainministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja ELY-keskukset huolehtivat suunnittelusta yhteistyössä kuntien ja TE-toimistojen kanssa. Katso: Kotoutuminen. http://www.ely-keskus.fi, http://www.mol.fi Ammattiliitot sanovat tervetuloa maahanmuuttajille: Pelisääntöjen tunteminen parantaa asemaa työmarkkinoilla. Haluaisitko lukea jutun? Tilaaja saa enemmän Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Laki säätää yhdenvertaisesta kohtelusta muun muassa työelämässä, työhönotossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä erilaisissa etuuksissa ja tuissa. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Katso: Hyvitys yhdenvertaisuuslain rikkomisesta. http://www.finlex.fi

Tunnistus.fi on Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja verohallinnon yhteinen sähköisen asioinnin tukipalvelu. http://www.tunnistus.fi Linjalla voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitojaan. Lähtötaso on alkeet/A1 ja tavoitetaso on A2.2. Linjan tavoitteena on sellainen.. Selkoesite Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa työpaikkaa? Mietitkö, mitä taitoja sinun pitää opetella, jotta saat kiinnostavan työpaikan? Haluatko perustaa Ruotsalaisuuden merkitys maahanmuuttajille -hanke, Pori (Pori, Finland). See more of Ruotsalaisuuden merkitys maahanmuuttajille -hanke on Facebook

Työperusteisen maahanmuuton sanasto - Wikikirjast

Työnantajille suunnattuja messuoppaita julkaisevat useat tahot. EURES:n messu-opas sisältää informaatiota EURES-rekrytointimessuista. Katso: EURES-messut. http://www.mol.fi/eures Kaikki maahanmuuttajille tarkoitetut ja tarjotut koulutukset on koottu myös esitteeksi. Järjestämme koulutuksia myös yrityksille, joissa työskentelee maahanmuuttajia Työvoimaneuvojat palvelevat työnantajia sekä työnhakijoita työ- ja elinkeinotoimistoissa. Työvoimaneuvojat opastavat työnhakija-asiakkaita – myös maahanmuuttajia – urasuunnittelussa, työpaikan hankinnassa ja koulutuksessa. http://www.mol.fi Muutosturvan tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa työstään irtisanotun henkilön uudelleentyöllistymistä. Turva oikeuttaa palkalliseen vapaaseen uuden työn hakemista ja esimerkiksi haastatteluissa käyntiä varten. Työnantajan kannalta muutosturva tarkoittaa sitä, että työnantaja ilmoittaa turvan piiriin kuuluvan irtisanotun henkilön työsopimuksen loppumisesta, koulutuksesta ja työkokemuksesta työ- ja elinkeinotoimistoon. Työnantajan tulee myös tiedottaa työntekijälle hänen oikeudestaan muutosturvaan. Muutosturvan ehdoista tarkan tiedon saa työ- ja elinkeinotoimistosta. http://www.mol.fi 14 OPISKELU Koulunkäynti Peruskouluopetuksesta saat lisää tietoa kunnan koulutoimistosta. Koulutoimisto on kunnanviraston kanssa samassa talossa. Kunnanvirasto / koulutoimisto Jäämerentie 1 puh maanantai-perjantai klo 9-16 Suomenkielen opiskelu Suomenkielen taitoa tarvitset työelämässä ja omien asioiden hoitamisessa. Sodankylässä aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomenkieltä Työ- ja elinkeinotoimiston (TEtoimisto) järjestämillä kursseilla. Lisätietoa kursseista saat TE-toimistosta. Pohjois-Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Jäämerentie 2 puh Sodankylän Kansalaisopisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille suomenkielen opetusta. Kurssille pitää ilmoittautua ja opetus maksaa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja kursseista saa kansalaisopiston kansliasta. Kurssille voi ilmoittautua myös internetissä: Sodankylän Kansalaisopisto / kanslia Kaarrostie 10 puh maanantai-perjantai klo Kansalaisopisto Sodankylän kansalaisopistossa voit opiskella ja harrastaa. Kurssille pitää ilmoittautua etukäteen ja kurssit maksavat. Ilmoittautuminen tapahtuu kansalaisopiston toimistoon. soittamalla puh sähköpostilla 14

Video: Maahanmuuttajille - Turun kristillinen opist

7 Pankkiasiat Kun asut suomessa, tarvitset pankkitilin. Pankkitilin avaaminen tehdään pankissa. Ota passi mukaan kun menet pankkiin avaamaan tiliä. Saat pankista pankkiautomaattikortin, jolla voit nostaa rahaa tai maksaa laskuja. Pankeista saat lisää tietoa heidän palveluistaan. Voit maksaa laskut: pankin kassalla (yleensä kallista) pankin maksuautomaatilla (maksullista) internetissä verkkopankkitunnuksilla (yleensä halvin) Pankit, joilla on konttori Sodankylässä Pohjolan Osuuspankki Sodankylän konttori Jäämerentie 14 puh maanantai - perjantai klo Nordea Jäämerentie 13 puh maanantai-perjantai klo Sampo Pankki Jäämerentie 18 puh maanantai-perjantai klo puhelinpalvelu avoinna maanantai-perjantai puh Tapiola Sodankylän palvelupiste Jäämerentie 4-6 puh maanantai-perjantai kloVapaa-ajantoiminta on tärkeä osa maahanmuuttajan kotoutumisessa. Vapaa-ajantoimintaa järjestävät monet maahanmuuttajajärjestöt, kansalaisopistot ja kunnat. Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen vapaa-ajantoimintaa käyttämällä palveluntarjoajia ja osallistumalla kokonaan tai osittain kustannuksiin. Myös joku työntekijöistä voi olla vapaa-ajanohjaajana. http://www.kunnat.net Harkinnanvarainen lapsilisä pienituloisille keskustalta. kirjeitä Jokainen meistä voi opettaa maahanmuuttajille arkisuomea, jos emme ala puhua heti englantia - Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille koeaika. Turvapaikanhakijoille sekä maahanmuuttajille rikoskortti. Periaatteella huti ja ulos lapsilisä (10). Suomessa valtion maksama lapsen kasvatukseen ja elatukseen tarkoitettu sosiaalietuus, jota maksetaan kunnes lapsi täyttää 17 vuotta. yhdyssana sanoista lapsi ja lisä. perheverotus. lapsilisämaksu. lapsilisä Kielitoimiston sanakirjassa

Puutarhojen kausityöntekijäpulaan esitetään helpotusta

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2014 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, tarjolla on paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin Maahanmuuttovirasto eli Migri on sisäasiainministeriön alainen virasto. Tehtäviä ovat muun muassa turvapaikkahakemusten käsittely päätöksineen, oleskelu-lupien- myöntäminen, muukalaispassien ja pakolaisten matkustusasiakirjojen myöntäminen ja ulkomaalaisrekisterin ylläpito. Migri myös tuottaa erilaisia tietopalveluita kansalaisille ja päättäjille. Internetsivuilta löytyy useita julkaisuja, esitteitä ja tietopaketteja maahanmuuttoon liittyvistä asioista. http://www.migri.fi Sastamala opas Selkokielinen opas Sastamalan palveluista Selkoesite Sastamala opas Selkokielinen opas Sastamalan palveluista Kotoutuminen Tervetuloa Sastamalaan! Tässä oppaassa kerrotaan niistä palveluista,

Henkilötunnus on valtion kansalaiselle antama yksilöivä tunniste, jota käytetään muun muassa viranomaisten kanssa asioitaessa. Henkilötunnuksen alkuosassa on henkilön syntymäaika ja loppuosa koostuu tunnistenumero-/kirjainsarjasta ja tarkistusnumerosta. Väestötietojärjestelmään tehty rekisterimerkintä lapsen syntymästä tai ulkomaalaisen Suomeen muutosta oikeuttaa henkilötunnukseen. Henkilötunnuksia voidaan antaa vain yksi henkilöä kohti. Vakinaisesti Suomeen muuttaville henkilöille rekisteröidään kotikunta ja he saavat suomalaisen henkilötunnuksen. Lisäksi henkilötunnus voidaan antaa maassa tilapäisesti oleskelevalle henkilölle. Rekisteröinti tapahtuu paikallisessa maistraatissa. http://www.intermin.fi PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien Lähetetty työntekijä on ulkomainen työntekijä, joka työskentelee varsinaisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työn-antaja lähettää työhön Suomeen rajoitetuksi ajaksi. Lakia lähetetyistä työntekijöistä sovelletaan työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Lähetetyn työntekijän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen riippuu siitä, mistä maasta työntekijä on lähetetty. EU/ETA-maista sekä Sveitsistä lähetyt työntekijät pysyvät aina lähettävän valtion sosiaaliturvan piirissä. Heillä on kuitenkin oikeus sairaanhoitoon, mikäli heillä on lähettäjämaasta saatu eurooppalainen sairaanhoitokortti. Työntekijät tuovat omasta maastaan mukanaan E101-lomakkeen. Jos Suomella on lähtömaan kanssa sosiaaliturvasopimus, toimitaan sopimuksen mukaan. Muista kuin edellä mainituista maista lähetetyt työntekijät pääsevät sosiaaliturvan piiriin, kun he muuttavat vakinaisesti Suomeen ja kun heillä on vähintään kahden vuoden työsopimus Suomeen. http://www.finlex.fi, http://www.intermin.fi

Maahanmuuttajille - Axxel

Muilta kuin EU/ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaisilta vaaditaan työntekoon oikeuttava työntekijän oleskelulupa. Katso: Oleskelulupa. Passi on kotimaan viranomaisen antama matkustusasiakirja, joka ulkomaalaisella on oltava Suomeen saapuessaan ja Suomessa oleskellessaan. Poikkeuksena ovat Pohjoismaiden kansalaiset, jotka voivat saapua Suomeen ja oleskella täällä, jos pystyvät todistamaan henkilöllisyytensä. http://www.poliisi.fi PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja Sukunimi Oleskelulupamerkintä on Suomessa jo asuvalla maahanmuuttajalla passissaan. Kihlakunnan poliisilaitos merkitsee oleskeluluvan uuteen matkustusasiakirjaan.www.finlex.fi Oleskeluoikeuden rekisteröinti Katso: Rekisteröinti.

Turvapaikanhakija voi hakea kansainvälistä suojelua turvapaikkahakemuksella. Hakemus esitetään Suomen rajalla tai alueella, ja se käsitellään turvapaikkamenettelyssä. http://www.migri.fi Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille POLKU - suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille. Tässä koulutuksessa Virkakelpoisuus määrittelee kelpoisuuden johonkin virkaan. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen virkakelpoisuus arvioidaan erikseen. Katso: Säännellyt ammatit. http://www.formin.fi TERVETULOA ASUMAAN INARIIN Opas maahanmuuttajille SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 LUKIJALLE... 3 IVALON KARTTA... 4 MUUTTO INARIIN... 5 Rekisteröityminen/ Maistraatti... 5 Sosiaaliturvan piiriin

Video: Koulutusta maahanmuuttajille Turku

Suomi on EU:n jäsenvaltio. EU-maiden kansalaisilla on vapaa liikkumis- ja työnteko-oikeus unionin alueella. Vapaan liikkumisen säännöksiä sovelletaan myös Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisiin. Islannin, Liechtensteinin ja Norjan oikeudet perustuvat ETA-sopimukseen. Sveitsin kanssa EU on erikseen tehnyt sopimuksen vapaasta liikkuvuudesta. http://www.europa.eu Kokoaikaisessa työsuhteessa käytössä on normaali työaika, mikä tavallisesti tarkoittaa viittä työpäivää ja joko 37,5 tai 40 tuntia viikossa. http://www.tyoelamaan.fi Asumisperusteisesta sosiaaliturvasta vastaavat Kelan lisäksi kunnat, työpaikkakassat ja työttömyyskassat. Asumisperusteisia etuuksia ovat muun muassa terveydenhoito, kansaneläkkeet, perhe-etuudet, sairaus- ja vanhempainetuudet sekä työttömyysturva. EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä Suomeen töihin tulevat henkilöt pääsevät asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin työnteon keston ajaksi, jos he työskentelevät tai harjoittavat yritystoimintaa Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan. Työnteon tulee täyttää työttömyysturvalaissa asetetut työaikaa ja ansioita koskevat edellytykset. Katso: Sosiaaliturva. http://www.kela.fi, http://www.mol.fi, http://www.tyoelakelakipalvelu.etk.fi Maahanmuuttajalle tehdään kotoutumissuunnitelma viimeistään kolmen vuoden sisällä oleskeluluvan saamisesta. Kotoutumissuunnitelmassa selvitetään maahanmuuttajan kotoutumista tukevat, esimerkiksi koulutukseen ja työntekoon, liittyvät toimenpiteet. Suunnitelman teossa ovat mukana maahanmuuttajan kotikunta sekä työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto).  Kansanedustajat jotka väittävät #lapsilisä'n olevan nyt kaikkien lasten oikeus, sietäisi hävetä todellisuudesta vieraantumista. Lapsilisät otetaan toimeentulotuessa köyhiltä perheiltä pois

Yleisiä kielitutkintoja ei järjestetä koronavirustilanteen vuoksi ajalla 17.3.–13.4.2020. Careeria on yhteydessä tutkintoon ilmoittautuneisiin sähköpostitse. Etsitkö yrityksen Miehen Linja maahanmuuttajille tarkempia tietoja. Miehen Linja maahanmuuttajille sijaitsee kunnassa Espoo, alueella Leppävaara Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen Määräaikainen työsuhde päättyy sovitun määräajan jälkeen. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää työnantajalta aina perusteltua syytä, esimerkiksi sijaisuutta tai työn kausiluonteisuutta. http://www.mol.fi, http://www.työsuojelu.fi, http://www.tyoelamaan.fi/fi-FI/tyosuhde/

Vähimmäistyöehdoista sovitaan työehtosopimuksessa, joka tehdään työntekijä- ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa. Vähimmäistyöehdoista tärkeimpiä ovat palkka, vuosilomat ja työajat, eikä niitä saa sopimuskaudella alittaa. http://www.tem.fiwww.sak.fi Maahanmuuttopolitiikka on linjaus maahanmuutosta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Suomessa maahanmuuton kehittämistä linjaa valtiotasolla hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Maahanmuuttoasioita Suomessa hoitavat monet viranomaiset: sisäasiainministeriö, Maahanmuuttovirasto, poliisi, rajavartioviranomaiset, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ja vähemmistövaltuutettu. Omilla tehtäväsaroillaan maahanmuuttoasioita hoitavat myös muun muassa ELY-keskukset, ulkoasiainministeriö ja TE-toimistot. Oikeusministeriön alaiset hallinto-oikeudet toimivat muutoksenhakuviranomaisina. http://www.intermin.fi EU:ssa Suomen kansalainen voi käyttää passin sijasta matkustusasiakirjana poliisin myöntämää henkilökorttia seuraaviin maihin matkustaessaan: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari ja Viro. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja. Matkustusasiakirjana ei kuitenkaan voida käyttää alaikäisen tai väliaikaista henkilökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia. Pohjoismaissa ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on voitava tarvittaessa osoittaa. http://www.poliisi.fi Syrjityllä henkilöllä on oikeus saada hyvitystä tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain perusteella. Hyvitystä on oikeus saada, jos henkilöä on syrjitty työelämässä, oppilaitoksessa, ammatillisessa etujärjestössä tai tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Katso: Yhdenvertaisuuslaki. http://www.tyosuojelu.fi/fi/yhdenvertaisuus

Äitiysraha on Kelan maksama tuki, jota maksetaan 105 arkipäivää eli noin 4 kuukautta äitiysvapaan alkamisesta. Henkilöllä on oikeus äitiysrahaan, kun hän on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin vähintään 180 päivää välittömästi ennen laskettua aikaa. Oikeus alkaa, kun raskaus on kestänyt 154 päivää. Jos henkilö saa äitiysvapaan ajalta palkkaa, äitiysraha maksetaan palkan ajalta työnantajalle. Samoin äitiysrahan korotus ensimmäisiltä 56 arkipäivältä maksetaan tällöin työnantajalle. Maahanmuuttajan täytyy äitiysrahan muiden ehtojen lisäksi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin ollakseen oikeutettu äitiysrahaan. http://www.kela.fi RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Valtion tulovero on progressiivista. Progressiivisessa verossa veron prosentuaalinen määrä on sitä suurempi mitä suurempi tulo on, eli suuremmasta tulosta menee suhteellisesti enemmän veroa. Työnantajan on huomioitava, että verotuskäytännöt ovat eri maissa erilaiset. http://www.vero.fi Uusi koti Pudasjärvellä Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys 2 Sisällysluettelo Tervetuloa Pudasjärvelle!... 4 Tietoa elämästä Suomessa... 5 Suomeen muuttajan muistilista... 6 Kun muutat Suomeen...

Opas maahanmuuttajille Kotkan kaupunk

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi) Myös lapsilisä on Suomessa pieni, esim. Saksassa reilusti suurempi. Silti siellä on kevyempi palkkavero ja arvonlisävero. Joo mutta saksassa lapsilisä loppuu joskus kolme vuotiaana Lapsilisä on lapsen oikeus siitä riippumatta, missä hänen vanhempiensa juuret ovat. Lapsilisä on sellainen etuus, jota lapsiperheet itsestään selvyytenä ja siihen koskeminen on aina ollut kuumaperuna Harjoitus tekee mestarin 1: suomen kielen perusharjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

Хэштег #Lapsilisä в Твиттер

Työnantajat on velvoitettu osallistumaan työntekijöiden, myös maahanmuuttajien, sosiaaliturvan kerryttämiseen. Työnantajan on maksettava työnantajan työeläkevakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu jokaisen työntekijän osalta. Vakuutusmaksujen määrät määräytyvät maksetun palkan ja vakuutusehtojen perusteella. Lisäksi työnantaja pidättää työntekijän palkasta työntekijän eläkemaksun ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksun. Vakuutusmaksut työnantaja maksaa valitsemaansa vakuutusyhtiöön. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi ihmiset, yritykset ja yhteisöt voivat ottaa yksityisiä vakuutuksia kuten koti- ja matkavakuutuksia. http://www.vero.fi, http://www.suomi.fi Kulttuuritulkki toimii viestin- ja kulttuurinvälittäjänä auttaen kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Suomessa on paljon etniseltä, kulttuuriselta, uskonnol-liselta tai kansalliselta taustaltaan erilaisia ihmisiä, jotka etsivät paikkaansa yhteis-kunnassa. He voivat olla maahanmuuttajataustaisia tai kuulua kansallisiin vähemmistöihin. Osallistuminen kansalaisyhteiskunnan toimintaan saattaa olla vaikeaa kielitaidon puutteen, huonon itsetunnon, kulttuurierojen, ennakkoluulo-jen tai syrjinnän takia. Kulttuuritulkkia voi käyttää tilanteissa, joissa Suomen kulttuuria ja tapoja selvennetään ulkomaalaiselle tai jonkin muun maan tapoja ja kulttuuria selvitetään esimerkiksi suomalaiselle työyhteisölle. Kulttuuritulkkeja voi tiedustella muun muassa eri maahanmuuttajajärjestöistä. Katso: Asioimistulkki. http://www.cimo.fi

Ulkomainen työtekijä hakee verotoimistosta joko lähdeverokortin tai normaalin verokortin riippuen työsuhteen pituudesta. Työnantaja tekee ennakonpidätyksen verokortin mukaisesti. Alle kuusi kuukautta Suomessa työskentelevä hakee vero-toimistosta lähdeverokortin. Myös työnantaja voi täyttää lähdeverokortti-hakemuksen. Lähdeverokortin saamiseksi ei tarvita henkilötunnusta. Lähde-vero on 35 %. Lähdeverosta voi saada lähdeverovähennystä (vuonna 2010) 510 € kuukaudessa tai 17 € päivässä. Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi tulevaa työn-tekijää verotetaan progressiivisesti samalla tavalla kuin Suomessa pysyvästi asuvia. Verokortin saamiseksi työntekijällä pitää olla suomalainen henkilötunnus. Katso: Henkilötunnus, Lähdeverokortti ja lähdeveromenettely, Verotus. http://www.vero.fi Vuosiloma kertyy työsuhteessa olevalle työntekijälle vuosilomalain mukaan kertyvänä palkallisena lomana. http://www.finlex.fi, http://www.tyosuojelu.fi/ Europassi on henkilökohtainen asiakirjoista koostuva kansio, jonka avulla osaajat voivat esitellä tutkintonsa ja pätevyytensä Euroopassa. Europassi on Euroopan komission kehittämä järjestelmä, jonka avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamisensa työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Europassin asiakirjat ovat ansioluettelo, kielipassi, liikkuvuustodistus ja ammatillisten tutkintotodistusten sekä korkeakoulutodistusten kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite. Europassin avulla työnantaja voi rekrytoidessaan vertailla hakijoiden koulutusta, kielitaitoa ja muuta osaamista. http://www.oph.fi/europassi

Eläketuella mahdollistetaan pitkään työttöminä olleiden ikääntyneiden henkilöiden siirtyminen työmarkkinatuelta työttömyyseläkkeen suuruiselle eläketuelle. Eläketuen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa Kela, joka myös antaa päätöksen eläketuesta. Katso: Maahanmuuttajan erityistuki. http://www.kela.fi Työnvälitysyritys välittää työvoimaa työnantajille. Välitystä tekevät sekä ulkomaiset että suomalaiset yritykset. Työnvälityksestä voidaan periä työnantajalta maksu, mutta Suomessa välitysmaksua ei saa periä työnhakijalta. 18 skeittaamista avantouintia moottorikelkkailua Hiihtomesta puh. (016) tai Sodankylän lähellä sijaitsee Pyhä- ja Luostotunturit. Sodankylästä laskettelukeskukseen on noin 40 km. Laskettelukeskuksessa on useita laskettelurinteitä ja hiihtolatuja. Luoston rinteistä, puh. (016) Perhe-Luoston rinteistä puh Lisätiedot: ja HÄTÄTILANTEET Hätätilanne Hätänumero on 112. Tästä puhelinnumerosta saat paikalle ambulanssin, poliisin ja palokunnan. Hätänumeroon soittaminen on ilmaista. Hätänumeroon soitettaessa toimi seuraavasti: kerro oma nimesi kerro mitä on tapahtunut kerro tapahtumapaikan osoite vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan. Kriisiapu Kun elämässä tapahtuu jokin yllättävä kriisi niin voit ottaa yhteyttä Lapin ensi- ja turvakotiin. Turvakoti sijaitsee Rovaniemellä, mutta voit soittaa ja kysyä puhelimella neuvoa ympäri vuorokauden. Lapin ensi- ja turvakoti Lähteentie 5 Rovaniemi puh

Edunvalvoja voidaan määrätä ihmiselle, joka ei itse kykene valvomaan omaa etuaan tai muuten hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan voi määrätä joko käräjäoikeus tai maistraatti. Nimensä mukaisesti edunvalvoja puolustaa päämiehensä etuja sekä edustaa häntä tämän asioissa. Edunvalvojan toimialue on määrätty hänen toimivaltamääräyksissään, eikä hän siten saa toimia päämiehensä puolesta aivan kaikissa asioissa. http://www.laki.fi Oikeus saada Suomen kansalaisuus ilmoituksen perusteella rajoittuu tiettyihin henkilöryhmiin, jotka täyttävät ilmoituksen ehdot. Lisätietoa näistä ehdoista saa Maahanmuuttovirastosta.[1] Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat Monikulttuurisuus on eri kulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa, joka syntyy kulttuurien kohtaamisesta ja molemminpuolisesta oppimisesta ja vuorovaikutuksesta. Monikulttuurinen yhteiskunta on sellainen, jossa vallitsee kulttuurinen heterogeenisyys.

Valvira on terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen, joka valvoo sekä julkisten että yksityisten terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat sekä julkiset ja yksityiset sairaalat. Valvira myöntää muun muassa ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille ja luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön. Valvira tarkistaa ja hyväksyy muun muassa ulkomaalaisten lääkäreiden toimiluvan Suomessa. Lääkärin tehtäviin pyrkivien ulkomaalaisten tulee täyttää Valviran asettamat ehdot koulutuksen, kielitaidon, Suomessa suoritettavan harjoittelun ja etukäteiskuulustelun osalta. Valvira voi tarvittaessa määrätä lisäopintoja pätevyyden saamiseksi. http://www.valvira.fi SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi Oleskelulupia on useita erilaisia, muun muassa A-, B-, P- ja P-EY-luvat, joilla on kullakin oma tarkoituksensa. Oleskelulupa on lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Lupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Oleskelulupa myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten. EU/ETA-maan ja Sveitsin kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa eli työlupaa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat luvan. Oleskelulupa haetaan Suomen edustustosta, TE-toimistosta tai poliisilaitokselta. Luvan voi hakea työtekijä tai työnantaja. Oleskelutapatyyppi merkitään lupaan kirjaintunnuksella. Oleskelulupa voi olla joko määräaikainen tai pysyvä (P). Määräaikainen lupa myönnetään tilapäisenä (B) tai jatkuvana lupana (A). Työnantaja voi kysyä neuvoa paikallispoliisilta lupa-asioissa. Jokaisen oleskelulupaa hakevan on täytettävä oma hakemuslomake ja jokaiselle lapselle on tehtävä oma oleskelulupahakemus. Oleskeluluvan hakeminen on maksullista, joten myös vanhempansa passiin tai matkustusasiakirjaan merkittyjen lasten hakemuksista peritään maksu. Hakemuslomakkeen ja luettelon tarvittavista liitteistä saa edustustosta tai sen voi tulostaa Maahanmuuttoviraston internetsivuilta. http://www.poliisi.fi, http://www.migri.fi. http://www.mol.fi/finnwork Kela maksaa Suomessa asuvasta lapsesta lapsilisää, kunnes lapsi täyttää 17 vuotta. EU/ETA-maasta sekä Sveitsistä Suomeen tulevalla työntekijällä on tietyin edelly-tyk-sin oikeus lapsilisään, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. EU:n ulko-puolelta saapuvaa työntekijää koskee vaatimus vakinaisesta asumisesta, eli häneltä edellytetään toistaiseksi tai vähintään kahden vuoden määräajaksi solmittua työsuhdetta. Hän vaatii poliitikkoja huolehtimaan myös siitä, että maahanmuuttajille riittää kohtuuhintaisia asuntoja, päiväkotipaikkoja, koulu- ja opiskelupaikkoja sekä kieli- ja täydennyskoulutusta ja tukipalveluja..

Maahanmuuttotoimistoja on suurimmissa kaupungeissa, ja ne kuuluvat yleensä kunnan alaisuuteen. Maahanmuuttotoimistojen tehtävänä on olla maahanmuuttajien tukiyksikköjä. Palvelut koskevat muun muassa kotouttamista sekä kotoutumissuunnitelmien laatimista, sosiaali- ja terveyspalveluja ja tulkkipalveluita. http://www.kunnat.net 13 päivähoitohakemuksen löydät internet-osoitteesta: Esiopetus Sodankylässä alle kouluikäisten lasten esiopetus on päiväkodissa. Opetusta on neljä tuntia päivässä ja opetus on ilmaista. Esiopetuksesta saa lisätietoa Kylälaakson päiväkodista ja Paulaharjun päiväkodista. Kylälaakson päiväkoti Kylälaaksontie 2 puh Paulaharjun päiväkoti Kasarmintie 67 puh Esikouluun ilmoittautumislomakkeen löydät internet- osoitteesta: Neuvola Sodankylän neuvola on terveyskeskuksen kanssa samassa talossa. Neuvolan palvelut ovat ilmaisia. Neuvolapalvelut: neuvonta ehkäisyneuvola äitiysneuvola aikuisneuvola diabetesneuvola astmavastaanotto lastenneuvola kouluterveydenhuolto (terveydenhoitajat kouluilla) työterveyshuolto (maksaa) sivuneuvolat Terveyskeskus / neuvola Ratsutie 9 puh Maahanmuuttajille. Monikulttuurisuus näkyy vahvasti arjessamme: opiskelijoita Maahanmuuttajille suunnatut koulutuksemme lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä Suomessa 21 Lentokone Voit matkustaa myös lentäen. Sinua lähimmät lento-asemat löydät Kittilästä, Ivalosta ja Rovaniemeltä. Lisätietoa lentämällä matkustamisesta saat internetistä osoitteesta: 21Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n (YK:n pako-laisasiain päävaltuutettu) pakolaisiksi katsomia henkilöitä tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleen sijoitusta varten. Vuodesta 2001 lähtien Suomen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä. http://www.migri.fi

Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) välillä vallitsee maiden keskinäiseen sopimukseen perustuva henkilöiden vapaa liikkuvuus. http://www.formin.finland.fi EURES-portaalin eli Eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden verkkopalvelun tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia työnantajia löytämään työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin ja tarjota hyödyllistä tietoa rekrytoinnista Euroopan työmarkkinoilla. Eurooppa tarjoaa paljon mahdollisuuksia työnantajille, jotka hakevat tietyn alan osaajia. EURES antaa työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, niiden tarpeisiin mukautettuja palveluja tietojen saamiseksi sopivista työnhakijoista EURES-alueen- maista. Katso: EURES. http://www.mol.fi/eures, http://www.ec.europa.eu/eures Ei ole olemassa yhtä yhtenäistä polkua, vaan tarjolla on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeää on henkilökohtaisuus. Jokaiselle räätälöidään omat lähtökohdat ja valmiudet huomioon ottava henkilökohtainen oppimissuunnitelma.Työnantaja voi erityisehdoin saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan. Lisätietoja saa TE-toimistoista. http://www.mol.fi Rasismilla tarkoitetaan ideologiaa, uskomuksia ja toimintaa, joka jakaa ihmiset eri rotuihin ja viittaa henkilön kulttuuritaustasta johtuviin syihin. Rasismi pohjautuu ajatukseen ihmisryhmien kulttuurisesta tai biologisesta erilaisuudesta, joka oikeuttaa negatiiviseen kohteluun tällä perusteella. Rasismissa rodullisten oi-keuk-sien uskotaan myös periytyvän sukupolvelta toiselle. Rasismia ja rotuerottelua pidetään yleisesti sekä moraalisesti että lainsäädännöllisesti tuomittavana. Katso: Neorasismi. http://www.infopankki.fi, http://www.poliisi.fi, http://www.oikeus.fi

Syrjintää sisältävät tilanteet ja prosessit ovat sellaisia, joissa henkilö joutuu tai asetetaan muita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, suku-puolensa, ikänsä, uskontonsa, vammansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Suora (välitön) syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan avoimen eriarvoisesti. Epäsuoraa (välillistä) syrjintää on tilanne, jossa henkilö joutuu erityisen epäedulliseen asemaan muihin nähden näennäisesti puolueettoman säännöksen, perusteen tai käytännön vuoksi ilman, että toiminnalle on olemassa hyväksyttävää tavoitetta. Epäsuoraa syrjintää on muun muas-sa se, jos työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka se ei työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä. Jos henkilö kokee tulleensa syrjityksi työhönotossa tai työpaikalla, voi hän pyytää neuvoja omalta ammattiliitoltaan tai työsuojeluviranomaisilta. Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Katso: Positiivinen erityiskohtelu, Vähemmistövaltuutettu. http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/ Maahanmuuttostrategia (tai maahanmuuttopoliittinen ohjelma) on kunnassa tai maakunnassa laadittava asiakirja, joka linjaa kyseisen alueen maahanmuuttoasioiden kehittämistä ja toimijoiden yhteistyötä. Maahanmuuttostrategia määrittelee esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit ja maahanmuuttajien tarvitsemat palvelut. Lisäksi voidaan asettaa tulevaisuuslähtöisiä tavoitteita maahanmuuton kehittämiseksi. Laki ei velvoita maahanmuuttostrategioiden laatimiseen. http://www.intermin.fi 20 Sodankylän oikeusaputoimisto Jäämerentie 2, 2 krs SODANKYLÄ Puh tai maanantai-perjantai klo ja klo MATKUSTAMINEN Linja-auto Voit matkustaa Sodankylästä lähikuntiin ja kaupunkeihin linja-autolla. Sodankylän Matkahuolto Oy Jäämerentie 70 puh matkapalvelu maanantai-perjantai klo Paikallisliikenteen aikataulun löydät tästä osoitteesta: Taksi Sodankylässä taksin voi tilata puhelinnumerosta Sodankylän Taksi Jäämerentie 28 puh Juna Voit matkustaa myös junalla. Sinua lähin rautatieasema löytyy Rovaniemeltä. Junien aikataulut löytyvät internetistä osoitteesta: 20

Maahanmuuttajille. Saimaan ammattiopisto Sampossa järjestetään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamia suomen kielen kotoutumiskoulutuksia. Koulutuksiin hakeudutaan TE-palvelujen kautta Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä ja työnantaja tekevät vuorottelusopimuksen, jonka mukaisesti työntekijä vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työttömänä työnhakijana olevan henkilön. http://www.mol.fi, http://www.kela.fi Lapsilisä maksetaan perheen lapsiluvun mukaan. Lapsilisä maksetaan kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä esimerkiksi maanantaina..

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Maahanmuuttaja saa tietyin edellytyksin sairauspäivärahaa, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Katso: Sosiaaliturva, Sosiaaliturva-etuus. http://www.kela.fi TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus, joka soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu TäsmäKoulutuksen suunnitteluun ja kilpailuttaa alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan. Yritys tekee esityksen koulutukseen osallistuvista työntekijöistään. Opiskelijavalinnasta päättää viranomainen sen jälkeen, kun yritys on osoittanut TäsmäKoulutukseen henkilöt sekä perustelut valinnalle. TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20–75 % kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuus riippuu yrityksen koosta, liikevaihdon/taseen suuruudesta ja siitä, onko kyseessä yleiskoulutus vai erityiskoulutus. Katso: Yhteishankintakoulutus. http://www.ely-keskus.fi Neuvonnan lisäksi lakimies välittää maahanmuuttajille tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa Laiton maahanmuutto on siirtymistä toiseen maahan ilman asianomaista lupaa sekä myös luvaton jääminen maahan esimerkiksi viisumin umpeuduttua. http://www.intermin.fi Direktiivin tarkoituksena on luoda edellytykset sukupuoleen, etniseen alku-perään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiselle työelämässä ja koulutuksessa. http://www.mol.fi, http://www.finlex.fi

Kotouttamisohjelma on kunnassa tai kuntien yhteistyönä tehty asiakirja, joka sisältää kyseisen kunnan osalta kotouttamiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet sekä resurssit. Kunta laatii kotouttamisohjelman yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. http://www.kunnat.net Useille maahanmuuttajille tuottavat ongelmia pohjoismaiset aakkoset Ä ja Ö, vokaali Y, useat vuokaaliyhdistelmät tavun sisällä sekä vokaalien ja konsonanttien kestoerot Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on jatkuva eli pysyvä työsopimus, ja se päättyy työnantajan tai työntekijän irtisanomisen perusteella irtisanomisajan jälkeen. http://www.mol.fi, http://www.työsuojelu.fi, http://www.tyoelamaan.fi/fi-FI/tyosuhde/ Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen Tietoa löytyy ammattilaisille, maahanmuuttajille ja muille aiheista kiinnostuneille

Työlinja on työ- ja elinkeinohallinnon yhteyskeskus (Contact Center), josta saa puhelimitse ja sähköpostitse tietoa ja neuvontaa työ- ja elinkeinotoimiston palveluista ja palvelujen käytöstä. Työlinja palvelee myös ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi oleskelulupa-asioissa. Työlinja palvelee sekä henkilöasiakkaita että yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaita. Koulutusneuvonnan numerosta saa ajankohtaista tietoa myös opiskelumahdollisuuksista. Henkilöasiakkaat 010 194904 ja yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaat 010 19 4907. Koulutusneuvonta 010 194901 klo 8.00 - 18.00. Sähköposti: tyolinja@te-toimisto.fi. http://www.mol.fi/mol/fi/05_tyovoimatoimisto/12_tyolinja/index.jsp, http://www.mol.fi SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE. Katri Sarmavuori 13.3. ja 4.4. Suomi toisena kielenä -opetustiede. Rakenne. 1) maahanmuuttajat ja heidän ympäristönsä 2 ) tavoiteltava kieli 3).. Isä voi lapsen syntymän jälkeen pitää isyysvapaata 1–18 arkipäivää ja hoitaa lasta kotona äidin kanssa samaan aikaan. Vapaan ajalta Kela maksaa isyysrahaa. Äiti saa samalta ajalta normaalisti äitiys- tai vanhempainrahan. Kun isä käyttää vanhempainrahakaudesta vähintään 12 viimeistä arkipäivää, hän saa sen jatkoksi 1–12 ylimääräistä arkipäivää vapaata. Tätä noin neljän viikon jaksoa kutsutaan isäkuukaudeksi. Maahanmuuttaja voi tarkistaa oikeutensa Kelasta. Katso: Äitiysvapaa. http://www.kela.fi

Suomeen muuttavan on ilmoittauduttava Kelan toimistoon ja täytettävä hakemus-lomake Y 77, jonka perusteella Kela antaa päätöksen siitä, kuuluuko hän Kelan sosiaaliturvan piiriin. Sosiaaliturvan piiriin kuuluva henkilö saa Kela-kortin. Kortti on palautettava Suomesta lähtiessä ja annettava Kelalle maastapoistumisilmoitus Y 39 -lomakkeella. http://www.kela.fi Kaikilla EU-, ETA- ja Schengen-maiden kansalaisilla on oikeus matkustaa toiseen näiden alueiden jäsenvaltioon, kun he esittävät voimassa olevan henkilötodistuksen tai passin. Mitään maahantulo- tai maastapoistumisviisumia ei tarvita. EU:n alueella vapaa liikkuvuus sisältää oikeuden asua ja työskennellä toisessa jäsenvaltiossa. http://www.ec.europa.eu/finland/service/mobility/index_fi.htm

Koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajille, jotka haluavat kouluttautua ammattiin ja opiskella suomen kieltä. Voit opiskella tutkinnon tai tutkinnon osan. Sinulle tehdään oma opiskelusuunnitelma.Työpaikkamessuilla työnantajat esittelevät avoimia työpaikkojaan työnhakijoille. Työpaikkamessuja Euroopassa järjestää muun muas-sa EURES. Katso: Työn-antajan messuopas, EURES, EURES-messut. http://www.mol.fi/eures

Oleskelukortti on todistus henkilön oleskeluoikeudesta. Kortti ei ole varsinainen oleskelulupa, vaan se on osoitus oleskeluoikeudesta ja sitä voi anoa EU-kansalaisten perheenjäsenen, joka ei ole EU-valtion tai siihen rinnastettavan valtion kansalainen. http://www.poliisi.fi Mikäli haluat vastauksen palautteeseesi, jätäthän yhteystietosi! Täyttämällä lomakkeen hyväksyn, että tietoni säilytetään lisätietojen kysymistä varten. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, eikä luovuteta eteenpäin. Lue lisää tietosuojasta. Rakennetaan vaurautta. SalkunRakentaja on suosittu sijoittamiseen, talouteen ja raha-asioihin keskittyvä sivusto Valintaprosessi tarkoittaa rekrytointia, haastattelua sekä työntekijän valintaa, työsuhteen solmimista ja työntekijän perehdyttämistä. Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Mitkä tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan? 4 Hakeminen ja maksaminen

 • Pariisin autonäyttely 2018.
 • Uni mannheim bwl bewerbung.
 • Mitä arvoja on.
 • Sussex university.
 • Chevy van korisarja.
 • Suomen sisällissodan traumat.
 • Kova flunssa ilman kuumetta.
 • Omakotitalon kuntotarkastus sisältö.
 • Fok_it säihkyturpa.
 • Hamster latin name.
 • Sipsit kiertoilmauunissa.
 • Digiroad rajapinta.
 • Kodin siunaus virsi.
 • Www uta fi intra.
 • Rengas24 kokemuksia.
 • Kaviokuume keskustelu.
 • Ekseema oireet.
 • Nordcenter golf.
 • Kultainen harmonikka 2007.
 • Salossa ratkojat.
 • Hampuri joulukuussa.
 • Lenovo tablet sim kortin asennus.
 • Murobbs kannettavat.
 • Lappeenrannan urheilutalo remontti.
 • Maito tutkimus.
 • Alkoholiverolaskuri.
 • Matkustajailmoitus verkossa.
 • Djupare innebörd.
 • Sok hankinta yhteystiedot.
 • Lihaskalvon repeämä oireet.
 • Standard definition.
 • Vuokraovi metsokangas.
 • Vietnamilainen ravintola kerava.
 • Chia siemen resepti.
 • Harry potter and the goblet of fire book.
 • Unto salminen.
 • Bayerisches restaurant münchen viktualienmarkt.
 • Smo.
 • Cello parketti kokemuksia.
 • Kuivattujen marjojen säilytys.
 • Plavi oglasnik muskarci.