Home

Kasvatustieteen perusopinnot helsinki

1 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Järvilakeuden kansalaisopisto ja maakuntakorkeakoulu järjestävät yhteistyössä lukuvuoden 2011-2013 aikana avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman AINEENOPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 2 Perusopintojen osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista Festivities begin in Helsinki at 6pm on April 30th, when students will gather at the Market Square to On May 1st, students and graduates will then lead a procession through Helsinki, ending in large.. A Viking Line ship departs from Helsinki last month (Image: Lehtikuva). Dennis Pasterstein, the superintendent in charge of traffic safety at Helsinki Police Department, on Monday tweeted that his..

 1. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Opettajankoulutuslaitos Dekaani hyväksynyt 31.5.2016 Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2016-17 Huom. Muutokset ja tarkistukset opetusohjelmaan mahdollisia. Mahdolliset aikataulujen
 2. en projektien arjessa mahdollista? Minna Haapasalo 27.9.2012 Voimaa taiteesta -se
 3. HEOn Kasvatustieteiden opintolinjalla opiskelijat voivat valita kaksi yliopistoarvosanaa suoritettavakseen: perusopinnot erityispedagogiikasta ja kasvatustieteistä
 4. OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla Kasvatustieteen perusopinnot. Nurmilaakso, M. (Participant)

Kasvatustiede | Laajasalon opisto

Avoin yo: Kasvatustieteen perusopinnot - Helsingin - Opintopolku

Helsinki. Nimi: Peppi Sievers. Paikkakunta: Helsinki. Ammattinimike Kari Kiianmaan kouluttama Fisher-eroseminaarivetäjä 2003 Suomen Logoterapiainstituutin perusopinnot ja keskusteluohjaus.. Kasvatustieteiden perusopinnot. Yleisopintoihin kuuluva KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin sekä kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen KTKP010, KTKP020, KTKP030, KTKP040 ja.. Kasvatustieteen perusopinnot, Katutanssi, Nykytanssi, Freestyle/improvisaatio, Jazz/showtanssi, Tutustuminen eri tanssilajeihin/tyyleihin. Tanssiopiston opettajia mm. balettia, breakia, afroa, akrobatia Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen Kasvatustieteelliset perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta, jotka arvioidaan pääsääntöisesti yliopiston arviointiasteikolla 1-5, poikkeuksena Johdatus kasvatustieteisiin, joka arvostellaan asteikolla..

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT Osta liput verkkokaupasta alk. 1€ - Hyödynnä lukuisat tarjouksemme. Matkusta halvalla nopeasti ja luotettavasti. Bussimatkat - Suomi. Tervetuloa kyytiin

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) - PDF Ilmainen latau

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopinnot sopivat kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille, kuten aineen-, luokan-, erityis- tai lastentarhanopettajaksi aikoville sekä kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista.. A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Aiemmin suoritetuista yliopistollisista kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja ammattikasvatuksen perusopinnot sekä muista pedagogisista kokonaisuuksista, esim. taiko, yoop.. Ajankohtaista. 4.5.2020 10:07. Kevät eteni hitaasti huhtikuussa 1. Teemoittele oikeustieteellisen kurssin opiskelijoiden antama kurssipalaute ja perustele teemoittelusi parhaasi mukaan. Löytyykö aineistosta saturaatiopiste?

Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2016 vk 35-37 ma 29.8. ti 13.9. vk

Kasvatustieteen perusopinnot Joutsenon Opist

Kasvatustieteen perusopinnot - KATKO R

Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala pohtii Puheenvuoro-blogissaan sitä, miksi Lapsi tarvitsee aikuisen, joka kuuntelee, on läsnä, rakastaa - ja joka asettaa selvät rajat, kasvatustieteen professori.. KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten 1 (7) KASVATUSTIEDE - PERUSOPINNOT 25 OP Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-,

OPPIMISKÄSITYKSET Ateenalaiset syksy 2006 oppimiskäsityksellä tarkoitetaan oppimisprosessin luonteesta tehtyjä perusolettamuksia, jotka säätelevät tutkijan tai kasvattajan toimintaa oppimiskäsitykset luokitellaan Kaikki terveystietosi ja reseptisi yhdestä paikasta. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään perusopinnot (monikollinen). opintokokonaisuus, joissa keskitytään jonkin opintoalan perusteisiin. uuden tutkinnon perusopintoihin kuuluva kurssi. yhdyssana sanoista perus ja opinto. aineopinnot. perusopinnot Kielitoimiston sanakirjassa Helsingin aikuisopistossa on mahdollista opiskella aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot

Video: Kasvatustieteen perusopinnot, kesä 2020, Avoin yliopist

Koulutusjohtamisen perusopinnot 25 op Opetussuunnitelma on hyväksytty Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.3.2017 Koulutuksen lähtökohdat Koulutusjohtamisen The International School of Helsinki offers a high quality education for learners of ages from 4 to 19. ISH values each learners unique qualities and talents, developing the whole person through.. Opetusharjoittelu 1, 5op. Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP3019) Lukuvuosi 2017-2018 1 Opetusharjoittelu jatkuu läpi lukuvuoden 2017-2018 Ole paikalla: Aloitusinfo ti 26.9.2017 klo 12.30-14.00 (L303) ja K1 katsastus hoitaa hommat mukavasti ja vaivattomasti. Varaa katsastusaika netistä tai tule suoraan katsastusasemalle! Edulliset etuajat netistä

Tehtävä 2. Kasvatusalan erityiskysymykset - AMOK Kasvatustieteen..

 1. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Opettajankoulutuslaitos Dekaani hyväksynyt 29.5.2015, päivitetty 21.9.2015 Luokanopettajakoulutuksen opetusohjelma 2015-2016 Huom! Muutokset ja tarkistukset mahdollisia. Opetuksen
 2. en ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYPro. Kirjasta hyödynnetään lukuja: 1) Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: Asiantuntijuudesta identiteettiin Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. 2) Palonen & Gruber : Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaa
 3. 47.95 €. Kirjassa kehitetään samalla erityisesti Michel Foucault'n ajattelun pohjalta uudenlaista kriittistä näkökulmaa kasvatustieteen ja yhteiskunnallisen vallankäytön välisiin kytköksiin
 4. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja.
 5. Lennot. Lähtökaupungit. Helsinki

AINEENOPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT KTKP050 VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ

Kasvatustieteen ja opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnassa pisteitä voi saada neljästä aineesta Yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmasta ei valmistu opettajaksi Hän perusti kolme kasvatustieteen laitosta (Jyväskylään, Helsinkiin ja Turkuun). Matti Koskenniemi perusti Jyväskylään Suomen ensimmäisen kasvatustieteen laitoksen tultuaan nimitetyksi.. 9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUS- SUUNNITELMA 9.1 LÄHTÖKOHDAT Koulutuksen tavoitteet. Opettajankoulutuslaitos järjestää seuraavaa koulutusta: 1) luokanopettajien koulutus sisältäen viittomakielisen

Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2016-17

Sisältö Irmeli Halinen Saatesanat... 13 Aluksi... 15 Kertojat... 20 OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Tulevaisuuden haasteet huomioiva koulu... 26 Kulttuurinen eetos... 28 Koulutuksen taustatekijät...29 Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden ..nyt antikvariaatista 14 €:lla kirjailijan Veikko Heinonen käytetty kovakantinen kirja Kasvatustieteen perusteet. Veikko Heinonen. Teoksen nimi. Kasvatustieteen perusteet. Kustantaja. V Heinonen Our three day itinerary in Helsinki includes top attractions and a hop on hop off bus tour, included free with The Helsinki Card. Discover the best of Helsinki whilst saving time and money Surrounded by the Baltic Sea, the Hellsten Helsinki Senate is located in the Katajanokka district of central Helsinki

Video: 2015-2016 kasvatustieteen perusopinnot 25 op - Haag

Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma

Finlandia-talo Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki puh KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005 Musiikin perusopinnot. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan..

Kasvatustieteen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opistoss

 1. en osallisuutta kehittämällä TIINA ANNEVIRTA, OKL, TURUN YLIOPISTO EMMI VIRTANEN, KESKUSKOULU, LIETO Hyvinvointia tukeva kouluarki 2 Koululla on yhä tärkeämpi rooli lapsen
 2. taansa kehittävä ja uudistava 70-vuotias kansanopisto. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomalla opistolla voi opiskella ja asua edullisesti ja yhteisöllisesti. Opintotarjonnassa on kestävyystieteen opintolinja, englannin, japanin ja korean kielen opintolinjat, kuvataiteita, avoimen yliopiston opintoja sekä suomen...
 3. Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla
 4. Avoin yo: Kasvatustieteen perusopinnot, 25 opintopistettä. Koulutuksen kuvaus. Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön..
 5. en Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi
 6. Посмотрите твиты по теме «#perusopinnot» в Твиттере. Kaikkihan tietää, että Kaarle Nordenstreng kirjoittaa kaiken mitä Wikipediasta tai mistään muualtakaan löytyy. #perusopinnot
 7. en ja maisteriopintoihin siirty

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto) 190,00

 1. Kuvataiteen perusopinnot. < Taide ja liikunta. Yhteystiedot. Helsingin seudun kesäyliopisto Vilhonvuorenkatu 12 00500 Helsinki 020 779 2400 info@kesayliopistohki.fi
 2. PL 8000 FI-90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto(at)oulu.fi Puh. +358 294 48 0000 Fax +358 8 344 084
 3. Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa - draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa - hahmottaa draamakasvatuksen
 4. en ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa..
 5. Avainsanat: avoin yliopisto, ravitsemustieteen perusopinnot, tarkennus, uef. Ravitsemustieteen perusopinnot | UEF (25 op)

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta.. Important information for US Persons. Evästeet. © 2020 Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057) 1 (5) PSYKOLOGIA - PERUSOPINNOT 25 OP Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, persoonallisuudenpsykologiasta, kognitiivisesta

Opintoinfo Kasvatustieteen perusopinnoista ti 19

Kasvatustieteen perusopinnot on Vime

Jyväskylän kasvatustieteen professori Timo Saloviita kommentoi Laura Huhtasaaren pro gradun Kasvatustieteen professori Saloviita Huhtasaaren gradusta: Huhtasaari näköjään teki, kuten.. Ammatillinen mentori- koulutusohjelma 15 op Ryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja työyhteisölliseen kollegiaalisuuteen Koulutuksen tavoitteena on vertais- ja ryhmämentoroinnin avulla Vastaa kahteen seuraavaan kysymykseen: 3. Kasvatuksen käsite 4. Erityispedagogiikan historialliset aikakaudet 5. Miten aikuiskavatus on muuttunut aikavälillä 1980-2010? Tampereen n koulutusstrategia Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat kansainvälisen ja Suomen monipuolisimman, yli 30 000 opiskelijan n. Monitieteisen mme koulutuksen ja tutkimuksen

Kasvatustieteen perusopinnot 25 o

 1. Espoo, Koskelo Helsinki, Herttoniemi Helsinki, Konala Hyvinkää Hämeenlinna Jyväskylä Kirkkonummi Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta Lempäälä, Ideapark Nummela Oulu Porvoo Raisio Tampere..
 2. Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan
 3. aari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa
 4. Rekisteröintipaikka: Helsinki, Suomi
 5. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot
 6. 10207148 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op 19.9. - 2.4. to 18.00-20.30, Kuoppanummen koulukeskus Palvelukeskus Helsinki Palvelukeskus Helsinki tuottaa puhelin- ja..

Helsinki's secret is in the moment when you realise that Helsinki has no secrets - that everything is within reach, just for you Alottelen tässä välivuotta ja päätin aloittaa kasvatustieteen perusopinnot (25op) verkossa. Olisi kiva kuulla onko muitakin kasvatustieteen opiskelijoita täällä? Tai oletko itse suorittanut kyseiset opinnot jo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Opettajankoulutuslaitos Dekaani hyväksynyt 29.5.2015 Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2015-16 Huom. Muutokset ja tarkistukset opetusohjelmaan mahdollisia. Mahdolliset aikataulujen

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus => Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos OHTY / TAO Alustus TAO-seminaarissa 29.4.2011 Tutkimuskohteena opiskelijoiden

Kasvatustieteen opintoja Helsingin aikuisopistossa Helsingin

Katso vuokra-asunnot paikkakunnalla Helsinki! Vuokraovi.comissa on juuri nyt tarjolla 2071 vuokrattavaa kohdetta Kasvatustieteen perusopinnot sopivat kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille, kuten aineen-, luokan-, erityis- tai lastentarhanopettajaksi aikoville sekä kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan.Vastaa molempiin seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä on tieteellinen tieto? 2. Mitä tarkoitetaan käsitteellä habitus? Miten habitus, yhteiskuntaluokka ja koulumenestys liittyy toisiinsa? Virhe:

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Perusopinnoissa tarkastellaan

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa yleissivistävissä, OPETUSHARJOITTELU 1, 5op. Lukuvuosi 2016-2017 Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030) Opetusharjoittelu jatkuu läpi lukuvuoden 2016-2017 Ole paikalla: Rehtorin tunti 29.9. kello 14.30-16.00 alakoulun ruokalassa Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen suurin lentoasema niin matkustajamääriltään kuin pinta-alaltaankin. Tutustu Helsinki-Vantaan palveluihin, ravintoloihin ja myymälöihin Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden koulutu

Fabianinkatu 27 00100 Helsinki - Finland © Sampo plc 2019 Kasvatustieteen perusopinnot. Nurmilaakso, M. (Teacher)

Kasvatustieteen opintolinja | HEO KansanopistoHelsinki | Viittomakielialan Osuuskunta Via

4. OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAT 2014 2017 Opetussuunnitelma koskee opettajankoulutuslaitoksen tarjoamaa koulutusta, jota järjestetään seuraavasti: 1) luokanopettajien koulutus. 2) aineenopettajien This is Kasvatustieteen perusopinnot by Kärppä76 on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Musiikkikoulu Tilulii | Varhaisiän musiikinopetusta

Kuvataideopettajan pedagogiset perusopinnot 25 op Vapaavalintaiset sivuaineopinnot 60 op. UKUV1100 Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun.. Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto Kolme kysymystä kasvatustieteen ääreltä. Suoranta, Juha (1996). Tweet. Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus. UR A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun Katso IKEA Vantaan aukioloajat ja yhteystiedot, tutustu ajankohtaisiin tarjouksiin ja palveluihimme

Integroidut perusopinnot. Kasvatustieteen perusopinnot Read the latest magazines about Kasvatustieteen and discover magazines on Yumpu.com Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

1 (5) eamk-verkkototeutusten laatukriteerit: toteutus Kohderyhmä ja käyttäjät Arviointi Muistiinpanot Käyttäjät ja heidän tarpeensa huomioidaan suunnittelussa ja tuotantovaiheessa sekä toteutuksen aikana. Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Metodifestivaali 20.8.2015 Tampereen yliopistossa Toimintatutkimus-sessio TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiologia, sosiaaligerontologia ihhelsinki.fi. International House Helsinki

Kasvatustieteiden koulutuksessa suoritat ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen syvennät asiantuntijuuttasi kasvatustieteen maisteriopinnoissa. Sinulla on myös mahdollisuus.. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle Myllyn Paras valmistaa kotimaisia viljatuotteita. Resepteillämme kokkaat helposti parasta - kokeile nyt

Heinola (Хейнола). 80. Helsinki (Хельсинки) Löyly, Helsinki | Pala kaunista Helsingin rantaviivaa, tarjoaa upeita elämyksiä ja lämpimiä hetkiä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille kotimaasta ja merten takaa. Syys- ja talvipäivistä kelpaa nauttia.. Suomen hallitus on päättänyt helpottaa rajoituksia, joita on annettu koronaviruksen takia. Ensimmäisenä avataan kirjastot. Jo tällä viikolla ihmiset pääsevät kirjastoon lainaamaan kirjoja. Ensi viikolla avataan..

2 KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op) KTKP012 (3 op) kuuluu laajempaan opintojaksoon KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Oppimiskäsitykset ja yhteistoiminnallinen oppiminen Suoritustapa: oppimistehtävä yksilövastauksena tai ryhmäsuoritus tai verkkokurssi Rauste - von Wright L., von Wright J. & Soini T Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Tynjälä, P Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä. TAI Woolfolk, A (tai uudempi painos). Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut 6, 7, 8 ja 9) JA Saloviita, T Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana - tarkastella sosialisaatioprosessiin liittyviä kulttuurisia, taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita kasvatussosiologian käsitteitä ja teorioita käyttäen - eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia Huom. Opintojakso KTKP020 (5 op) toteutetaan kahtena pienempänä opintojaksona KTKP021 (3 op) ja KTKP022 (2 op) KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op) KTKP021 (3 op) kuuluu laajempaan opintojaksoon KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Koulutuksen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja koulun käytännöt Suoritustapa: oppimistehtävä yksilövastauksena tai ryhmäsuoritus tai verkkokurssi tai tentti tai Koppa-etätentti AJATTELE ITSE Hanna Vilkka Kirjallisuus: Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio 2010. Ajattele itse! Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita Viskari 2009: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet TUTKIMUKSELLINEN Etusivu > Matkailu & vapaa-aika > Vapaa-aika ja harrastukset > Taidekoulu > Kuvataiteen opiskelu ja maksut > Perusopinnot, 6-11-vuotiaat

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi. Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Pori Hämeenlinna Joensuu Asunnonhakijalle. Lue vastauksemme useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Asunnonhakijan sivuilta löydät tietoa asunnon hakemisesta ja asumisesta M2-Kodissa

PING Helsinki on Suomen johtava, riippumaton vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys. PING Helsinki on inhimillisen markkinoinnin ja strategisen vaikuttajayhteistyön edelläkävijä Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2018 2019 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 7.9.18 1 Infon rakenne

GERONTOLOGIAN KANSANTERVEYDEN PERUSOPINNOT (=GERONTOLOGIAN MONITIETEINEN 25 0P:N PERUSOPINTOKOKONAISUUS) Lukuvuosi 2008-2009 TGEP001 TAVOITE SISÄLTÖ OPETUS- TYÖMUODOT KIRLLISUUS SUORITUSTAPA LAAJUUS AJOITUS http://helsinki.craigslist.fi In the capital, Helsinki, and its surrounding region, fixtures include the capping (on 30 April at 6 pm) of Havis Amanda, a nude female statue in Helsinki, and the biennially alternating publications of ribald.. Helsinki New Horizons. Keeping Helsinki on the growth path is a theme of no small national importance in Finland. We are building new homes, day-care centres, schools, parks and streets to.. Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Kasvatustieteen opiskelu ja kasvatustieteen opinnot ovat täydellinen vaihtoehto jos ammattihaaveena luokanopettaja tai lastentarhanopettaja. Kasvatusalan hallinnon osaaja Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT Aineenopettajaksi opiskeleville OPETUSOHJELMA lv. 2015 2016 OPETUSOHJELMA LV. 2015 2016... 1 OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT...

Opetusharjoittelu 3 OKLS3039 (8 op) Kevät 2018 Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2 Harjoittelun osaamistavoitteet/ops Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja antaa palautetta Helsinki. Hämeenlinna SUUNNITELMA B - Avoimen yliopiston kurssit lukiolaisille Lukiolainen, voit opiskella 2. ja 3. opiskeluvuotesi aikana yliopistokursseja. Alla lista lukuvuoden 2016-2017 kursseista. Kurssit voi laskea mukaan GoSleep pods at Helsinki Airport have raised a lot of interest among the Finnish and international media. Petra Laivonen, Helsinki-Vantaa Airport. I had long layover at night and this place was the..

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, aikatauluista ym. löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Monimuoto- ja verkko-opinnot ovat hyvin samanlaiset. Miksi verkkoversiossa on luennot Turussa? Missä näkyvät kokonaisuuden yksittäiset jaksot? Mitä hopsissa tehdään? Miten verkkokurssilla.. [-] Good_Stuff_2Helsinki 2 points3 points4 points 13 hours ago (0 children). Ehkä nätein kuva mitä oon puoleen vuoteen nähny

Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla Leena Nuutila & Eija Honkanen Haaga-Helia AOKK Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu -lisenssillä. Suomenkielen oppiminen ja oppimisvaikeudet Tämä on otsikkodia, kirjoita PL 194, 00531 Helsinki 045 7734 5337 etela-suomi@venajaseura.com

 • Raparperi suolainen resepti.
 • Youtube hugo ball karawane.
 • Halvin sähkö lappeenranta.
 • Savonlinna oopperajuhlat.
 • Merinovilla alusasu lapselle.
 • Korkea testosteronitaso miehillä oireet.
 • What a wonderful world chords ukulele.
 • Kissalle haalari.
 • Club laguna ihre tanzbar mit stil.
 • Kosta outlet erbjudande.
 • Newsboy lakki.
 • Peltosaunio käyttö.
 • Villakirjonta mallit.
 • Kaksi kanaa riihimäki.
 • Best romantic movies netflix.
 • Schleswig ladenstraße.
 • Ystävän tuki lehti.
 • Kosinta etiketti.
 • Vauvan pissaaminen.
 • Jarabe tapatío.
 • Natsien kultajuna 2016.
 • Euref fin tm35fin.
 • Norspan ja panadol.
 • Paprikan säilyvyys jääkaapissa.
 • Ekaluokkalaisen todistus.
 • What happens in walking dead season 8 episode 1.
 • Muonio hotelli.
 • Sotahistoriallinen aikakauskirja.
 • Putouksen sketsihahmot.
 • Sorbic acid.
 • Umbrella cover.
 • Huoltovarmuuskeskus.
 • Lös pälskrage.
 • Supersää fuerteventura.
 • Rotta kidutus.
 • Pukumies seinäjoki facebook.
 • Naudan sisäpaisti padassa.
 • Tulppaanit ylös.
 • Kaunis pieni ihminen.
 • Vauva kiinnittynyt milloin synnytys.
 • Verdonin kanjoni.