Home

Kansalaisaloite aktiivimalli

Aktiivimallin kumoamista vaatinut kansalaisaloite on historian toiseksi suosituin kansalaisaloite ja se keräsi 140 Aktiivimalli koskee niin työmarkkinatuen, peruspäivärahan kuin ansiopäivärahan saajia - Laki (työttömyysturvan muutoksesta) rankaisee kansalaista asioista, jotka eivät ole hänen päätettävissään. Sellainen laki on absurdia, minkä takia se ei ole täytäntöönpanokelpoinen. Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt Suomessa voimakasta keskustelua. Keskustelun lisäksi osa kansalaisista on ryhtynyt sanoista tekoihin.. Eduskunta yhtyi perjantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotukseen, että kansalaisaloitteeseen KAA 2/2017 vp sisältyvä ehdotus eutanasian sallimisesta hylätään

Kansalaisaloite, jolla halutaan kumota työttömien aktiivimalli, menee eduskunnan käsittelyyn. Aloite keräsi vain noin viikossa vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta Kansalaisaloite.fi-sivustolla Eduskunnalle luovutettujen kansalaisaloitteiden tulee kerätä vähintään 50 000 Väestörekisterikeskuksen hyväksymää allekirjoitusta puolen vuoden kuluessa kansalaisaloitteen aloituspäivämäärästä.

Pätkätyöläisen terveiset

Savo-Karjalan Vasemmisto on Vasemmistoliiton piirijärjestö, joka koostuu Savo-Karjalan vaalipiirin alueella toimivista perus- ja kunnallisjärjestöistä Aloiteoikeudelle on eräissä maissa asetettu erilaisia sisällöllisiä rajoituksia. Esimerkiksi Puolassa aloite ei voi koskea perustuslakia, valtion talousarviota ja valtion velanottoon tai valtion vakuuksiin liittyviä lakeja. Myös Portugalissa ja Espanjassa aloitteen on oltava perustuslainmukainen eikä se siten voi kohdistua perustuslain muuttamiseen. Muita aloiteoikeuden ulkopuolelle rajattuja asiaryhmiä voivat olla esimerkiksi kansainväliset asiat, verotus, valtion talousarvio, armahdukset ja niin sanotut orgaaniset lait (perustuslain ja tavallisen lain väliin säädöshierarkkisesti sijoittuva laki). Kansalaisaloite vaatii eduskuntaa kieltämään avohakkuut - asiantuntijoiden mielestä tietoa ja kokeilua on lisättävä. Tutkija: Valtio kiristää otettaan kansalaisista - aktiivimalli yksi esimerkki

kansalaisaloite.fi is ranked #728 for Law and Government/Law and Government and #284937 Globally. Get a full report of their traffic statistics and market share Kansalaisaloite Yle-veron lakkauttamiseksi. Keskustelun aloittaja dominik. Aloitettu 05.04.2019. Olipa heikkotasoisesti alustettu tuo kansalaisaloite, vaikutti enemmän joltain addressit.comin.. Aktiivimalli kumottava 140 944 allekirjoitusta: ei. Kansalaisaloitelain 4 §:n mukaan kansalaisaloite voi sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä

Raivoisaa vastustusta herättänyt työttömien aktiivimalli

Aktiivimalli - Kansalaisaloite lakia vastaan - Home Faceboo

 1. . Työttömyysturvaa on heikennetty muun muassa..
 2. tehdyn pidennyksen perumisesta
 3. Työttömyysturvalakiin suunnitellaan muutosta, jossa otettaisiin käyttöön niin sanottu aktiivimalli. Mallissa työttömän etuutta leikataan 4,65 prosenttia, jos hän ei onnistu työllistymään tai pääse..
 4. - Työnhakija ei myöskään päätä siitä, onko omalla kotiseudullaan hänen urasuunnitelmiaan tukevia työllisyyspalveluita edes tarjolla, saatikka siitä, tuleeko hän valituksi hänen hakemiinsa palveluihin, vaan TE-toimisto päättää molemmista, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että hän ei ole saanut TE-toimistoltaan hänen tarvitsemiaan palveluita.
 5. Aloiteoikeus on osoitettu kyseessä olevan maan äänioikeutetuille kansalaisille. Vaadittu allekirjoittajien määrä vaihtelee maittain. Espanjassa vaatimus 500 000 allekirjoituksesta vastaa noin kahta prosenttia äänioikeutetuista, kun taas Puolassa vaatimus on merkittävästi matalampi, 100 000 allekirjoitusta eli 0,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Aktiivimalli joutui heti vastatuuleen, sillä aktiivimallia vastustava kansalaisaloite keräsi nopeasti vaaditut 50 000 allekirjoitusta Aktiivimalli vaikuttaa vielä vuoden 2019 puolella.... Ajankohtaista tietoa Kelan henkilöasiakkaille. 1.1.2020 alkaen työttömän aktiivisuutta ei seurata eikä aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta

Aktiivimalli koskee niin työmarkkinatuen, peruspäivärahan kuin ansiopäivärahan saajia. Aktiivimallia ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, joka työttömyysetuuden rinnalla saa jotakin työkyvyttömyyteen tai vammaan perustuvaa etuutta tai jolla on ensiasteessa vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus. Sitä ei sovelleta myöskään omais- tai perhehoitajiin. Aktiivimalli toimii palvelualoilla mutta ei teollisuuden, kuljetuksen eikä julkisten- ja hyvinvointialojen työttömillä. Voidaanko syrjivyys hyväksyä? Johtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:sta ja työoikeuden.. - Koska työttömillä ei edellä todetuista ja erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta, ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana. kansalaisaloite käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä

Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite luovutetaan yle

Kansalaisaloitteen edustaja toimittaa kansalaisaloitteen ja Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskunnalle. Ellei aloitetta ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden sisällä Väestörekisterikeskuksen päätöksestä, se raukeaa.[1] Kansalaisaloite on seuraavanlainen: Aloitteen sisältö. Me, kansalaisaloitteen allekirjoittaneet, haluamme muutoksen turvapaikkahakuprosessiin, ja jo myönnettyihin oleskelulupiin pohjautuen.. Последние твиты от Kansalaisaloite (@Kansalaisaloite). Uuden kansalaisaloitelain mukaan vähintään 50 000 äänioikeutettua kansalaista voi jättää eduskunnalle lakialoitteen

Aktiivimalli - Kansalaisaloite aktiivimallia vastaan - YouTub

Aktiivimallista, kyselyiden tuloksista ja SAK:n kannustavasta työllistymisturvasta lisää SAK:n sivuilla. Aktiivimalli on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Yhä useampi suomalainen on harjoittelussa, kuntoutuksessa tai kokeilussa -eli työskentelee ilman korvausta Komitean on kerättävä tuenilmaukset vähintään 1 000 rekisteröidyltä äänioikeutetulta ennen aloitteen toimittamista parlamentin puhemiehelle. Jos aloite täyttää muodolliset vaatimukset, parlamentin puhemies hyväksyy aloitteen jatkomenettelyyn. Ennen hyväksyntää puhemies voi pyytää parlamentin lainsäädäntövaliokunnalta lausunnon aloitteesta. Aloitteiden perustuslainmukaisuutta ei kuitenkaan voida tässä vaiheessa varmistaa, sillä perustuslakituomioistuimella ei ole toimivaltaa aloitteiden arvioinnissa.

Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vuoden alusta voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt laajaa ja voimakasta kritiikkiä. Mallin vastustajat näyttävät olevan yksimielisiä siitä, että jotakin mätää hallituksen suhtautumisessa.. Allokaation eli eri omaisuuslajien suhteellinen osuuden hallinta on yksi tärkeimmistä järkevän sijoittamisen periaatteista.Sveitsissä kansalaisaloite kytkeytyy vahvasti kansanäänestysinstituutioon eikä se siten rinnastu nyt tarkasteltavana olevaan sisällölliseen kansalaisaloitteeseen. Italiassa on sekä kansanäänestykseen liittyvä kansalaisaloite että sisällöllinen kansalaisaloite, joista ensin mainittu on kuitenkin instituutiona valtiollisessa järjestelmässä merkittävämpi. Puolan ja Unkarin lisäksi myös useimmissa muissa Keski- ja Itä-Euroopan uusissa demokratioissa on käytössä sisällöllinen kansalaisaloite. Muissa pohjoismaissa ei tällä hetkellä ole sisällöllisen kansalaisaloitteen järjestelmiä valtiollisella tasolla.[4] Laki hyväksyttiin, vaikka se kohtelee työttömiä eriarvoisesti. Leikkuriin voi joutua, vaikka työtön tekisi kaikkensa työllistyäkseen. Myös perustuslakivaliokunta näki lakiesityksessä puutteita.

Kansalaisaloite kohutun aktiivimallin kumoamisesta kaatumassa

Nyt Suomessakin on vireillä hieman samankaltainen kansalaisaloite. Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen -niminen adressi on kerännyt viikon aikana.. Kansalaisaloitetta koskevat samat muotovaatimukset kuin muitakin lakialoitteita eli sen tulee sisältää lakiehdotus perusteluineen, arviointi lain vaikutuksista sekä ehdotus lain rahoituksen järjestämisestä. Lisäksi tulee osoittaa aloitteen yhdenmukaisuus Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Valtaosa kansalaisaloitteista ei menettelyn alkuvaiheessa täytä näitä vaatimuksia, ja ennakkohyväksynnän saaminen edellyttää usein vielä aloitteen jatkovalmistelua. Aloitteen on oltava sopusoinnussa perustuslain säännösten kanssa eikä se siten voi kohdistua perustuslain muuttamiseen. Aloitetta ei voi myöskään tehdä perustuslakia täydentävistä, perustuslain ja tavallisen lain väliin säädöshierarkkisesti sijoittuvista niin sanotuista orgaanisista laeista eikä verotusta koskevista tai kansainvälisiin asioihin liittyvistä laeista taikka armahduksista. Aloite ei voi myöskään koskea valtion budjettia, josta päätetään parlamentissa lakimuodossa. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan..

Aktiivimalli hyväksyttiin vasta - kansalaisaloite sen kumoamiseksi on

Video: Hurjan suosion kerännyt kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi

Allekirjoitusten kerääminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun puhemiehistö on hyväksynyt aloitteen käsiteltäväksi. Tieto hyväksymisestä annetaan keskusvaalilautakunnalle, joka valvoo allekirjoitusten keräämistä. Aikaa allekirjoitusten keräämiselle on yhdeksän kuukautta hyväksymispäätöksestä. Aikaa voidaan pidentää puhemiehistön hyväksymän erittäin painavan syyn perusteella kolmella kuukaudella. Allekirjoittajat ilmoittavat nimensä, henkilötodistuksensa numeron sekä sen kunnan, jossa ovat merkittynä vaaliluetteloon. Allekirjoituksen tulee olla notaarin, tuomioistuimen sihteerin tai sen kunnan sihteerin, jonka vaaliluetteloon allekirjoittaja on merkitty, varmentama. Varmennusoikeus voidaan antaa myös valantehneille vireillepanevan komitean nimittämille vapaaehtoisille kerääjille. Tämä on käytännössä yleisin menettelytapa. Vuodesta 2006 alkaen allekirjoituksen on lain mukaan voinut tehdä myös sähköisessä muodossa siten kuin siitä erikseen säädetään. Allekirjoitustietojen tarkastaminen on keskusvaalilautakunnan vastuulla. Kansalaisaloitejärjestelmän merkitys ei kuitenkaan tyhjene pelkästään aloitteiden pohjalta tehtyjen päätösten määrään, vaan aloiteinstituutiolla voi olla muitakin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, poliittiseen järjestelmään ja julkiseen keskusteluun sekä kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia.[4] Espanjassa on pantu vireille kaikkiaan 45 kansalaisaloitetta, joista kuitenkin suurin osa on kaatunut sisällöllisiin rajoituksiin tai ei ole saanut riittävästi allekirjoituksia. Suuri osa aloitteista on koskenut työelämän sääntelyä tai sosiaaliturvaa. Ainoastaan yksi aloite on toistaiseksi johtanut lainsäädäntömuutoksiin.[4] Muita suomalaisille tarjolla olevia aloitekanavia ovat kuntalaisaloite ja eurooppalainen kansalaisaloite. Uusi Suomi in englishUutiskirjeDigitilausHae sivustolta KirjauduEtusivuUusimmatPuheenvuoroVapaavuoroKumppaniblogit200 kansanedustajaaHX-hankeInfoHakemaasi sivua ei löytynyt.AsiakaspalveluKauppalehti.fi:n asiakaspalvelu:kl.asiakaspalvelu@almamedia.fiPuh. 010 665 8100arkisin klo 8.30 - 16.30Vaihde: 010 665 101 Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C

Aktiivimalli ajaa työttömät toimeentulotukiluukulle, aktiivimalli johtaa työehtojen polkemiseen ja yksinkertaisesti aktiivimalli ei aktivoi. Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite näkee koko.. Узнать причину. Закрыть. Aktiivimalli - Kansalaisaloite aktiivimallia vastaan. Toni Kiiski. Aktiivimalli - Väärä ratkaisu oikeaan ongelmaan - Продолжительность: 13:03 Tere Sammallahti 7.. Kansalaisaloite aktiivimallin kaatamiseksi keräsi yli viikossa eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Nyt nimiä on jo yli 100 000. Eduskunta kokoontuu ensi kerran 5. helmikuuta Espanjassa kansalaisaloitteesta säädetään perustuslaissa ja sitä täydentävässä niin sanotussa orgaanisessa laissa vuodelta 1984. Aloitteen saaminen parlamentin käsiteltäväksi edellyttää 500 000 allekirjoitusta eli noin 1,5 prosenttia äänioikeutetuista. Aloitteen voivat tehdä vaaliluetteloon merkityt täysi-ikäiset Espanjan kansalaiset. Aloitteen täytyy sisältää jäsennelty lakiehdotus perusteluineen sekä aloitteen vireillepanijoiden täydelliset nimet ja henkilötiedot. Aloitteen vireillepanevalle kansalaiskomitealle (comisión promotora) asetetaan useita tehtäviä vuoden 1984 laissa, mutta itse komiteasta ei ole nimien ilmoittamisvelvollisuutta pidemmälle menevää sääntelyä. Työttömyysturvan aktiivimallia vastustava kansalaisaloite on kerännyt yli 100 000 allekirjoitusta. Aktiivimalli tuli voimaan tällä viikolla. Eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ylittyi jo..

Kansalaisaloite aktiivimallia vastaan - Paperiliitt

 1. Italian perustuslain 71 artiklan mukaan vähintään 50 000 äänioikeutettua Italian kansalaista voi tehdä lakiehdotuksen jommallekummalle parlamentin kamareista, edustajainhuoneelle tai senaatille. Kyse on luonteeltaan sisällöllisestä kansalaisaloitteesta. Vaadittujen allekirjoitusten määrä vastaa noin 0,08 prosenttia äänioikeutetuista. Aloite tulee laatia lakiehdotuksen muotoon ja se pitää perustella. Italiassa käydään oikeustieteellisen tutkimuksen piirissä keskustelua siitä, onko aloitteille olemassa sisällöllisiä rajoituksia vai ei.
 2. Kansalaisaloite. Suostumus2018-kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu päättyi 5.12.2018 kansalaisaloitepalvelussa. Aloite keräsi yhteensä 55 682 allekirjoitusta
 3. Työttömyysturvalain kiistelty aktiivimalli tulee tänään voimaan. Aktiivimallin kumoamiseksi on tehty kansalaisaloite, joka oli maantaiaamupäiävään mennessä allekirjoittanut jo yli 90 000 kansalaista
 4. Varainhoitoyhtiö Eliten mukaan maailman tunnetuin sijoittaja hyödyntää sijoitusstrategiassaan faktorisijoittamisen periaatteita.
 5. Suomen ensimmäinen, hyväksytysti 50 000 allekirjoittajan vähimmäisrajan ylittänyt kansalaisaloite luovutettiin eduskuntakäsittelyyn 5. maaliskuuta 2013. Ensimmäinen, suomalaisten eläinsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen vuonna 2012 keräämä kansalaisaloite koski turkistarhauksen lakkauttamista Suomessa. Väestörekisterikeskuksen mukaan kansalaisaloite keräsi 69 381 hyväksyttyä allekirjoittajaa.[3] Eduskunta äänesti ensimmäisestä kansalaisaloitteesta 19. kesäkuuta 2013. Aloite turkistarhauksen lakkauttamiseksi hylättiin äänin 146–36 (tyhjiä 3, poissa 14).[11] Vuonna 2013 yhteensä neljä kansalaisaloitetta saavutti riittävän määrän allekirjoituksia. Nämä käsittelivät tekijänoikeuslakia, avioliittolakia, ruotsin kielen valinnaisuutta ja energiatodistuslakia. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta toteutettiin Tahdon2013-kampanjana, joka keräsi yhteensä ennätykselliset 166 851 allekirjoitusta.[12]
 6. - Työnhakija ei kuitenkaan päätä rekrytointiprosessin tuloksista, vaan työnantaja niistä päättää, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että työnantajan rekrytointivalinta ei ole osunut häneen, aloitteen perusteluissa kirjoitetaan.
 7. Valtio-opin professori Jan Sundbergin mukaan kansalaisaloitteet herättävät keskustelua ja voisivat ehkä joskus tulevaisuudessa johtaa suoraan kansanäänestyksiin.[17]

140 944 allekirjoitusta - Aktiivimalli-kansalaisaloite on Uusi Suom

Työttömien aktiivimalli on alkuvuodesta jonkin verran lisännyt erilaisten kurssien ja valmennusten kysyntää Etelä-Savon te-toimiston Savonlinnan toimipaikassa Sääntelyn laajuus tai yksityiskohtaisuus vaihtelee. Alankomaissa aloiteinstituutio rakentuu hyvin suppean sääntelyn varaan, kun taas useissa muissa maissa aloitemenettelyn yksityiskohdista säädetään seikkaperäisesti omassa laissaan.

Demokraatti

Kansalaisaloite - Wikipedi

 1. Tämä kansanäänestystyyppi ei ole ainoastaan päätöksentekoa kontrolloiva väline, vaan sen avulla on myös nostettu asioita poliittiseen päätöksentekoon. Esimerkiksi vanhentuneen lainsäädännön uudistamistarve voi olla kumoavan kansanäänestyksen kohteena. Vuosina 1970–2009 tehdyistä 144 aloitteesta kumoavan kansanäänestyksen järjestämiseksi valtaosa on ollut kansalaisaloitteita.[4]
 2. Suostumus2018-kansalaisaloite keräsi lopulta tarvittavan määrän allekirjoituksia. Suostumus2018-kansalaisaloite, joka vaatii, että jokainen sukupuoliyhteys, joka tapahtuu ilman..
 3. Aktiivimalli on herättänyt laajaa mielenkiintoa sekä mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskeinen kysymys aktiivimallissa on se, kuinka paljon se todella aktivoi työttömiä.
 4. Niin kutsuttu työttömyysturvan aktiivimalli kuohuttaa suomalaisia. Kansalaisaloite hallituksen esityksen kumoamiseksi on kerännyt jo yli 127.000 allekirjoittajaa (16.1.2018)

Aloite tehdään parlamentin puhemiehelle. Se sisältää aloitteen allekirjoituksineen (vähintään 35 000 allekirjoittajaa henkilötietoineen), aloitteen keskeisiä tavoitteita, perusteluja ja vaikutuksia esittelevän selvityksen sekä listan aloitteen vastuuhenkilöistä eli kansalaiskomiteasta, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen henkilöä. Aloitemenettelyyn ei kuulu mitään ennakollista kontrollia, ja allekirjoitukset tarkistetaan jälkikäteen. Parlamentin puhemies voi hylätä aloitteen, mikäli se ei täytä laissa määriteltyjä ehtoja. Puhemiehen hyväksymä aloite siirretään asianomaiselle valiokunnalle, jonka tulee 30 päivän kuluessa antaa siitä tarvittava selonteko tai lausunto. Rangaistuksista täytyy pidättäytyä, kunnes järjestelmä on kunnossa ja kansalaisaloite käsitelty. SAK:n hallitus toivoo, ettei samoja virheitä tehdä aktiivimalli 2:n valmistelussa Vuosi sitten helmikuussa Koskela teki 18 päivää töitä. Käteen hänelle siitä jäi 900 euroa, mistä piti maksaa 700 euron vuokra.Eräissä maissa aloitemenettelyyn sisältyy aloitteen ennakollinen tarkastus, jossa arvioidaan, täyttääkö aloite laissa säädetyt vaatimukset. Vasta tämän vaiheen jälkeen käynnistyy allekirjoitusten varsinainen keräys. Tällainen ennakollinen tarkastus on esimerkiksi Itävallassa, Espanjassa, Unkarissa ja Puolassa. Tarkastuksessa tehdyistä hylkäävistä päätöksistä voidaan valittaa perustuslakituomioistuimeen (Itävalta, Espanja ja Unkari) tai korkeimpaan oikeuteen (Puola). Alankomaissa, Italiassa ja Portugalissa ei ole ennakkotarkastusta, vaan aloite toimitetaan suoraan parlamentille allekirjoitusten keräyksen päätyttyä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnitti jo aktiivimallia koskevan hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä huomiota aktiivimallin ongelmiin. Valiokunnan mukaan alueiden työpaikkatarjonnan ja työnhakijoiden työllistymisedellytyksien erilaisuudesta johtuvia ongelmia.

Aktiivimalli - Keskisuomalaine

 1. Aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden keston ajan.
 2. eri kohderyhmien tarpeeseen. Erityisesti vaikeasti työllistyville, pitkäaikaistyöttömille ja ikääntyville tulee olla tarjolla riittävästi heidän tilanteeseensa sopivia työllistämispalveluja niin, että aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle voidaan vähentää nykyisestä. 
 3. Kiistelty työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan tällä viikolla. Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi keräsi joulukuussa vain kahdeksassa päivässä tarvittavat 50 000 allekirjoitusta
 4. työhönvalmennusta ja palveluohjausta. ¤ Olethan mukana! ¤ ALLEKIRJOITA KANSALAISALOITE ¤ https Lähteet. Mekään emme ole myytävänä -kansalaisaloite. (artikkelivideo:) eimyytavana2.fi..
 5. AKTIIVIMALLI Työttömän aktiivisuutta seurataan jatkossa niin sanotulla aktiivimallilla. Kansalaisaloite saavutti eilen vaadittavat 50 000 allekirjoitusta, nyt nimiä on jo yli 70 000
 6. Hitler kuulee ilotulitteiden käytön rajoittamista ajavasta kansalaisaloitteesta

• Kansalaisaloite -mistä on kyse. • Kansalais‐ ja kuntalaisaloitepalvelu l i l l verkossa. Kansalaisaloite - kova kiinnostus. • Kansalaisten ja järjestöjen j kiinnostus varsin suurt Aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvassa sitä, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan. Mallin tavoite on lisätä työllisyyttä ja lyhentää työttömyysaikaa. Aktiivimalli on käytössä Tanskassa. Suomessa se oli käytössä vuosina 2018 ja 2019 Poliittinen oppositio vastusti eduskunnassa lakimuutosta laajasti. Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut, että jos demarit pääsevät valtaan, laki kumotaan heti. Myös työttömien etujärjestöt ja ay-liike ovat olleet näreissään lakimuutoksesta.

Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Ett medborgarinitiativ för en folkomröstning om Finlands euromedlemskap Esimerkkejä kansalaisaloite-ilmaisun käytöstä englanniksi. Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä

Lisää resursseja päiväkoteihin -kansalaisaloite. resurssejapkoteihin. 14.01.2018 21:41 Stream Tracks and Playlists from Kansalaisaloite on your desktop or mobile device Aktiivimalli herättää kysymyksiä. Työttömyysturvan aktiivimalli näkyy TE-toimistossa Kansalaisaloite sai nimet täyteen nopeasti. Aktiivimallin kumoamista ajava kansalaisaloite oli..

Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite eduskunnassa SA

Aktiivimalli halutaan haudata - kansalaisaloite nyt Helsingin Uutise

Suuret tiedotusvälineet nukkuivat käsittelyn

”Aktiivisuusedellytyksen täyttymiseen vaikuttaa työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi eri alueilla tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden laatu. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen saatavuus ja esimerkiksi palkkatuetun työn mahdollisuudet vaihtelevat eri puolilla maata”, valiokunnan mietinnössä todetaan.  Kyselyn perusteella aktiivimalli on osoittautunut selkeäksi työttömyysturvan leikkuriksi. SAK:n kyselytutkimukseen vastasi 3 184 työttömyyskassojen jäsentä, joista noin 2 800 antoi avointa palautetta aktiivimallista. Palautteiden sävyn perusteella 93 prosenttia vastaajista koki aktiivimallin kielteisesti tai näki siinä epäkohtia. Kielteinen palaute koski useimmiten iäkkäiden tai pienillä paikkakunnilla asuvien vähäisiä mahdollisuuksia täyttää mallin ehdot. Tarinoita on koottu myös youtube-videoiksi.SAK:n ja Teollisuusliiton marraskuussa teettämien kyselytutkimusten perusteella alle kolmannes SAK:laisten alojen työttömistä (30 %) oli pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot vuoden 2018 aikana. Jos työtön ei täytä aktiivisuusehtoa, leikataan hänen työttömyysturvaansa aktiivimallin perusteella 4,65 prosenttia. Työttömyysturvan aktiivimallia vastustava kansalaisaloite on kerännyt yli 100 000 allekirjoitusta. Aktiivimalli tuli voimaan tällä viikolla. Mallissa työttömyyskorvausta leikataan, ellei työtön ole ollut.. Kansalaisaloite Aktiivimallin kumoamiseksi sai kerättyä tarvittavan kannnatuksensa. Tämä on loistava uutinen ja toivottavasti tämä asia etenee myös vauhdilla eduskunnankäsittelyyn ja se käsitellään..

Historiamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Kun vaadittu määrä tuenilmauksia on saatu kerättyä, komitean edustaja luovuttaa aloitteen ja allekirjoitukset parlamentin puhemiehelle. Jos allekirjoituksia ei kerry määräajassa riittävästi, komitea lakkaa olemasta oikeushenkilö. Parlamentti voi tarkistuttaa vaalilautakunnalla allekirjoitusten lukumäärän ja oikeellisuuden 21 vuorokauden sisällä, jos syntyy epäilys väärinkäytöksistä. Aloitekomitean on myös annettava julkinen selvitys aloitteen rahoituksesta valtiovarainministeriölle. Ulkomaisen rahoituksen hankkiminen aloitteen tekemistä varten on kielletty. Evästeet Käytämme Alma Median sivustoilla evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön. Komiteasta tulee oikeushenkilö, kun aloite on saanut parlamentin puhemiehen ennakkohyväksynnän. Aloitetekstiin ei voi enää tässä vaiheessa tehdä muutoksia. Ennakkohyväksynnän jälkeen komitea voi aloittaa allekirjoitusten keräyksen, järjestää aloitteesta tiedotuskampanjan sekä ilmoittaa paikat, joissa kansalaiset voivat tutustua aloitteeseen. Aikaa allekirjoitusten keräämiselle on kolme kuukautta. Vain vajaa puolet tähänastisista aloitekomiteoista on onnistunut keräämään vaaditun määrän allekirjoituksia säädetyssä kolmessa kuukaudessa. Allekirjoittajan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa ja henkilötunnuksensa. Kansalaisaloitteen tekemiseen vaaditaan 100 000 allekirjoitusta (1,8 prosenttia äänioikeutetuista), jotka on kerättävä 18 kuukauden aikana. Kansallisen kansalaisaloitteen pitää koskea perustuslain tai sen osan muuttamista. Tätä vaatimusta tulkitaan käytännössä melko väljästi. Aloite voi sisältää ehdotetun uuden perustuslain säännöksen tai muutosvaatimuksen ilman säädösehdotusta. Kunta- ja kantonitasolla kansalaisaloite on käytettävissä myös muun tasoisten lainsäädäntömuutosten ehdottamiseen.

Ongelmallinen aktiivimalli SSS

KANSALAISALOITE RINTANAPPI ostettavissa hintaan 1 € paikkakunnalla JÄMSÄ. Osta heti tästä Öljyttömiä teollisuuskompressoreita valmistava teknologiayhtiö Tamturbo suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth...Lakialoitekomitealla on 14 vuorokautta aikaa korjata ennakkohyväksymismenettelyssä havaitut mahdolliset puutteet. Puhemiehen päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan oikeuteen. Joulukuussa 2017 tehty kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta keräsi keräsi reilussa kuukaudessa yhteensä 140 944 allekirjoitusta. Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa Kansalaisaloite.fi sivulla allekirjoitus tapahtuu nopeasti, vaivattomasti sekä turvallisesti pankkitunnuksin tai

Parlamentti voi todeta aloitteen pätemättömäksi ainoastaan silloin, jos sen muoto on virheellinen tai se loukkaa kansainvälisen oikeuden velvoittavia normeja. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista. Toistaiseksi vain neljä aloitetta on todettu pätemättömiksi. Parlamentti voi myös muotoilla vastaehdotuksen aloitteelle, jolloin kansanäänestys järjestetään sekä kansalaisaloitteesta että parlamentin vastaehdotuksesta. Listojen listalla osakkeet on järjestetty Kauppalehden listan, Sijoittaja.fi:n osaketyökalun ja Viisaan Rahan listan kokonaisvaikutuksen...Aloiteprosessi on kaksivaiheinen. Aloite saadaan vireille 1 000 allekirjoituksella. Aloitteen saaminen parlamentin käsittelyyn edellyttää vielä vähintään 99 000 allekirjoitusta lisää. Vaatimus 100 000 allekirjoittajasta merkitsee Puolassa 0,3 prosenttia äänioikeutetuista. Unkarin perustuslaki vuodelta 1989 sisältää useita suoran demokratian mekanismeja. Jo ennen uutta perustuslakia säädettiin laki kansanäänestyksistä ja kansalaisaloitteista, jota tarkistettiin vuonna 1997 perustuslain muutoksen yhteydessä menettelyllisten epäselvyyksien poistamiseksi.

Muut eduskunnan toimivaltaan kuuluvat asiat jäävät aloiteoikeuden ulkopuolelle. Aloite voi koskea voimassa olevan lainsäädännön muuttamista tai kumoamista taikka kokonaan uuden lain säätämistä jostakin asiasta. Merkittävimpiä aloiteoikeuden ulkopuolelle jääviä asiaryhmiä ovat kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen hyväksyminen sekä valtion talousarvioasiat. Aloiteoikeuden piiriin kuuluvat kuitenkin myös sellaiset lainsäädäntöasiat, joilla on vaikutuksia valtion talousarvioon.[4] Esimerkiksi uskontoja ja katsomuksia koskeva Yhdenvertainen Suomi -aloite sisälsikin ehdotuksen mm. kansankirkkojen yhteisövero-osuuden poistamisesta, mutta ei voinut sisältää ehdotusta pienuskontojen suoran valtiontuen poistamiseksi, koska viimeksimainittua ei säädetä laissa. Aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvassa sitä, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan. Mallin tavoite on lisätä työllisyyttä ja lyhentää työttömyysaikaa

Aktiivimallia vastustava kansalaisaloite keräsi 100 000 allekirjoitust

 1. Tänään avataan kansalaisaloite, joka vaatii viranomaisilta selvitystä ja Kansalaisaloite avataan maanantaina 18.9. ja järjestöjen tavoitteena on saada kokoon vähintään 50 000 allekirjoitusta, jotta..
 2. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä (toimenpidealoite). Perustuslaissa säädetään kansalaisaloitteiden kohdentumisesta lainsäädäntöasioihin. Lain mukaan aloitteen tulee koskea yksittäistä asiaa. Käytännössä esimerkiksi aloite ”Henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden puolesta” sallittiin, vaikka se sisälsi asioita nuuskan sallimisesta ympärileikkausten kieltoon.
 3. Vituttaa vieläki niin ankarasti. Minä: no miks mun pitäis allekirjottaa toi kansalaisaloite? Joku aito avioliitto vittupää: se on ensinnäkin lapsen etu, että hän saa vanhemmikseen naisen ja miehen
 4. Hallitus ajoi niin kutsutun aktiivimallin läpi ennen joulua. Jos työtön ei ole lain edellyttämällä tavalla aktiivinen kuuden viikon aikana, leikataan hänen työttömyysturvaansa.
 5. Tutkijat analysoivat rikastumisen salaisuutta ja havaitsivat, että lahjakkuudella ei juurikaan ole merkitystä.
 6. Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin vielä niihin päivärahoihin Aktiivimalli pähkinänkuoressa. 1.1.2018 tuli voimaan laki, joka edellyttää päivärahan hakijoilta aktiivisuuden osoittamista työttömyysajalla
Aktiivimalli suisti hallituspuolueet paniikkiin – Kansan

Kansalaisaloitteen vaiheetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Työttömyysturvalain uudistus ja siihen sisältyvä ns. aktiivimalli astuu voimaan uudenvuodenpäivänä 2018. Lain kumoamiseksi tehty kansalaisaloite on toki oikean suuntainen Kumotaan aktiivimalli -kansalaisaloite keräsi hetkessä 140 000 allekirjoitusta ja oli historian toiseksi suosituin kansalaisaloite. Eduskunta hylkäsi kuitenkin aloitteen oikeistopuolueiden äänin Lisäksi aktiivimallin käyttöönoton yhteydessä työttömyyden alussa olevaa työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennettiin seitsemästä päivästä viiteen päivään. Uusien omavastuupäivien tavoitteena on, että työttömät aiempaa enemmän hakeutuisivat myös lyhytkestoiseen ja osa-aikaiseen työhön ja pyrkisivät parantamaan edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille, millä pyritään ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä.

Suomen kansalaisaloitelainsäädännön taustamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Kansalaisaloite-palvelun koodi tarjoaa teknisiä ratkaisuja yleisiin ohjelmistokehityksen haasteisiin, kuten tietoturvaan ja tunnistuspalvelu Vetumaan liittyviä toiminnallisuuksia Työttömien aktiivimallia vastustava kansalaisaloite luovutetaan perjantaina aamupäivästä eduskunnan puhemiehelle. Kiistelty aktiivimalli tuli voimaan vuoden alussa osana uutta työttömyysturvalakia Luet ketjua: Aktiivimalli. Kirjaudu Rekisteröidy. Aktiivimalli oli omituinen, puolittaiseksi jäänyt yritys tuoda/kopioida Suomeen erinomainen Tanskan malli, eli työmarkkinoiden joustoturva, mikä edellyttää..

Kokoomuksen Vartiainen puolustaa aktiivimallia: "Mukavia

Melko pian lain hyväksymisen jälkeen avattiin oikeusministeriön ylläpitämä kansalaisaloite.fi-sivusto, jossa sekä aloitteiden avaaminen että kannattaminen onnistuu sähköisesti ja maksutta. Sivuston käyttö ei ole välttämätöntä, mutta käytännössä aloitteet on tehty nimenomaan sen avulla. Tällä hetkellä (maaliskuu 2019) sivustolla on laadittu yli 950 aloitetta. Vaaditun määrän allekirjoituksia keränneitä aloitteita sivustolla oli 24.[5] Työttömyysturvalain kiistelty aktiivimalli tulee tänään voimaan. Ensimmäinen 65 päivän seurantajakso alkaa heti. Ensimmäisen kerran uusi järjestelmä voi vaikuttaa työttömyyskorvauksen määrään 2.. Seuraava tarkastelu kohdistuu pelkästään parlamenttikäsittelyyn johtavaan sisällölliseen kansalaisaloitteeseen, johon ei siis liity kansanäänestysmahdollisuutta. Kansalaisaloitteen kansalaisaloitteen on pannut vireille helsinkiläinen pitkäaikaistyötön Martin-Éric Racine. Lain kumoamista perustellaan aloitteessa sillä, että "työttömälle maksettavaa työttömyysturvaa leikataan aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät ole tuottaneet tuloksia."

Hallituksen on lausuttava kantansa aloitteen johdosta vuoden kuluessa sen vireilletulosta. Parlamentin on otettava aloite käsittelyynsä kahden ja puolen vuoden kuluessa. Mahdollinen vastaehdotus pidentää käsittelyaikaa. Päteväksi todettu aloite on vietävä muuttamattomana kansanäänestykseen. Aloitekomitea voi peruuttaa aloitteen ennen kuin hallitus on tehnyt päätöksen kansanäänestyksen ajankohdasta. Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä. Ympäristöjärjestöt Suomen.. Aktiivimalli kuohuttaa ja sillä on niin puolustajia kuin vastustajiakin. Aktiivimalli on kuitenkin jo nyt voimassaolevaa lainsäädäntöä. Sen kanssa on elettävä, vaikka kansalaisaloite kerää huiman.. Kansalaisaloite haluaa kieltää 5g-tekniikan Suomessa, vetoaa syöpäriskiin - Asiantuntija Tuore kansalaisaloite vaatii, että 5g-teknologia kiellettäisiin lailla johtuen sen väitetyistä terveysriskeistä Professorit Carmen Reihart ja Kenneth Rogoff eivät ole yhtä optimistisia talouden elpymisen suhteen kuin...

Eduskuntatalon portaille oli perjantaina kokoontunut vihaisia mielenosoittajia. He lähettivät terveisiä eduskuntaan, jossa puhemies Paula Risikolle (kok.) luovutettiin kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi.Tarkastelu kohdistuu eurooppalaisiin kansalaisaloitejärjestelmiin. Läntisen Euroopan maista tarkasteluun on otettu kaikki ne valtiot, joissa on sisällöllinen kansalaisaloite valtiollisella tasolla. Aloitteiden muodot ja menettelyt vaihtelevat Euroopassa maittain paljon. Eräissä maissa, kuten Itävallassa, kansalaisaloitejärjestelmä on ollut valtiollisella tasolla käytössä jo pitkään. Euroopassa on myös melko uusia kansalaisaloitejärjestelmiä. Tällaisia ovat Alankomaiden ja niin sanottujen uusien demokratioiden järjestelmät. Kansalaisaloitejärjestelmän yleistyminen liittyy pyrkimykseen lisätä kansalaisten suoran vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kansalaisaloitetta oli Racinen kanssa luovuttamassa Minna Koponen. Hänelle yli 140 000 allekirjoitusta keränneen aloitteen suuri suosio ei lopulta tullut yllätyksenä.Sisällöllisen kansalaisaloitteen tekemiseksi parlamentille Unkarissa vaaditaan 50 000 allekirjoitusta eli noin 0,6 prosenttia äänioikeutetuista. Unkarin perustuslaki tuntee myös kansalaisaloitemenettelyn, jossa vähintään 100 000 kansalaista voi tehdä parlamentille kansalaisaloitteen ja parlamentti voi päättää järjestää asiasta sitovan tai neuvoa-antavan kansanäänestyksen. Eduskunta hyväksyi joulun alla 19.12. kiistellyn lain työttömyysturvan muutoksesta

Kansalaisaloite kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamisesta kerää kovaa vauhtia allekirjoituksia. Aloite on pantu vireille jo viime vuoden elokuussa. Aloite keräsi pitkään allekirjoituksia.. Miksi yrittäisit yksin? Laskuta työsi helpommin ja turvallisemmin Omapajan kevytyrittäjänä. Ota nyt askel kohti unelmiasi, liity ilmaiseksi Omapajaan Aktiivimalli ei kohtele työttömiä yhdenvertaisesti, koska mahdollisuudet työllistyä ja kouluttautua vaihtelevat eri puolilla maata, sanoo edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen Akavan Erityisaloista

Puolassa on säännelty myös kansalaisaloitteen parlamenttikäsittelyä. Aloite tulee ottaa parlamentissa käsiteltäväksi kolmen kuukauden kuluessa sen jättämisestä puhemiehelle. Komitean edustaja voi myös osallistua tarkkailijana parlamenttikäsittelyyn. Parhaillaan on vireillä lainmuutos, jossa laajennettaisiin jo nykyisinkin voimassa olevaa mahdollisuutta jatkaa kansalaisaloitteen parlamenttikäsittelyä vaalikauden yli. Pääsääntönä asioiden parlamenttikäsittelyssä on keskeneräisen asian raukeaminen vaalikauden lopussa. Lainmuutoksessa asetettaisiin kansalaisaloitteen parlamenttikäsittelyn kestolle myös aikaraja. Copyright © Paperiliitto r.y., Hakaniemenranta 1 A, PL 326, 00531 HELSINKI, Puh 010 289 7700, Faksi (09) 701 2279. 

Työttömyysturvan aktiivimalli otettiin käyttöön vuoden alussa. Vastustus on ollut ankaraa. Laki hyväksyttiin eduskunnassa joulun alla, ja vuoden loppuun mennessä sen kumoamista vaativa.. Laittaa tietoja kansalaisaloite.fi:stä twitteriin. Kansalaisaloitebot. Idea lähti kansalaisaloite.fi verkkopalvelun puuttumisesta vallan Twitteristä, joten ajattelin lomapäivänäni koodata moisen Valiokunta pitää tärkeänä, että työttömien työnhakijoiden alueellinen jakautuminen ja vaikeasti työllistyvien työttömien määrä otetaan huomioon työllisyysmäärärahojen jakamisessa niin, että rahaa kohdistetaan alueille, joissa sille on eniten tarvetta. Lisäksi valiokunta painottaa työllisyyttä tukevien palvelujen kehittämistarpeita. Aloitteen virallinen käsittely alkaa siitä, kun se on toimitettu parlamentille. Parlamentti tutkii siten aloitteen käsiteltäväksi ottamisen edellytykset vasta sen jälkeen, kun allekirjoitukset on jo kerätty. Parlamenttikäsittelylle ei ole asetettu määräaikaa. Parlamentin kirjallisten aloitteiden ja kansalaisaloitteiden valiokunta (Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven) tarkastaa, että edellytykset aloitteen käsiteltäväksi ottamiseksi täyttyvät. Valiokunta esittää näkemyksensä parlamentille virallisessa raportissa, jossa se tekee esityksen aloitteen käsiteltäväksi ottamisesta. Raportti julkaistaan ja toimitetaan myös aloitteen tekijöiden edustajille. Parlamentti tekee päätöksen jokaisesta käsittelyyn otetusta aloitteesta. Menettelyssä on mahdollista kutsua aloitteen tekijöiden edustajat suullisesti kuultaviksi parlamenttiin.

– Helpottunut. Tämä on ollut pitkä urakka, mediasirkus erityisesti. On ollut yllättävän vaativaa. Kun laitoin aloitteen vireille, ajattelin, että tulisi ehkä 50 000 allekirjoitusta juuri ja juuri. Meni viikko, kuvaili tuntemuksiaan kansalaisaloitteen vireille laittanut Martin-Éric Racine eduskunnassa. Kysymykset: kansalaisaloite. Kysy aiheesta: kansalaisaloite. merkkiä jäljellä Kansalaisaloite.fi. Asian tärkeyttä kuvastaa myös se, että Malmin lentokentän jatkoa puoltanut kansalaisaloite (Lex Malmi) sai vain kahdessa kuukaudessa kerättyä vaaditut 50 000 allekirjoittajaa Kansalaisaloite avattiin allekirjoituksia varten viime torstaina. Jos allekirjoituksia huhtikuun 12 päivään mennessä kertyy vähintään 50 000 on eduskunnan käsiteltävä aloite. Viime viikkojen aikana on.. Hallituksen työttömyyden vähentämiseen tähtäävä ns. aktiivimalli on herättänyt aika raivokasta Aktiivimallin kohtaama vastustus on niin suurta, että sen kumoamiseksi perustettu kansalaisaloite on..

Öljyttömiä teollisuuskompressoreita valmistava teknologiayhtiö Tamturbo suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Aktiivimalli rankaisee niitä, jotka ovat heikoimmilla ja joilla on heikoimmat työllistymismahdollisuudet. Jos työtön ei löydä työtä, turvaa leikataan. Työtön ei kuitenkaan voi itse päättää, saako hän työpaikan Aktiivimalli tutuksi. Vuoden 2018 alussa voimaan tulleesta työttömyysturvan aktiivimallista kohistaan kaikkialla. Työttömyysturvan ns. aktiivimallin vaikutukset alkavat näkyä vasta noin kolmen kuukauden.. Lisäksi kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan, että päätös työnhaun tuloksista "ei juurikaan ole työnhakijan käsissä." Näin Aidosti palkitseva aktiivimalli olisi ihmisarvoa turvaava ja aidosti palkitseva oikeudenmukainen malli kaikille niille, jotka tämän uuden aktiivimallin motivoimina työllistyvät tai muuten aktivoituvat

Allekirjoituksia on nyt riittävästi, jotta kansalaisaloite voi edetä eduskuntaan. Aktiivimalli = työvelvoite; saadakseen täyttä työttömyyskorvausta on tehtävä työtä Aktiivimalli on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä, ja sitä on kutsuttu usein Siitä huolimatta, että aktiviimallin kumoamista vaatinut kansalaisaloite oli tähän mennessä toiseksi eniten ääniä saanut.. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Valiokunnan mukaan aktiivimalliin kohdistettu voimakas kritiikki ja nyt käsiteltävänä oleva aloite osoittavat, että aktiivimallissa on epäkohtia. Malli ei ole kaikissa tilanteissa tarjonnut työllistymään pyrkineelle ja palveluun pääsyyn yrittäneelle työnhakijalle riittävästi keinoja osoittaa aktiivisuutta estääkseen joutumista vähennetylle etuudelle.  Katso sanan aktiivimalli käännös suomi-puola. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä

Useissa maissa allekirjoitusten keräysaikaa on rajoitettu (Espanja, Italia, Itävalta, Puola ja Unkari). Keräysaika vaihtelee kahdeksasta päivästä yhdeksään kuukauteen. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Käytännössä on hyväksytty myös satelliittipaikannukseen pohjautuvaa autoverotusta vastustava aloite ”Vapaus liikkua ilman viranomaisseurantaa on säilytettävä”. Tämän aloitteen hyväksyminen olisi tarkoittanut nykytilanteen jatkamista, ei minkään olemassaolevan lain muuttamista tai kumoamista, eikä uuden lain säätämistä. Sinne vain katsomaan, kansalaisaloite.fi tai jotain sinne päin - että mikä on tämän hetken luku. Eiköhän määrä tule täyteen aika nopsaan, jos se on 50.000. ? EI näytä tuo Iltalehtikään kovin.. Hakemus aloitteen vireille panemiseksi tehdään liittovaltion sisäasiainministeriölle. Siinä pitää nimetä valtuutettu ja hänen sijaisensa, jotka myös allekirjoittavat hakemuksen. Hakemukseen liitetään aloitteen perustelut sekä enintään kahden vuoden aikana kerätyt tuenilmaukset 0,1 prosentilta rekisteröityneistä äänioikeutetuista, maassa vakinaisesti asuvista Itävallan kansalaisista. Sisäasiainministeriön on tehtävä päätös aloitteesta kolmen viikon kuluessa. Muodollisten vaatimusten täyttyessä aloite on hyväksyttävä allekirjoitusten keräyksen käynnistymiseksi. Samalla päätetään allekirjoitusten keräämisajasta eli niin sanotusta merkitsemisajasta, jolloin kansalaiset voivat käydä allekirjoittamassa aloitteen. Allekirjoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti kahdeksana peräkkäisenä päivänä. Aloitteen vireillepanijoita edustava valtuutettu ilmoittaa, tapahtuuko allekirjoittaminen kaikissa kunnissa vai vain osassa niistä.

 • Loma kos.
 • Kanojen juoma automaatti agrimarket.
 • Ron howard filmography.
 • Suomalaisia realismi kirjailijoita.
 • My friend dahmer netflix.
 • Miten hierojalla toimitaan.
 • Soturikissat nimet englanniksi.
 • Amitola berlin.
 • Botaniska trädgården lund parkering.
 • Thl palvelupaketti.
 • Ao manao map.
 • Android developers site.
 • Harso ruoanlaittoon.
 • Miksi kielet kuolevat.
 • Sensimar hotellit.
 • Udo lindenberg lieder youtube.
 • Tiipiin rakennusohje.
 • Firewire 400 to usb.
 • Helppo salaatinkastike.
 • Koh kho khao karta.
 • Neumarkt veranstaltungen heute.
 • Lontoo baarit ikäraja.
 • Hyviä sijoituskohteita 2017.
 • Turusta riikaan.
 • Yugioh kirjat.
 • Carnations flower.
 • Syöttösoluaktivaatio sairaus.
 • Trampoliini park turku.
 • 2 euron kolikot ostetaan.
 • 25 vuotinen sota.
 • Show & dinner menu.
 • Horizon 2020 ict calls 2018.
 • Ohjat käsissä pin.
 • Luleå tekniska universitet zhong zhihua.
 • Jäppilän kievari/jk streetfood jäppilä.
 • Kuorman sidonta.
 • Sophie mannerheim.
 • Lasileikkuri puuilo.
 • Tiger of sweden slight.
 • Työttömän veroprosentti 2018.
 • Koodaus kurssi.