Home

Asfalttimurske

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

 1. Asfalttimurske* Käsitelty
 2. yhdyskuntajätteen polttolaitoksella syntyvä käsitelty pohjakuona. tiilimurske. asfalttimurske ja -rouhe
 3. FORMTEXT. Asfalttimurske tai -rouhe (jätenimike 17 03 02)
 4. Asfalttimurske. Alueelle voidaan ottaa vastaan asfalttimursketta kunnan alueen työmailta. Asfaltti-murske varastoidaan omalla alueellaan, ja se voidaan hyötykäyttää alueen ajoväylien..
 5. Viimeisenä kerroksena on asfalttimurske, joka tiivis-tyksessä kovettuu hyvin tiiviiksi. Asfaltoitujen piha-alueiden hulevedet joh-detaan öljynerotuskaivojen kautta maaperään

Ensimmäinen portti vasemmalla: vaaka 2, kuorma-autot Toinen portti vasemmalla: pienkuormat, Pikkukukko lajitteluasema Ympäristötarkastaja 0206159291 0404833291 vilma.hietala@kouvola.fi Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

 1. Näitä jätteitä ovat betonimurske, eräät lentotuhkat, leijupetihiekka, yhdyskuntajätteen polttolaitoksella syntyvä käsitelty pohjakuona, tiilimurske, asfalttimurske ja -rouhe, valimohiekat..
 2. talviaika 1.11.–30.4. ma–pe klo 7–17 Kaatopaikantie 316, 70800 Kuopio p. 017 368 0170  
 3. Uusina jätemateriaaleina mukaan tulivat tiilimurske, asfalttimurske tai -rouhe, käsitelty jätteenpolton kuona, valimohiekat, kalkit, rengasrouhe ja kokonaiset renkaat sekä rakenteesta poistettu jäte
 4. Louhe, isot kivet, sepeli,moreeni, savi- asfalttimurske, betoni, tiili, kumi,lasi Teollisuuden sivutuotteista lytyyvaihtoehtoja kaikkiinrakennekerroksiin17 18
 5. Raskaalla kuljetuskalustolla toimitettavat jätekuormat on mahdollista maksaa myös pankkikortilla. Jos valitset maksutavaksi laskun, on asiakkuus Jätekukon kanssa avattava ennen kuorman toimittamista. Asiakkuus avataan täyttämällä laskutushakemus.
 6. Kuumennusrumpu, johon asfalttimurske voidaan syöttää keskelle rumpua -. Liikkuva RC-asfalttiasema. Tämän aseman edessä on keräilylaite, joka kerää ja nos-taa tieltä jyrsityn ja/tai tielle..

Asfalttimurske ja -rouhe (asfalttirouheesta käytetään myös nimitystä jyrsintärouhe) ovat raekooltaan karkeita materiaaleja, eikä niiden välivarastoinnissa ole tarvetta peittämiselle • Betonit & kevytsorat • Tuhkat ym. • Tiilimurske • Asfalttimurske tai -. rouhe • Käsitelty jätteenpolton. kuona • Valimohiekat • Kalkit • Kokonaiset renkaat ja

Jos määrät ovat isoja (yli 300 tn), tee ilmoitus ELY:lle ilmoituslomakkeella. ELY -keskus rekisteröi hyödyntämistoimen tietojärjestelmään ja antaa siitä tiedon hyödyntäjälle, jätteen luovuttajalle ja kunnan ys-viranomaiselle. Käsittelystä peritään kirjaamismaksu ja käsittelyaika on muutama päivä. Asfalttimurske korvaa paikalta saa-tavaa kiviainesta. Asfalttimurske vastaa ominaisuuksiltaan pinnoitteena olevaa asfalttia eli murskeeseen ei ole lisätty tai siitä ei ole poistettu mitään aineita

Jätejakeita voi hyödyntää väylissä, kentissä, valleissa ja näiden rakennekerroksissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös sallitut jätetäyttöjen kerrospaksuudet ja hyödynnettävien jätejakeiden palakoot.p. 017 368 0152 asiakaspalvelu@jatekukko.fi Palvelemme arkisin klo 8–16 Toimisto: Microkatu 1, Kuopio Asfalttimurske syntyy uusien päällysteiden jyrsinnässä tai vanhojen päällysteiden purkujen yhteydessä syntyvästä asfalttijätteestä. Vastaanotettavan asfalttijätteen laatu on kierrättämisasteen kannalta.. Jyrsinnässä syntyvä asfalttimurske kerätään harjaamalla pois kuorma-auton laval-le ja toimitetaan pois työmaalta Asfalttimurske on jätelain mukaan jätettä, jonka käytölle olisi pitänyt hakea asianmukaista lupaa. Asfalttimurskeen laatua ei ole selvitetty laadunvalvonta-tutkimuksin

raaka-aine. kivimurske asfalttimurske bitumi täytejauhe (kalkkifilleri/lentotuhka) selluloosakuitu. keskimääräinen maksimikulutus. kulutus (t/a) • Asfalttimurske on standardeilla määritetty yhdeksi uuden asfaltin materiaaliksi (raaka-aineeksi) muitten materiaalien (esim. bitumi ja kiviaines) joukossa Asfalttijäte ASFALTTIMURSKE Betonijäte Betonijäte, sisältää tiiliä BETONIPERÄKÄRRY Betonituotteet Bitumijäte, lähtevä Energiajäte Energiajäte III Hiekanerotuskaivojäte KANNOT.. Hyödyntäminen maarakentamiskohteissa ja siihen liittyvä väliaikainen varastointi on perustuttava lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen. Tutkimuksen aikana tarkasteltaviksi vaihtoehtoisiksi maarakennusmateriaaleiksi valikoi-tuivat betonimurske, asfalttimurske, kivihiilen- sekä puun-, turpeen- ja seospolton lentotuhka..

Kuopion jätekeskus - Jätekukk

Jätelaji. Betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäte Tiilimurske Asfalttimurske Kokonaismäärä talviaika 1.11.–30.4. ma–pe klo 7–17 Kaatopaikantie 316, Kuopio p. 017 368 0170 » Katso poikkeavat aukioloajat » Kartta ja ajo-ohje

..kevytbetoni- ja kevytsorajätteet, tiilimurske, kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhka, pohjatuhkat, leijupetihiekka, asfalttimurske tai -rouhe, käsitelty jätteenpolton kuona.. Asetuksen tarkoittamia jätemateriaaleja ovat betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsora-jätteet, kivihiilen, puun ja turpeen polton lentotuhkat, pohjatuhkat, leijupetihiekka, tiilimurske, asfalttimurske tai -rouhe..

Lämmin uusi halli, Autotallit ja varastot,

Hakemus kannattaa jättää käsittelyyn hyvissä ajoin ennen kuorman toimittamista. Pyrimme vastaamaan hakemukseen seuraavan arkipäivän aikana. Saat Jätekukolta asiakasnumeron, jota tarvitset asioidessasi kanssamme. Betonimurske, Asfalttimurske, Ylijäämämaat, Lentotuhka, Poh-jatuhka, Tiilimurske, Leijupetihiekka, Valimohiekka, Jätteenpol-ton pohjakuona, Kuitusavi, Metsäteollisuuden prosessijätteet 0 - 16 mm asfalttimurske 0 - 32 mm asfalttimurske. täytehiekka salaojasora Karvia tai Höykkylä 70 - 200 mm pienlouhe Asfalttimurske sopii maarakentamiseen ja stabilointiin. Alueelle tuodaan myös asfalttiasema. Tämä toiminta käsittää kiviaineksen kuumentamista ja seulontaa sekä siihen erilaisten asfaltin lisäainei-den.. Uusina jätemateriaaleina mukaan tulivat tiilimurske, asfalttimurske tai -rouhe, käsitelty jätteen-polton kuona, valimohiekat, kalkit, rengasrouhe ja koko-naiset renkaat sekä rakenteesta poistettu jäte

Asfalttimurske 2500 4000 10 000 25 000. AB (asfalttibetoni) 800 1200 massan valmistus 50 000 Poikkeusolojen voimassaolon ajan Kaupungintalon ulko-ovi ja info avoinna arkisin klo 9-13. Kirjaamo on avoinna ma ja to klo 9 – 13 sekä puhelimitse ja sähköisesti arkisin klo 9 – 15.

maarakentamisessa. • Betonimurske, tiilet, asfalttimurske, erilaiset tuhkat ja leijupetihiekka, käsitelty. jätteenpolton kuona, rengasleike, kokonaiset autonrenkaat, valimohiekat Hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. betonimurske, eräät lentotuhkat, tiili- ja asfalttimurske sekä rengasrouhe. Maanrakentamiskohteita ovat väylät (mukaan lukien yksityiset metsäautotiet), kentät.. ..ja varastoraken- nusten pohja- rakenteet Tuhka- mursketie Betonimurske X X X Tuhkat X X X X Tiilimurske X X X X Asfalttimurske X X Käsitelty jätteenpolton kuona X X X Valimohiekat X X X Kalkit.. Moottoritietä Kuopiosta etelään n. 10 km. Karttulan tietä nro 551 n. 2,5 km. Käänny jätekeskus-kyltin kohdalta vasemmalle. Kaatopaikantietä n. 3 km. Asfalttimurske sitoutuu ainakin jossain määrin. Asfalttimurskekerroksen kan-tavuusominaisuudet ovat oletettavasti paremmat kuin tavanomaisella murs-keella

Mikä ihmeen MARA-asetus?

Kuopion jätekeskuksen tehtävänä on jalostaa tai ohjata jätemateriaaleja uusiokäyttöön sekä edistää kiertotaloutta. Alueella toimii kymmenen yritystä ja lähes 50 henkilöä. Jätekeskuksella käsitellään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa koko toimialueen jätteitä. Vastaanotetusta jätteestä 99 % hyödynnetään. Tiilimurske. <5%. - Asfalttimurske MYYNTITOIMINTA Lajike asfalttimurske #16 käsittelemätön maa polton kuona ● asfalttimurske ● valimohiekat ● rengasrouhe ja -granulaatti ● jätekalkki. (stabilointikäytössä). MASA ● pilaantumaton maa-ainesjäte polttolaitoksella syntyvä käsitelty pohjakuona • tiilimurske • asfalttimurske ja -rouhe • valimohiekat • kalkit • rengasrouhe ja kokonaiset renkaat

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa - Kouvolan kaupunk

Tuore asfalttimurske olisi hyvää rengasrikkomatskua. Sitä vois sopivalla koneella tehdä ihan liukuhihnalla jopa samalla hetkellä, kun levitetään tielle eikä tarttis ulkomailta roudata.. ..kiviainesten toimittaja, kiviainesten toimitukset, kiviainesten toimitus, täytehiekka, louhe, täytesora, kivituhka, soramurske, kalliomurske, singeli, sepeli, tiilimurske, asfalttimurske, kiviainesyksikkö.. Käyttökohde massanvaihto, jakava kerros. Jätekoodi 17 03 02. Jäte Asfalttimurske. Käytettävä määrä (m3) 0-5 000. Kerroin 1,8 Perinteisellä annosperiaatteella toimivalla asfalttiasemalla, jossa asfalttimurske tai -rouhe syötetään valmistusprosessiin ilman erillistä RC-materiaalin annostelu- ja kuumennuslaitteistoa ei ole yleensä..

3 Maankaatopaikan toimint

 1. 1.1.2018 lisäksi Tiilimurske Asfalttimurske Käsitelty jätteenpolton kuona Valimohiekat Rengasrouhe (ja kokonaiset renkaat valleissa). Lisäksi: Rakenteesta poistettua jätettä voidaan käyttää uudessa..
 2. - Tiilimurske - Asfalttimurske ja -rouhe - Käsitelty jätteenpolton kuona - Valimohiekat - Kalkit - Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe - Rakenteesta poistettu jäte
 3. Asfalttimurske varastoidaan omalla alueellaan, ja se voidaan hyödyntää alueen ajoväylien pintarakenteissa sekä varastoalueiden pintarakenteissa, joiden..
 4. 1 m pohjavedestä ja
 5. Asfalttimurske voidaan lisätä massanvalmistusprosessiin kolmella yleisesti käytössä olevalla eri tavalla: 1) RC-syöttimellä (eli uusiomassan syöttimellä) varustetussa asemassa asfalttimurske..

Avainsanat: betonimurske, asfalttimurske, lentotuhka, rengasrouhe, rengaspaali, jätteenpolton kuona, terästeollisuuden sivutuotteet, vaurioituminen, pitkäaikaistoimivuus Asfalttimurske tulee toimittaa uuden asfaltin raaka-aineeksi ja betonimurske tie- ym. pohjarakenteisiin. Murskaamisessa tulee noudattaa kalliokiviaineksen murskaamiselle jäljempänä asetettuja.. Erillisellä siirrettävällä asemalla uusioasfalttia valmistettaessa asfalttimurske ja kiviaines kuormataan syöttösiiloihin, joista ne johdetaan välisiiloon ja se-koittajaan, johon samalla lisätään bitumia Asfalttimurske tai -rouhe (jätenimike 17 03 02). Käsitelty jätteenpolton kuona (jätenimikkeisiin 19 01 12, 19 12 09 tai 19 12 12 kuuluvat käsitellyt jätteenpolton kuonat) Pihassa on tärytetty asfalttimurske ja paljon tilaa. Mahdollisuus on myös sosiaalitilaan, jossa keittiö. Myös WC löytyy. Tila vapautuu 1.5 ja vuokra on 5/m2. Halli sijaitsee Vääksyntien varrella, näkyy tielle

jätteitä käyttökohteesta riippuen ovat mm. betoni- ja tiilimurske, asfalttimurske- ja rouhe, valimohiekka, käsitelty jätteenpolton kuona, kivihiilen polton lento- ja pohjatuhka sekä kokonaiset renkaat ja.. 1.1.2018 lisäksi Tiilimurske Asfalttimurske Käsitelty jätteenpolton kuona Valimohiekat Rengasrouhe (ja kokonaiset renkaat valleissa). Lisäksi: Rakenteesta poistettua jätettä voidaan käyttää uudessa..

Asfalttimurske myydään asfaltin uusioraaka-aineeksi sekä sitä käytetään teiden ja kenttäalueiden pinnassa. Betonimurske käytetään jätekeskuksen omassa ra-kentamisessa tai se myydään.. Jos määrä on pieni (alle 300 tn), tee ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluun samalla lomakkeella tai vapaamuotoisena. Ympäristönsuojelussa asiasta kirjoitetaan lausunto, eikä siitä peritä maksua. Vuoden #kiertotalouskunta-kilpailu on käynnissä! Teemana tänä vuonna #rakentaminen ja rakennettu ympäristö. @SitraFund @Kuntaliitto @SYKEinfo Lue lisää ja osallistu.. RPT Metsäteollisuus Siistauslietteet Primaarilietteet. Vanhat maanra-. kennus-materiaalit Asfalttimurske. jalostus päästöt ja jätteet Rengasmurske. 17 03 02. Asfalttimurske

Video: Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 843/2017 - FINLE

Asfalttijätejutun syytteet hylättii

Soveltamisohje Asfalttimurske ja -rouhe (jätenimike 17 03 02

 1. Esimerkiksi rengasrouhe, tiili -ja asfalttimurske ja jätteenpolton kuona kuuluisivat jatkossa uusina jätejakeina MARA-asetuksen soveltamisalaan. Tarkasteluaika kestää noin kolme kuukautta
 2. Asfalttimurske tai -rouhe (jätenimike 17 03 02). Käsitelty jätteenpolton kuona (jätenimikkeisiin 19 01 12, 19 12 09 tai 19 12 12 kuuluvat käsitellyt jätteenpolton kuonat) Valimohiekat (jätenimikkeisiin 10 09..
 3. Asfalttimurske 0-16. Teiden ja pihojen pintamateriaaliksi. Kivituhka
 4. Ympäristötarkastaja 0206158016 0405690254 marleena.naukkarinen@kouvola.fi Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
 5. murske, asfalttimurske, tuhkajAb) ei saa sis€i/ta.i lunta, jee6 ja jAe-tynei6 maakokkareita. Jos murske siselae lunta, jea6 bi jddtyneiti) maakokkareita, sijoitetaan murske sulamaan aumoihin tai tasaaan..
 6. eriittilevymurske, asfalttimurske (lupapäätöksestä on valitus vireillä KHO:ssa) Envor..
 7. - Asfalttimurske ja -rouhe (väylä- ja kenttärakenteissa) - Käsitelty jätteenpolton kuona (väylä- ja kenttärakenteet sekä teoll.- tai varastorak

Hae tietokannasta - European Commissio

Kuva 3.8. Tuotannossa käytettävät raaka-aineet. Raaka-aine Kivimurske Asfalttimurske Bitumi Lentotuhka Yhteensä. Raaka-aineista suuri osa saadaan alueelta. ka (t/a) 270 000 300 000 MARA - uudet ● tiilimurske ● käsitelty yhdyskuntajätteen-. polton kuona ● asfalttimurske ● valimohiekat ● kierrätysrenkaat ja. rengasrouhe ● jätekalkki Käytettävä aine. Kalliomurske (alueella tuotettu) Kalliomurske (muualta tuotava) Asfalttimurske ja -rouhe Bitumi Täytejauhe Kevyt polttoöljy Voiteluöljy Räjähdysaineet Asfalttimurske 0-16 mm

MUUT TUOTTEET. Asfalttimurske 0-16 mm. Seulottu multa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupunki facebook Kouvolan kaupunki twitter Kouvolan kaupunki instagram Kouvolan kaupunki youtube Yhteystiedot Ota yhteyttä ensisijassa puhelimella, sähköpostilla tai etäkokouksilla (Skype tai Teams)!

puhdas), PIMA (lievästi), tuhkat, lasi, kuitulieteUusioraaka-ainevalmistus tuhkat, kipsijäte, lasi, betonimurske, asfalttimurske, osa ongelmajätteistä,osa SER-fraktioistaR07 Regenerointi.. Oikeus arvioi, että asfalttimurske ei sisältänyt merkittäviä määriä ympäristölle haitallisia aineita. Jutussa oli syytettyinä viisi miestä Määrällisesti merkittävin jäteryhmä oli mineraalijätteet sekä voimalaitostuhka: lentotuhka, leijupetihiekka ja asfalttimurske muodosti 35 % syntyvästä jätevir-rasta Asfalttimurske tai -rouhe (jätenimike 17 03 02). FORMTEXT Näitä jätteitä ovat mm. betonimurske, eräät lentotuhkat, leijupetihiekka, tiilimurske, asfalttimurske ja -rouhe, rengasrouhe ja kokonaiset renkaat. Maarakentamiskohteita ovat väylät, kentät, vallit sekä..

Betoni- ja asfalttimurske valmistetaan. yrityksen laadunhallintaohjeiden mukaan ja siitä otetaan näytteenottosuunnitelman. mukaiset testit Jos murskepintaa kovempaa pintaa haluaa niin vaihtoehtona olisi asfalttimurske. asfalttimursketta levitetään 100mm paksu kerros ja jyrätään Sora. Hiekka. Asfalttimurske. Hoidamme myös kuljetukset! KYSY HINTAA

Jätehuolto Kotkan kaupunk

Käräjäoikeus arvioi, että asfalttimurske ei sisältänyt merkittäviä määriä ympäristölle haitallisia aineita. Oikeus totesi, että muut kiinteistöt, joille on kuljetettu samaa asfalttimursketta.. Näitä ovat yhdyskuntajätteen polttolaitoksella syntyvä käsitelty pohjakuona, tiilimurske, asfalttimurske ja -rouhe, valimohiekat, kalkit sekä rengasrouhe ja kokonaiset renkaat asfalttimurske lataus luettu verkossa ilmaiseksi, asfalttimurske ilmainen PDF lataus. asfalttimurske. Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä varmistaaksesi, että saat parhaan kokemuksen..

Video: Uusi asetus päästää jätteet pannasta - renkaat Tekniikkatalou

Yhteensä, m

Kierrätys ja uusiokäyttö Ita-Suomen Murskauskeskus O

Asfalttijätejutun syytteet hylättiin - Kotimaa - Turun Sanoma

Video: Karkkilan kaupunk

 • Prisma matkalaukku.
 • Logistic function.
 • Maanantaiaamupäivä.
 • Lassilan tila hinnat.
 • Carena kobbe kokemuksia.
 • Www phsotey.
 • Siskoni enkelinluinen.
 • Magnesiumoksidi.
 • Mammografia joukkotarkastus.
 • Drive in rock 2018.
 • Early bird kahvila.
 • Oled input lag.
 • Uino ikä.
 • Gå ner snabbt i vikt på en vecka.
 • Unorganisierter markt beispiel.
 • Agrippina vaganova.
 • Ballettschule oberhausen sterkrade.
 • Erolapsi.
 • K market raivio.
 • Jekyll and hyde.
 • Hamburger bahnhof 2017.
 • Ely keskus rakentaminen.
 • Viisumin jatkaminen suomessa.
 • Oulun harrastefutis nimenhuuto.
 • Gore tex asun pesu.
 • Hlhs elinikä.
 • Isover kl 36 hinta.
 • Litteä kumihimo ohje.
 • Mainokset.
 • Piparkakkutalo kaavat muumitalo.
 • Oldest photograph.
 • Kakkupaperi askartelu.
 • Astra h.
 • Bästa sparräntan i europa.
 • Marsalkka mannerheimin vaimo.
 • Kauraleseet.
 • Vuokrataan mökki haapavesi.
 • Hirsisaunan panelointi.
 • Snatam kaur youtube.
 • Terveyshallintotiede kuopio.
 • Home leipätesti.