Home

Herra ja rouva lyhenteet

Vielä kerran: Herra on mun moottori, Joo, ja pyhä henki on sen potkuri. Just niin mä laulan, Lempi on mun bensiini, Sydämestä sydämeen se virtaapi. Mul on hyvin vahva tunne, Siitä mikä mua ajaa. Eikä tähän päähän mahdu Toista johtajaa. Kun rehellinen raju rakkaus, Ilman rajaa peruskallio.. Rouva C. kuvaa erään avioliiton tarinan ja näyttää, millaisista silmuista puhkeaa se Minna Canth, jonka me tunnemme: esikuva, taistelija, patsas. Piian ja pumpulikauppiaan tytär päätyy naimisiin opettajansa kanssa ja huomaa olevansa aina raskaana m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−3); 3) lat. magna cum laude approbatur, arvosana "kiitoksin hyväksytään"m. Muutos 2011 -puolueen jäsenM 1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) Machin luku, Machin yksikkö, mach (mittayksikkö); 3) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona); 4) metrom2 neliömetri(ä)m3 kuutiometri(ä)M. ransk. monsieur, herra ma ~ maan. maanantai(na) mA milliampeeri(a)ma. määräaikainen M.A. ~ MA engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa maan. ~ ma maanantai(na) MAASK Maasotakoulumaat. ja metsät. kand. ~ MMK maatalous- ja metsätieteiden kandidaattimaat. ja metsät. lis. ~ MML maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti maat. ja metsät. maist. ~ MMM maatalous- ja metsätieteiden maisteri maat. ja metsät. toht. ~ MMT maatalous- ja metsätieteiden tohtori maist. maisteri maj. majurimaks. 1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettuMAI (hist.) engl. Multilateral Agreement on Investment, (OECD:n) monenkeskinen investointisopimusmamu- ~ MAMU- maahanmuuttaja-, esim. mamu-opetusMAO ~ MaO ~ MO markkinaoikeusMaRa Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa, matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestömatr. matruusiMb engl. megabit, megabitti(ä)MB engl. megabyte, megatavu(a) (suom. lyhenne Mt)MBA (~ M.B.A.) engl. Master of BusinessAdministration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto MBD engl. minimal brain dysfunction, vähäinen aivotoiminnan häiriö, tarkkaavuushäiriö neurologisena oireyhtymänä MBO 1) engl. management buy-out, (yrityksen tai sen osan) myyminen toimivalle johdolle; 2) engl. management by objectives, tavoitejohtaminen; 3) metabolinen oireyhtymä, aineenvaihduntaoireyhtymäMC 1) (myös mc) maailmancup; 2) engl. master of ceremonies, microphone controller, seremoniamestari, juontaja, tapahtuman tai esityksen vetäjä erityisesti hip hop -kulttuurissa, esim. MC HammerME maailmanennätysMEG magnetoenkefalografia eli aivomagneettikäyrä, aivojen sähköisen toiminnan tuottamia magneettikenttiä mittaava menetelmäMEK 1) (hist.) Matkailun edistämiskeskus (toiminta siirretty Finprohon vuoden 2015 alusta); 2) MerimieseläkekassaMEKU (hist.) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (nyk. osa KAVIa)MEL merimieseläkelaki Mela ~ MELA Maatalousyrittäjien eläkelaitosMEP (ark. meppi) engl. Member of the EuropeanParliament, Euroopan parlamentin jäsen MERIVE Merivoimien esikuntamerkon. merkonomimers ~ MERS engl. Middle East respiratory syndrome, hengitystieinfektioMetla ~ METLA (hist.) Metsäntutkimuslaitos (nyk. osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea)metsänhoit. ~ MH metsänhoitajaMEUR (paremmin: milj. euroa) miljoona euroamg milligramma(a)Mg magnesiumin kemiallinen merkkiMH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitusmhy. (~ mhy) metsänhoitoyhdistysMHz megahertsi(ä)MI maanmittausinsinöörimiel. mieluummin, mieluiten MIGA engl. Multilateral Investment Guarantee Agency, Monenkeskisten investointien takauslaitos (kuuluu Maailmanpankkiryhmään)Migri ~ MIGRI MaahanmuuttovirastoMikes ~ MIKES Mittatekniikan keskus (toiminta siirretty osaksi VTT:tä vuonna 2015)milj. miljoonamin minuuttimin. minimi, vähintäänMiss engl. mistress, neitiMJ megajoule(a)MJS (hist.) Metsänjalostussäätiö (liitettiin v. 2000 Metlaan, nyk. osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea)mk markka(a)MK magneettikuvaus (ks. myös MRI)MKH (ent.) MerenkulkuhallitusMKL (ent.) MerenkulkulaitosMKT markkinointitutkinto (Markkinointi-instituutti)ml millilitra(a)ml. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaivaML maaliikenne, ML-keskusmlk. (~ mlk) (hist.) maalaiskuntaMlle ransk. mademoiselle, neitimm millimetri(ä)mm. muun muassa, muiden muassaMM maailmanmestaruus, maailmanmestariMme ransk. madame, rouva mmHg elohopeamillimetri(ä)Mmk (paremmin: milj. mk) miljoona(a) markkaaMMK ks. maat. ja metsät. kand.MML 1) ks. maat. ja metsät. lis.; 2) Maanmittauslaitos MMM 1) ks. maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriöMMS engl. multimedia messaging service, multimediasanomapalvelu, MMS-viestiMMT ks. maat. ja metsät. toht.Mn mangaanin kemiallinen merkkiMO 1) ks. mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO)mol mooli(a)mom. momenttimot. mikä oli todistettavamp. 1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä MP3 ~ mp3 äänenpakkaumenetelmä: menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim. mp3-soitinMPa megapascaliamph engl. miles per hour, mailia tunnissampk meripeninkulmaMPKK Maanpuolustuskorkeakoulu MpO (ent.) Maanpuolustusopisto (nyk. Maasotakoulu)mpm. matkapuhelinmaksu Mpx megapikselimpy. meren pinnan yläpuolella Mr. ~ Mr engl. mister, herra mrd. miljardi(a)MRI engl. magnetic resonance imaging, magneettiresonanssikuvaus, magneettikuvaus, MR-kuvaus (suom. lyh. MK)Mrs. ~ Mrs engl. mistress, rouvaMs. ~ Ms (engl.) rouva tai neiti (ks. Mrs. ja Miss)ms millisekunti(a)MS ~ ms multippeliskleroosi, MS-tauti, pesäkekovettumatauti m/s 1) (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (suom. lyh. ml.); 2) metriä sekunnissaM.Sc. ~ MSc engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa msrk. maaseurakunta Mt megatavu(a)MT markkinatuomioistuin mt. mainittu teos MTI metsätalousinsinööriMTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTL (hist.) Merentutkimuslaitos (toiminnot siirretty Ilmatieteen laitokseen ja Suomen ympäristökeskukseen)MTTL  (hist.) Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (nyk. osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea)   mts. mainitun teoksen sivulla MTT (hist.) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (nyk. osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea)MTV 1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television MuK ks. mus. kand.MuL ks. mus. lis.MuM ks. mus. maist.mus. kand. ~ MuK musiikin kandidaatti mus. lis.  ~ MuL musiikin lisensiaatti mus. maist. ~ MuM musiikin maisterimus.op. ~ MO musiikinopettaja mus. toht. ~ MuT musiikin tohtori MuT ks. mus. toht.mutu (leikillisesti) ”musta tuntuu” mv. 1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinenmV millivoltti(a)MV 1) megavoltti(a); 2) Museovirasto mW milliwatti(a)MW megawatti(a)MWh megawattitunti(a)mvs. maanviljelysseuraMYEL maatalousyrittäjien eläkelakimyöh. myöhempi, myöhemmin µ (myy) mikro-Erikoismerkkejä ei yleensä käytetä yhdyssanojen osina: ei siis kirjoiteta vero-% eikä %-yksikkö vaan lyhentämättä veroprosentti ja prosenttiyksikkö. e euro(a) (merkki €, valuuttatunnus EUR) e- elektroninen, sähköinen, verkko-, esim. e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa EA ~ EL elastaani eaa. ennen ajanlaskun alkua EAN engl. European article numbering, juovakoodi, viivakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä EAY Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EBRD engl. European Bank for Reconstruction and Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBU engl. European Broadcasting Union, Euroopan yleisradio­liitto ed. 1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja EEG ~ eeg elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä EEK Viron kruunu Efta ~ EFTA engl. European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto Ehty ~ EHTY Euroopan hiili- ja teräsyhteisö EK 1) Elinkeinoelämän keskusliitto; 2) eduskunta EKG ~ ekg elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä EKP Euroopan keskuspankki eKr. ennen Kristuksen syntymää EL 1) ks. el.lääk. ~ eläinl.; 2) (myös EA) elastaani elintarviket. maist. ~ ETM elintarviketieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja ETK, ETL, ETT) el.lääk. ~ eläinl. ~ EL eläinlääkäri ELT ~ eläinlääket. toht. eläinlääketieteen tohtori ELTO erityislastentarhanopettaja ELY ~ ely elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eläinl. ~ el.lääk. ~ EL eläinlääkäri eläinlääket. toht. ~ ELT eläinlääketieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja ELK, ELL) em. edellä mainittu EM Euroopan mestaruus, Euroopan mestari emt. edellä mainittu teos Emu ~ EMU engl. Economic and Monetary Union, Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahaliitto EN 1) Euroopan neuvosto; 2) ransk. Norme européenne, eurooppalainen standardi EOS ~ eos. en osaa sanoa, ei osaa sanoa EP Euroopan parlamentti EPO erytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni Erasmus ~ ERASMUS engl. European Community Activity Scheme for the Mobility of University Students, Euroopan unionin vaihto-ohjelma korkeakouluopiskelijoille Esa ~ ESA engl. European Space Agency, Euroopan avaruus­järjestö esim. esimerkiksi, esimerkki ESR Euroopan sosiaalirahasto et. eteläinen ET elämänkatsomustieto (oppiaineena) Eta ~ ETA 1) Euroopan talousalue; 2) baskink. Euzkadi Ta Askatasuna, baskien vapautusjärjestö et al. lat. et alii, ja muut, ynnä muut (suom. lyh. ym.) Etene ~ ETENE valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETK 1) (myös elintarviket. kand.) elintarviketieteiden kandidaatti; 2) Eläketurvakeskus Etla ~ ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETM ks. elintarviket. maist. ETT ~ elintarviket. toht. elintarviketieteiden tohtori Ety ~ ETY Euroopan talousyhteisö Etyj ~ ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyk ~ ETYK Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous EU Euroopan unioni EU27 ~ EU 27 Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2007 laajentumisen jälkeen EUR euro(a) (valuutan tunnuksena; vrt. euron merkki €, lyhenne e) Euratom engl. European Atomic Energy Community, Euroopan atomienergiayhteisö euribor engl. Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien viitekorko EUVL Euroopan unionin virallinen lehti Eva ~ EVA Elinkeinoelämän valtuuskunta Evira Elintarviketurvallisuusvirasto ev.lut. evankelisluterilainen evp. erossa vakinaisesta palveluksesta EVVK (leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa” EY Euroopan yhteisö(t)

Tutustu myös näihin kirjoihin

Share this Rating. Title: 'Herra ja ylhäisyys' (1944). Featured in Suomi-Filmin tarina: Hienoa ja vähemmän hienoa 1944-1949 (1993) See more » Herra ja Rouva Mäkinen saapuivat paikalle. Oman aviokumppanin kohdalla ei yleensä käytetä rouva-nimitystä vaan häntä kutsutaan vaimoksi. Päästäisitkö rouvan istumaan. Olkaa hyvä, rouva, täällä on teille paikka. Kaksi rouvaa voittaa ässähain Netti ja tekniikka. Demitys Instagram Pelit Puhelimet Some Sovellukset Tietokoneet Lisää aiheita. Oma planeetta Opiskelu ja työ. Ammattikoulu Ammatinvalinta Koulu Lukio Opiskelu Työ Yhteishaku Lisää aiheita. Tyyli ja kauneus. Hiukset Kauneus Meikki Shoppailu Tyylit Ulkonäkö Vaatteet Lisää aiheita

Herra ja Rouva Nalle - Home Faceboo

Katkaisulyhenteetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Onni ei tule etsien, vaan eläen. Tää on vaan jotenkiin NIIN osuvan näkönen pariskunta :D Leimakuva siis Art impressions ja väritetty promarkereilla. Ja halpa-hallista löydettyä narua koristeeksi ^_^. Huomista uutta p*skista odotellessa :). Emma yhteiskuntat. maist. ~ YTM yhteiskuntatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja YTK, YTL, YTT) YK Yhdistyneet kansakunnat yki ~ YKI yleiset kielitutkinnot YL Ylioppilaskunnan Laulajat Yle ~ YLE Yleisradio Oy yliopp. ~ yo. ~ yo ~ YO ylioppilas YLV ympäristölupavirasto, esim. Pohjois-Suomen YLV ym. ynnä muuta YM ympäristöministeriö yms. ynnä muuta sellaista yo. ~ yo ~ YO ~ yliopp. ylioppilas yp. ylempi palkkaluokka yrnro yhdistysrekisterinumero YT 1) (myös yt) yhteistoiminta, esim. yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri YTL 1) (myös yhteiskuntat. lis.) yhteiskuntatieteiden lisen­siaatti; 2) ylioppilastutkintolautakunta YTM ks. yhteiskuntat. maist. YTT ~ yhteiskuntat. toht. yhteiskuntatieteiden tohtori Y-tunnus yhteisötunnus yva ~ YVA ympäristövaikutusten arviointi Klikkaa Herra ja rouva Perunapää värityskuvat -tehtävää nähdäksesi tulostettavan version tai tehdäksesi tehtävän verkossa (yhteensopiva Ipadin ja Android-tablettien kanssa). Sinua voisivat kiinnostaa myös värityskuvat -tehtävät Mr. Potato Head kategoriasta Katkaisulyhenteestä eli loppulyhenteestä katkaistaan sanan loppuosa. Tyypillisesti katkaisulyhenne päättyy konsonanttiin, joka aloittaisi sanan ensimmäisen, toisen tai kolmannen tavun: s. (’sivu, sivulla; sana; substantiivi; syntynyt’), ins. (’insinööri’), apul. (’apulainen’). Katkaisulyhenne voi päättyä myös vokaaliin, mutta yleensä vain, jos se on sanan ensimmäinen kirjain: a. (’adjektiivi’; tavallisemmin kuitenkin: adj.).

Lyhenteet Flashcards Quizle

Lastenkirjojen joukossa Herra Huu -sarja on jo jossain määrin klassikkoainesta, ainakin se on ollut suosiossa jo vuosikymmeniä. Ensimmäiset osata sarjasta julkaistiin jo 1970-luvun alussa, mutta niitä ei kuitenkaan ole ilmestynyt kovin tiheää tahtia. Kirja Herra Huu, rouva Huu ja vauva Huu on sieltä sarjan uudemmasta päästä. Kirjan päähenkilö Herra Huu pelottelee lapsia öisin, mutta silti pelkää itse ihmisiä jossain määrin. Hänen elämänsä muuttuu, kun paikalle ilmestyy rouva Huuksi itsensä esittelevä nainen, joka asettuu taloksi herran kotiin. Myöhemmin mukaan tulee myös vauva Huu, joka on varsin poikkeuksellinen lapsi.n. 1) noin; 2) netto N 1) newton(ia); 2) typen kemiallinen merkki; 3) lukumäärä (taulukoissa) Na natriumin kemiallinen merkki Nasa ~ NASA engl. National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus Nato ~ NATO engl. North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin puolustusliitto NHL engl. National Hockey League, Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa toimiva jääkiekon ammattiliiga nid. nidottu(na) nimim. nimimerkki nk. niin kutsuttu NMKY Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys N.N. ~ NN lat. nomen nescio, nimi jota ei tiedetä tai jota ei haluta käyttää NNKY Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys NOK Norjan kruunu nro (~ n:o) numero ns. 1) niin sanottu; 2) nuorisoseura nyk. nykyinen, nykyäänOlen kohta kolmikymppinen lukutoukka pääkaupunkiseudulta. Jännityskirjoja lukuunottamatta kelpaa melkein mikä tahansa kirjallisuus, mutta tänne vinkkaan eniten lasten- ja nuortenkirjoja. Kaikki vinkit » kuningatar, ja että kaikesta tästä suoriuduttuamme, - jos sellaiseen loppuun mitenkään edes pääsisimme 'Määräys Bouillonin herra herttualle ja Condén herra prinssille ryhtyä johtamaan sveitsiläisiä ja henkivartiojoukkoja sekä marssia hänen Александр Дюма. Rouva de la Motte

Lassi - HERRA JA ROUVA ÄIJÄNEN - YouTub

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa maan. ~ ma maanantai(na) MAASK Maasotakoulu maat. ja metsät. kand. ~ MK ) Mrs. ~ Mrs engl. mistress , rouva Ms. ~ Ms (engl.) rouva tai neiti (ks. Mrs. ja Miss ) ms millisekunti (a) MS ~ ms multippeliskleroosi Asiasanat: lyhenteet. Anna palautetta Myös Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa  on lyhenneluettelo (7., uudistettu ja korjattu  painos 2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus). herra ja rouva ows. 0

Putlockers is the best place to find movies and tv shows in HD Herra hapankorpun vaimo Rouva hapankorppu jäi junan alle. Mitä Herra hapankorppu sanoi Rouva hapankorpulle

Ennen joulua bongasin kauniin Maileg-tyylisen pupun valkoisilla siivillä sekä prinsessahameella tori.fi sivustolla. Pupusta tuli joululahja - minulle itselleni ;) Olin katsellut blogeissa itsetehtyjä ihania Maileg tyylisiä tonttuja ja pupuja ja päätin kokeilla hurauttaa itselleni jonkinlaisen pupun toisen kaveriksi Presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle syntyi poika Herra Huun maailma on yhä täynnä yllätyksiä. Ei riitä että hän on itse yllättävä ja erinomaisen pieni kummitus. - Rouva Huu, nainen muitta mutkitta ilmoittaa ja hymyilee iloisesti. Eikä edes tässä ole kyllin: kohta herra Huun elämään astuu vielä suurempi yllätys, jonka rouva Huu eräänä päivänä.. PAF:issa ja FamilySearch-ohjelmissa käytetyt Kirkon viralliset lyhenteet, niiden merkitykset ja selitykset. LYHENTEET. DNS. STILL. BIC. not married. sana tai lyhenne. käytön syy. syntaika. rist aika. kuol aika. hautaika. vihk aika. MAPkaste. end. aviol. sin Eräs rouva tulee kassalle ja maksaa ostoksensa (10,30€) ja kysyn, haluaako rouva ostaa muovikassia. Antti oli silittänyt hänen poskeaan, suikannut märän suukonkin ennen kuin nousi istualleen repimään paitaansa päältään: Huh pyhä tsiisus ja Herra Isä, et osaaki olla kuuma

Sisälyhenteetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Kun tarvitset tittelitietoa herra/rouva/neiti tapahtumasi osallistujilta, löytyy Lyytistä tätä varten valmis vakiokysymys. Tuontivaiheessa tittelin täytyy täsmätä johonkin tapahtuman titteleistä täsmälleen samassa kirjoitusasussa (isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole kuitenkaan väliä) Learn how to play your favorite songs with Ultimate Guitar huge database. Guitar, guitar pro, bass, drum tabs and chords with online tab player

Lyhenneluettelo: M Kielitoimiston ohjepankk

Herra Huu, rouva Huu ja vauva Huu - Äänikirja - Hannu - Storyte

 1. Huom. Espanjassa kysymyksissä ja huudahduksissa tulee sekä lauseen alkuun että loppuun kysymys-/huutomerkki. Alussa oleva merkki on väärinpäin. Teitittelymuodossa: - Buenos días, señora Pérez. ¿Cómo está usted? (Hyvää huomenta, rouva Pérez
 2. Lataa tämä ilmainen kuva aiheesta Sydän Hertta Herra Ja Rouva Pixabayn laajasta kirjastosta tekijänoikeudettomia kuvia ja videoita
 3. g  gramma(a) G 1) giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 109); 2) engl generation sukupolvi, esim. 3G (tekn.) kolmannen sukupolven  G20 engl. group of twenty, johtavien ja nousevien teollisuusmaiden ryhmä Gatt ~ GATT engl. General Agreement on Tariffs and Trade, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus GBP Ison-Britannian punta GM ~ gm (”geenimuunneltu, ‑manipuloitu”) muuntogeeninen, esim. gm-soija GMO ~ gmo muuntogeeninen (geeniteknisesti muokattu) organismi (kasvi- tai eläinlaji) GP ransk. Grand Prix GSM engl. Global System for Mobile Communication, eurooppalainen matkapuhelinverkko GTK Geologian tutkimuskeskus
 4. Herra ja rouva luuranko from the story Talo Synkässä Metsässä by VapinaApina with 10 reads. jännitys, vapinaapina, kauhu. Se on kummitustalo. Ilona sanoi ja astui askeleen taaksepäin. Sampo katseli suurta valkoista puutaloa henkeään pidätelle

Herra Huu, rouva Huu ja vauva Huu (Hannu Mäkelä) Kirjavinki

Lyhenteiden kolme perustyyppiä ovat katkaisulyhenteet, sisälyhenteet, ja poimintalyhenteet. Lyhenteisiin voidaan rinnastaa myös eräät erikoismerkit. Game Herra ja rouva torttu verkossa. Samanlaisia Flash Games. Game Herra ja rouva torttu kuuluu luokkaan Hauskat pelit, Mini flash-pelejä, Seikkailupelit. Ja on tunnisteet Myymälä, Puzzle-pelit, Seikkailupelit

Video: Talo Synkässä Metsässä - 15

Lyhenne - Wikipedi

All the latest breaking news on Coronavirus. From symptoms to treatment, here is every story you need to know about Coronavirus Paljon Onnea Rouva ja Herra Eero ! Oi Herra suuri luoja maan ja taivaan - Продолжительность: 5:02 Jukka Stockholm 5 380 просмотров Eräät tunnuksiksi määritellyt erikoismerkit kirjoitetaan poikkeuksellisesti kiinni numeroon: 10° (’kymmenen kulma-astetta’), 10′ (’kymmenen kulmaminuuttia; jalkaa’), 10″ (’kymmenen kulmasekuntia; tuumaa’). Erikseen on kuitenkin huomattava, että lämpötilaa ilmaistaessa asteen merkki on kiinteä osa celsiusasteen tunnusta, joka kokonaisuutena erotetaan numerosta sanavälillä: 10 °C.[2] Otsikko: Herra ja Rouva Porkkana. Kuvaus: Mökin porkkanamaalta tänään tuli pariskunta porkkana vastaan... Pitää peseytyä joskus. Herra ja Rouva Porkkana. Slaavit haudataanki kyykyssä? Lasti karkaa Yhdyssanojen ja sanaliittojen lyhenteet ovat muunnelmia yksittäisten sanojen lyhennetyypeistä. Suoraviivaisimmin yhdyssana voidaan lyhentää katkaisemalla sen perusosa: nimim. (’nimimerkki’), yliopp. (’ylioppilas’). Yhdyssanan osana esiintyvä sisälyhenne voidaan liittää muuhun osaan suoraan tai joskus selvyyden vuoksi yhdysviivalla: sivunro tai sivu-nro (’sivunumero’), tstotarvikkeet tai tsto-tarvikkeet (’toimistotarvikkeet’).

herra ja rouva ows by Clearskiesx on DeviantAr

i lat. improbatur, arvosana: hylätään IAAF engl. International Amateur Athletic Federation, Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAEA engl. International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IATA engl. International Air Transport Association, Kansain­välinen lentoliikenneliitto IB engl. International Baccalaureate, kansainvälinen ylioppilastutkinto ib. ~ ibid. lat. ibidem, samassa paikassa ICT ~ ict engl. information and communication technology, informaatio- ja kommunikaatioteknologia (suom. lyh. ikt) id. lat. idem, sama i.e. lat. id est, se on IKT ~ ikt informaatio- ja kommunikaatioteknologia ILO engl. International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö IMF engl. International Monetary Fund, Kansainvälinen valuutta­rahasto Interpol engl. International Criminal Police Organization, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö ip. iltapäivä(llä) IPU engl. Inter-Parliamentary Union, Parlamenttienvälinen liitto IRA engl. Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisten taistelujärjestö IRC engl. Internet relay chat, reaaliaikainen verkkokeskustelu, ‑juttelu, irkkaus ISBN engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero ISMN engl. International Standard Music Number, nuotti­julkaisun kansainvälinen standardinumero ISO engl. International Organization for Standardization, kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISSN engl. International Standard Serial Number, aikakaus­julkaisun kansainvälinen standardinumero IT ~ it 1) engl. information technology, tietotekniikka, informaatiotekniikka; 2) ilmatorjunta ITE  itse tehty elämä; ITE-taide, itse oppineiden kansantaiteilijoiden taide IU ks. ky i.v. lat. intravenosus laskimonsisäinen, laskimonsisäisesti Katso suosikkielokuvasi ja TV-ohjelmasi missä ja milloin haluat Pariskunta astui ensimmäistä kertaa kameroiden eteen avioparina

Suomen kielioppia edistyneille Numeraalit ja lyhenteet Päätteiden ja tunnusten liittäminen Tuula Marila Hanna Tarkki. Kymmentä pienemmät luvut ja tasaluvut kirjoitetaan kirjaimin: Tuhat katsojaa huusi eläköön-huutoja maestrolle. Lapselta irtosi yön aikana kaksi hammasta Viiri,herra&rouva hintaan 12€ käyttäjältä Elina palvelussa Häätori.fi. Voit myydä hääpukuja, -asusteita ja/tai -tarvikkeita sivullamme hintaan 29,90€/kk tai lisätä yrityksesi hääpalveluhakemistoon hintaan 99€/12kk Koska mikä tahansa koostelyhenne on mahdollista lausua kirjaimittain tai lyhentämättömänä, kirjainlyhenteen ja muunlaisen koostelyhenteen erottelu on toisinaan tulkinnanvaraista. Rajaa liudentaa sekin, että jotkin hyvin arkisiksi koetut kirjainlyhenteet, kuten TV (’televisio’) tai ATK (’automaattinen tietojenkäsittely’), kirjoitetaan usein pienaakkosin mutta silti kirjainlyhenteen tavoin ilman lyhennepistettä. Mr & Mrs Smith have tried and tested the best luxury hotels around the world to find the finest accommodation. Book hand-picked boutique hotel breaks today Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Lehdessä julkaistava lyhenneluettelo voi kuitenkin olla vain suppea otos kaikista käytössä olevista lyhenteistä, sillä jo pelkästään lääketieteen tai jonkin tekniikan alan ”kootut lyhenteet” täyttäisivät kokonaisen kirjan (ja niitä onkin saatavilla).

Lyhenneluettelo - Kielikell

 1. Written herra Halonen or hra Halonen, the plural is herrat. This formal form of address is rare, used in the army and in the parliament. Rouva is the usual female counterpart of herra. Its meaning has evolved in quite similar manner, to the honorific today signifying a married woman
 2. Mitta- ja rahayksiköiden lyhenteiden kaltaisia ovat myös eräät erikoismerkit, joita käytetään numeroin kirjoitettujen lukuarvojen yhteydessä: 10 % (’kymmenen prosenttia’), 10 € (’kymmenen euroa’)[1], 10 $ (’kymmenen dollaria’). Mittayksikkö­tunnusten ja -lyhenteiden tavoin tällainen lyhenteenomainen erikoismerkki kirjoitetaan suomessa numeron perään ja erotetaan siitä sanavälillä, joka tietokoneella kirjoitetaan mieluiten sitovana välilyöntinä. Erikoismerkkiin ei lisätä lyhennepistettä.
 3. Hannu · Heidi · hikkaj · Joni · Juha · Kaisa · Kini · Lina · Maarit · Marja-Liisa · Mikko · Paula · Petri · Salla · Sami · Shimo · Sonja · Tuija · Titta · Veera
 4. fil. maist. ~ FM filosofian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FK, FL, FT FM ks. fil. maist.
 5. Uusien kirjojen vinkit on tehty pääsääntöisesti arvostelukappaleista, jotka vinkkaajat ovat itse valinneet. Emme hauku kirjoja, mutta se ei tarkoita, että olisimme kritiikittömiä – jos kirja on huono, se jätetään kokonaan arvioimatta, koska hyviäkin kirjoja on niin paljon, että huonoihin ei kannata aikaa ja vaivaa haaskata.
 6. Herra ja Hankomies Lyrics. Kerran Ukko alakerran Sekä Herra yläkerran Kohtasivat näin Aivan nenäkkäin. Päättivät he paikat vaihtaa Turhautumistansa poistaa Kättä paiskoivat Sitten muuttivat. Hankomies meni yläkertaan Isä Meidän kellariin Heti hommat täräytettiin käyntiin
 7. , niin että lyhenteeseen otetaan vain kunkin osan alkukirjain. Tällöin voidaan puhua koostelyhenteestä. Se vertautuu poi

Video:

Lyhenteet a.m. ja p.m. tulevat latinan kielestä. A.m. = ante meridiem = 'ennen puoltapäivää' ja p.m. = post meridiem = 'puolenpäivän jälkeen' Pykälän merkki voi esiintyä numeron edessä tai jäljessä: § 10 (’pykälä kymmenen’) tai 10. § (’kymmenes pykälä’; tosin lakikielessä järjestysluvun piste jää yleensä pois: 10 §).

'Herra ja ylhäisyys' (1944) - IMD

Director: Paolo Herras Writers: Paolo Herras, Tepai Pascual Stars: Iza Calzado, Jake Macapagal, Meryll Soriano Lyhenteet ja akronyymit. Selaa lyhennesanakirjaa ja luettelo suomenkielen lyhenteistä. Lyhennesanakirjasta voit selata suomen kielen akronyymeja eli lyhenteitä ja lyhenteiden selityksiä. Selaa lyhennesanakirjaa aakkosjärjestyksessä rouva (10). naimisissa oleva tai ollut nainen, kuten eronnut tai leski. Lyhenne rva. Herra ja Rouva Mäkinen saapuivat paikalle. Oman aviokumppanin kohdalla ei yleensä käytetä rouva-nimitystä vaan häntä kutsutaan vaimoksi. myös naimattomasta aikuisesta naisesta puhuttaessa tai häntä..

Arabia rintakoru, Herra ja Rouva Pingviini, Heljä - Laatutavara

Herra - Wikipedi

Herra ja rouva - käännös englanniksi - bab

Herra [ˈherrɑ] means Lord in Finnish and Sir in Icelandic. It is now generally used in Finnish as an honorific for all men, the equivalent to the English titles Mister, Sir, and gentleman. In the Finnish Defence Forces, a superior is addressed with herra (or in case of a female superior, rouva).. Lastenkirjojen joukossa Herra Huu -sarja on jo jossain määrin klassikkoainesta, ainakin se on ollut suosiossa jo vuosikymmeniä. Ensimmäiset osata sarjasta julkaistiin jo 1970-luvun alussa, mutta niitä ei kuitenkaan ole ilmestynyt kovin tiheää tahtia. Kirja Herra Huu, rouva Huu ja vauva Huu on sieltä.. Neulonnan lyhenteet. op = oikea puoli. np = nurja puoli. *-* = toista tähtien väli. lk = langankierto. Ylivetokavennus = nosta 1 silmukka oikein neulomatta, neulo 1 silmukka ja vedä nostettu silmukka neulotun silmukan yli d 1) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–1); 2) vuorokausi, vuorokautta (SI-järjestelmässä) dB desibeli(ä) DDR hist. Deutsche Demokratische Republik, Saksan demokraat­tinen tasavalta den denier(iä) DI ks. dipl.ins. dipl.ins. ~ DI diplomi-insinööri dipl.kielenk. ~ DKK diplomikielenkääntäjä dir. cant. lat. director cantus, ansioituneen kanttorin arvonimi dir. mus. lat. director musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi div. divisioona DKK 1) ks. dipl.kielenk.; 2) Tanskan kruunu dl desilitra(a) dm desimetri(ä) DNA ~ dna deoksiribonukleiinihappo dos. dosentti Dr. h.c. lat. doctor honoris causa, kunniatohtori DVD ~ dvd engl. digital versatile disk, esim. DVD-levyb 1) engl. bit (binary digit), bitti; 2) lat. lubenter approbatur, arvosana: mielihyvin hyväksytään B engl. byte, tavu(a) (suom. lyh. t) B.A. engl. Bachelor of Arts, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa bar baari(a) BBC engl. British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio BKT ~ bkt bruttokansantuote BKTL ~ bktl bruttokansantulo Bq becquerel(iä) br. brutto brt bruttorekisteritonni(a) B.Sc. ~ B.S. engl. Bachelor of Science, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa

Herra ja Rouva Porkkan

Ecouter gratuitement et télécharger de la musique avec musicMe, premier site légal d'écoute gratuite et de téléchargement mp3. Des millions de titres en illimité et clips en haute définition Meillä on ehkä maailman hienoimmat pääsiäiskoristeet. Sain tiput mummultani pari vuotta sitten, mutta ovathan ne ilostuttaneet minua jo lapsuudessani. Luultavasti ne on Ruotsista kotoisin, sieltä kun on kulkeutunut kaikkea tuollaista rekvisiittaa mummun sisarusten mukana Erityisenä kirjainlyhennetyyppinä voidaan pitää henkilöiden nimikirjaimia, jotka saattavat esiintyä yksittäin tai usean kirjaimen ryhmänä: M. Meikäläinen, J. R. R. Tolkien. Tyypillisistä kirjainlyhenteistä ne poikkeavat siten, että kirjoitettaessa jokainen nimikirjain hahmottuu erilliseksi katkolyhenteeksi, joten kunkin perään kirjoitetaan lyhennepiste ja lisäksi ne erotetaan toisistaan välilyönnillä (mieluiten sitovalla). Usein sanavälit ja toisinaan lyhennepisteetkin tosin jätetään pois, ja tällöin nimikirjainkokonaisuus alkaa näyttää tavanomaiselta kirjainlyhenteeltä: UKK (’Urho Kaleva Kekkonen’).

Turkuun rakennettavat Kartanon Herra ja Rouva käsittää 6- ja 7-kerroksiset palveluasumiseen soveltuvat kerrostalot. Rouva on 6-kerroksinen ja Herra 7-kerroksinen. Rakennukset on yhdistetty 1-kerroksisella maantasossa sijaitsevalla yhdyskäytävällä, jossa on yhteiskäyttöön soveltuvia tiloja Viesteissä käytetyt lyhenteet korvaavat helposti jopa kokonaisen lauseen. Kuinka hyvin sinä tunnet nettislangin perusteet? | Anna.fi. FYI, IDK, TMI... Viesteissä käytetyt lyhenteet korvaavat helposti jopa kokonaisen lauseen - toki edellyttäen, että viestin vastaanottaja ymmärtää kirjainlyhenteen..

v vuosi, vuotta v. vuonna, vuosina V voltti(a) W watti(a) va. väliaikainen VA volttiampeeri(a) Wada ~ WADA engl. World Anti-Doping Agency, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin VakO vakuutusoikeus valtiot. maist. ~ VTM valtiotieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja VTK, VTL, VTT) Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto wap ~ WAP engl. Wireless Application Protocol, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. internetiä langattomien viestimien välityksellä vas. 1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen Vas. Vasemmistoliitto vast. 1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti vasu ~ VASU varhaiskasvatussuunnitelma VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus WC ~ wc engl. water closet, vessa VES virkaehtosopimus VH Verohallitus VHF engl. very high frequency, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz VHL vankeinhoitolaitos WHO engl. World Health Organization, Maailman terveys­järjestö VI ~ CV viskoosi vihr. Vihreän liiton jäsen Vihr. Vihreä liitto vip ~ VIP engl. very important person, hyvin tärkeä henkilö virk. virkailija vk viikko(a) vk. viime kuuta, viime kuun vkl. viikonloppu wlan ~ WLAN engl. Wireless Local Area Network, langaton lähi­verkko vm. viimeksi mainittu VM valtiovarainministeriö VN 1) valtioneuvosto; 2) varanotaari VNK valtioneuvoston kanslia VO ks. voim.op. WO villa voim.op. ~ VO voimistelunopettaja Vp. vastausta pyydetään vpj. varapuheenjohtaja VPK ~ vpk vapaaehtoinen palokunta vrk vuorokausi, vuorokautta VRK Väestörekisterikeskus vrt. vertaa vs. 1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myös vs) lat. versus, vastaan VT 1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodel­lisuus VTM 1) ks. valtiot. maist.; 2) Valtion taidemuseo WTO engl. World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö VTT 1) (myös valtiot. toht.) valtiotieteiden tohtori; 2) Valtion teknillinen tutkimuskeskus vv. virasta vapaa WWF engl. World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö WWW ~ www engl. World Wide Web, internetin palvelujärjestelmä VY Vaasan yliopisto Julkistamme ensi vuoden Provinssin päivämäärät niin pian kuin mahdollista, ja toiveenamme on päästä samalla kertomaan ensimmäisiä kesän 2021 esiintyjäuutisia

Herra ja rouva Print

Lyhenteet. Kirjoita annetut sanat tavallisimmin käytetyllä lyhenteellä. Muista laittaa piste lyhenteen loppuun jos se on tarpeen. Käytä isoja kirjaimia vain silloin kun se on pakollista. Vihje- ja Näytä vastaus -nappien painaminen vähentää pistemäärää Lyhenteet. Ohessa on kokoelma suomalaisia, ruotsalaisia ja latinalaisia lyhenteitä, joihin voi törmätä sukututkimuksen yhteydessä. Hase Erkki: Sukututkimussanasto, täydentänyt ja toimittanut Anneli Mäkelä ja Ilkka Alitalo, Sukuviestin clarissimus dominus. erittäin mainio herra. utmärkt herre Arkikielessä lyhenteiksi usein kutsutaan myös jonkin kansainvälisen järjestelmän mukaisia tunnuksia, jotka on alun perin kenties muodostettu lyhentämällä, mutta jotka eivät enää varsinaisesti kytkeydy minkään yksittäisen kielen sanoihin tai lyhentämiskäytäntöihin. Tällaisia ovat muun muassa kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukaiset mittayksiköiden tunnukset, kuten s (’sekunti’), cm (’senttimetri’), °C (’celsiusaste’) ja Ω (’ohmi’). f. faksi F 1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit: 5 °F = viisi fahrenheitastetta FAO engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAQ engl. frequently asked questions, usein kysyttyjä kysymyksiä (suom. lyh. UKK) farm. maist. ~ FaM farmasian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FaK, FaL, FaT) FaT ~ farm. toht. farmasian tohtori FBI engl. Federal Bureau of Investigation, USA:n rikostutkimuslaitos Fe raudan kemiallinen merkki FI Suomen maatunnus mm. postiliikenteessä (vrt. FIN) FIA ransk. Fédération Internationale de l’Automobile, kansainvälinen autourheiluliitto FIFA ransk. Fédération Internationale de Football Association, kansainvälinen jalkapalloliitto Fimea engl. Finnish Medicines Agency, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fiva Finanssivalvonta fil. maist. ~ FM filosofian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FK, FL, FT) FIN Suomen maatunnus mm. rekisterikilvissä (vrt. FI) FM 1) ks. fil. maist.; 2) frekvenssimodulaatio, taajuusmodulaatio FT ~ fil. toht. filosofian tohtori Hakuehdoilla rouva löytyi yhteensä 5 käännöstä. Näytetään käännökset 1 - 5. Synonyymit: don Felipe y doña Letizia = Felipe-herra ja Letizia-rouva

Kirjainlyhenne (myös alku- tai isokirjainlyhenne) eli initialismi on koostelyhenteen erityistapaus, joka muodostetaan yhdyssanan tai sanaliiton osien alkukirjaimista ja lausutaan kirjain kirjaimelta: HTML [hoo-tee-äm-äl] (engl. ’hypertext markup language’), STT [äs-tee-tee] (’Suomen Tietotoimisto’), USA [uu-es-aa] (engl. ’United States of America’). Lähtökohtaisesti kirjainlyhenteet kirjoitetaan yleensä kokonaan suuraakkosin ja ilman lyhennepisteitä. UEF engl. University on Eastern Finland, Itä-Suomen yliopisto (1.1.2010 alkaen) ufo ~ UFO engl. Unidentified Flying Object, tunnistamaton lentävä esine UHT ~ uht engl. ultra high temperature, erittäin korkea lämpötila; UHT-käsittely, iskukuumennus UI ks. ky UKG ~ ukg ultraääni- eli kaikukardiografia UKK 1) usein kysyttyjä kysymyksiä (engl. FAQ); 2) Urho Kaleva Kekkonen ula ~ ULA ultralyhyet aallot UM ulkoasiainministeriö Umo ~ UMO Uuden Musiikin Orkesteri UMTS ~ umts engl. Universal Mobile Telecommunication System, maailanlaajuinen matkaviestinjärjestelmä, joka pystyy välittämään multimediapalveluja Unesco ~ UNESCO engl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuu­ri­­järjestö UNHCR engl. United Nations High Commissioner for Refugees, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu, päävaltuutetun toimisto Unicef ~ UNICEF engl. United Nations Children’s Fund (ent. United Nations International Children’s Emergency Fund), YK:n lastenavun rahasto, YK:n lastenjärjestö URL ~ url engl. uniform resource locator, internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim. http://www.kotus.fi) USA engl. United States of America, Amerikan yhdysvallat USB engl. universal serial bus, tietokoneen liitäntäjärjestelmä, esim. USB-portti, USB-muisti USD Yhdysvaltain dollari UT Uusi testamentti utva ~ UTVA hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valio­kunta UV ~ uv ultravioletti(säteily) UÄ ~ uä ultraääniO hapen kemiallinen merkki OAJ Opetusalan ammattijärjestö OECD engl. Organization for Economic Co-operation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö oh. ohjehinta oikeust. maist. ~ OTM oikeustieteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja OTK, OTL, OTT) OK ~ ok engl. all correct, hyvä on, kaikki hyvin OKV Oikeuskanslerinvirasto OM oikeusministeriö op opintopiste(ttä) op. 1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki; 4) opus Opec ~ OPEC engl. Organization of the Petroleum Exporting Countries, öljynviejämaiden järjestö OPH Opetushallitus OPM opetusministeriö opo ~ OPO opinto-ohjaaja ops ~ OPS opetussuunnitelma ortod. ortodoksinen os. 1) osoite; 2) osasto; 3) omaa sukua o.s. (~ os.) omaa sukua osk. (~ osk) osuuskunta OTM ks. oikeust. maist. oto. (~ oto) oman toimensa ohella OTT ~ oikeust. toht. oikeustieteen tohtori ov opintoviikko(a) ovh. ~ ovh ~ OVH ohjevähittäishinta oy ~ oy. osakeyhtiö OY Oulun yliopisto oyj ~ oyj. julkinen osakeyhtiö OYS Oulun yliopistollinen sairaala

Kirjainlyhenteitä saatetaan kutsua myös akronyymeiksi, mutta oikeastaan akronyymi eli lyhennesana on pikemminkin kirjainlyhenteen muunnelma. Akronyymia ei äännetä kirjain kirjaimelta vaan tavallisen sanan tavoin, minkä vuoksi vakiintuneimpien akronyymien lyhennealkuperä saattaa hämärtyä ja unohtuakin. Akronyymeihin ei kirjoiteta lyhennepisteitä, ja suomen kielessä ne kirjoitetaan mieluiten pienaakkosin: laser (engl. ’light amplification by stimulated emission of radiation’), Kela (’Kansaneläkelaitos’), Nato (engl. ’North Atlantic Treaty Organization’).[3] Helsinki International Artist Programme (HIAP) provides opportunities for international arts professionals to undertake creative work, conduct research and engage in an interdisciplinary dialogue

Sydän Hertta Herra Ja Rouva - Ilmainen kuva Pixabayss

 1. e if the pandemic has slowed enough to begin restarting the economy
 2. Hämmentävältä, kun savolaismies soittaa perintätoimistoon ja on saanut omasta mielestään aiheettoman laskun. Puhelu alkaa verkkaasti: Hyvvee huomenta, tämän pittää olla erreys, mutta Lasku ei kuitenkaan ole aiheeton ja asia selitetään asiakkaalle..
 3. Muistikuvani lapsuudesta on, etten pitänyt silloin Herra Huu -kirjoista. Tosin en edes ollut lukenut niitä kaikkia, ainoastaan ehkä pari osaa. Kuitenkin nyt vuosien jälkeen tartuin tähän yhteen kirjaan, kun löysin sen kirjastosta äänikirjana. Tuntuu siltä, että oli ihan hyvä antaa sarjalle uusi mahdollisuus. Eihän tämä ollutkaan huono kirja… En kuitenkaan ole varma, että ovatko muut kirjat samantyyppisiä vai eivät. Todennäköisesti aion silti lukea myös sarjan aikaisempia osia joskus tulevaisuudessa.
 4. Herra ja Rouva... heinäkuuta 15, 2014. Tähän korttiin väritin kuvan prismoilla ekokartongille. Reunat mustetin valkealla musteella hennosti. Mr ja Mrs kirjaimet olen käsitellyt valkealla akryylimaalilla. Perhosboordi on mustetettu samaisella valkealla musteella ja sitten pistin päälle kimalleliimaa sinne..

Ilmainen kuvapankkikuva aiheesta herra ja rouva, koristelu, laatikk

Ensi kerran oli herra Markus itse ottanut avainkimpun altaanihuoneen seinäkaapista ja mennyt ylimetsänhoitajan rouva-vainajan viinikellariin sen pimeistä loukoista tuodaksensa pullon kallista vanhaa viiniä, jota oli hankittu ainoastaan köyhien ja tarvitsevien sairaiden tarpeeksi Poikkeuksellisesti pisteettömiä ja vokaaliloppuisia ovat viikonpäivien lyhenteet, joita kuitenkin suositellaan käytettäväksi lähinnä luettelomaisissa yhteyksissä: ma, ti, ke, to, pe, la, su. Start studying Lyhenteet. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. viikko. jne. ja niin edelleen. esim. esimerkiksi. jälkeen Kristuksen. rva. rouva - Herra ja rouva Räikkönen, Minttu kirjoittaa herkän kuvan yhteydessä. Mintun ja Kimin toi yhteen kaveripiiri, ja pikkuhiljaa he alkoivat seurustella. Minttu Virtanen kuvattuna isänsä käsipuolessa matkalla kohti alttaria Toscanassa San Galganon luostarissa

Henkilöihin viittaavat lyhenteet (herra > hra) • Ihmiskehoa ja sen asentoja kuvaavat lyhenteet. VS (verensokeri) RR (verenpaine) INR (International Normalized Ratio) rva (rouva) p. (pulssi) p.o. (per os 'suun kautta') lj. (lääkejako) vko (viikko) ky (kansainvälinen yksikkö) vk (viikko) Axe Earthshaker Pudge Sand King Sven Tiny Kunkka Slardar Tidehunter Beastmaster Wraith King Dragon Knight Clockwerk Lifestealer Omniknight Huskar Night Stalker Doom Spirit Breaker Alchemist Lycan Brewmaster Chaos Knight Treant Protector Undying Io Centaur Warrunner Magnus Timbersaw.. Rajavartiolaitos on rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen. Tutkimus ja kehittäminen. Meneillään olevat hankkeet Hakusanat matkapuhelin ja älypuhelin

Haku ja lyhenteet. Viestiketju alueella 'Palaute & tiedotukset' , aloittaja Zechariah, 17.01.2013. Kuten tiedämme - Tietokonemaailma on täynnä lyhenteitä ja tähän liittyen kysynkin: Voisiko hakuun saada tuen myös 3-merkkisille hauille tai edes pitkäsana + 3-merkkiä komboille (Tai jos se on jo mahdollista.. Poimintalyhenteeseen poimitaan yleensä sanan alkukirjain ja vähintään yksi kirjain sanan sisältä: ks. (’katso’), vrt. (’vertaa’), mrd. (’miljardi)’. Poimintalyhenteitä voidaan kutsua myös sisä-loppulyhenteiksi, koska kirjaimia jätetään pois sekä sanan sisältä että lopusta. Kuten katkaisulyhenteissäkin, sanan loppuosan puuttuminen osoitetaan tavallisesti pisteellä, paitsi jos kyseessä on mittayksikkö: 10 ltk (’kymmenen laatikkoa’), 10 kpl (’kymmenen kappaletta’); kuitenkin pisteellisenä, jos lyhenne esiintyy muuten kuin mittayksikkönä: kpl. 10 (’kappale kymmenen’ puhuttaessa tekstin tai oppikirjan jaksosta). Most biggest media database and file exchange service.. Катерина, http://www.vezdets.ru/product/4-ja---tvorec-i-vezdec/ Они и правда существуют

Herra ja rouva harmaapäätikka Suomen Luont

Последние твиты от Tee Tuominen (@Herra_Tee). It's always a Tee-time, time for Tee. Instan ja muun somen perusteella tää on se viikonloppu, kun ihmisten sietokyky kaverien tapaamattomuuteen loppui Herra herr means Lord in Finnish and Sir in Icelandic It is now generally used in Finnish as an In the Finnish Defence Forces, a superior is addressed with herra (or in case of a female superior, rouva) Written herra Halonen or hra Halonen, the plural is herrat. This formal form of address is rare, used in..

Virkkaus lyhenteet. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Johanna Lahdenperä taulusta Kässäideoita FMovies - Watch the Most Movies and TV Shows on Fmovies. You can Watch Download and Share Full HD Movies and TV on F Movies. Watch on FMovies Today Summary. Park Shin Hye, the student president and prince of Geumsoo High School, and Kim Ghun Ja, the princess and the granddaughter of the chairman, have a secret that no one can tell. What is their secret that doesn't seem to lack anything? And is the love blossoming between them just an illusion

Maksaminen ja toimitus. Maksutapa. Tilisiirto, käteinen t 1) tunti(a); 2) tonni(a) (SI-järjestelmässä); 3) tavu(a) (engl. byte, lyh. B) t. 1) (myös tv.) toivottaa, toivottavat; 2) terveisin; 3) tie TAE tavanomaiset aseet Euroopassa, esim. TAE-sopimus aseiden vähentämiseksi TaEL taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki TaiK Taideteollinen korkeakoulu tait. maist. ~ TaM taiteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TaK, TaL, TaT) taloust. maist. ~ TTM taloustieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TTK, TTL, TTT) TaM ks. tait. maist. Tane ~ TANE tasa-arvoasiain neuvottelukunta TaT ~ tait. toht. taiteen tohtori TaY Tampereen yliopisto TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala TE esim. TE-keskus, työvoima- ja elinkeinokeskus TeaK Teatterikorkeakoulu teatt. maist. ~ TeM teatteritaiteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TeK, TeL, TeT) Tekes ~ TEKES Teknologian kehittämiskeskus tekn. toht. ~ TkT tekniikan tohtori (vastaavasti  lis.  ja TkL) TEL työntekijäin eläkelaki TeM ks. teatt. maist. TEM työ- ja elinkeinoministeriö TEO Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (nyk. Valviraa) teol. maist. ~ TM teologian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TK, TL, TT) Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto terv. terveisin terveydenh. maist. ~ THM terveydenhuollon maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja THK, THL, THT) terveystiet. maist. ~ TtM terveystieteiden maisteri (vastaa­vasti kand., lis., toht. ~ tri ja TtK, TtL, TtT) terv.hoit. ~ th. ~TH terveydenhoitaja TES ~ tes työehtosopimus tet ~ TET työelämään tutustuminen (peruskouluopintoihin kuuluva jakso) TeT ~ teatt. toht. teatteritaiteen tohtori teva ~ TEVA tekstiili- ja vaatetusala th. 1) täysihoito; 2) (myös th) tienhaara, 3) terveydenhoitaja TH Tullihallitus THK 1) (myös terveydenh. kand.) terveydenhuollon kandidaatti; 2) Telehallintokeskus THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THM ks. terveydenh. maist. THT ~ terveydenh. toht. terveydenhuollon tohtori ti ~ tiist. tiistai(na) Tike ~ TIKE Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu­keskus TIR ransk. Transport International par la Route, kansainvälinen maantiekuljetus tj. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja tjs. tai jotakin sellaista tk. 1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) (myös tk) terveyskeskus TK 1) (myös teol. kand.) teologian kandidaatti; 2) Tilasto­keskus T&K ~ t&k tutkimus ja kehitys TKK Teknillinen korkeakoulu TkT ks. tekn. toht. TKT taiteen keskustoimikunta Tku Turku tl teelusikallinen, teelusikallista TL 1) (myös teol. lis.) teologian lisensiaatti; 2) tullilaitos tlk tölkki(ä) TM 1) ks. teol. maist.; 2) työministeriö tmi toiminimi tms. tai muuta sellaista tn tonni(a) (yleiskielessä) to ~ torst. torstai(na) toht. ~ tri tohtori Tre Tampere tri ~ toht. tohtori ts. 1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen TSK Sanastokeskus TSK ry TSL 1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta tsto toimisto TT 1) (myös teol. toht.) teologian tohtori; 2) työtuomioistuin; 3) (myös tt) tietokonetomografia, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, CT); 4) tieteellis-tekninen TtK ~ terveystiet. kand. terveystieteiden kandidaatti TTK 1) (myös taloustiet. kand.) taloustieteiden kandidaatti; 2) Työturvallisuuskeskus TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu TtL ~ terveystiet. lis. terveystieteiden lisensiaatti TTL 1) (myös taloust. lis.) taloustieteiden lisensiaatti; 2) Työterveyslaitos TtM ks. terveystiet. maist. TTM ks. taloust. maist. TTS toiminta- ja taloussuunnitelma TtT ~ terveystiet. toht. terveystieteiden tohtori TTT ~ taloust. toht. taloustieteiden tohtori TTY Tampereen teknillinen yliopisto TU Toimihenkilöunioni Tukes ~ TUKES Turvatekniikan keskus TuKKK Turun kauppakorkeakoulu tule ~ TULE tuki- ja liikuntaelimistö, esim. tule-sairaus tupo tulopolitiikka, esim. tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu tus tusina(a) tv. (myös t.) toivottaa, toivottavat TV ~ tv televisio TW terawatti(a) TVT ~ tvt tieto- ja viestintätekniikka TY Turun yliopisto TyEL  työntekijäin eläkelaki tyhy ~ TYHY työhyvinvointi, esim. tyhytoimintaa, tyhy-toiminta TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala tyky ~ TYKY työkyvyn ylläpito, esim. tykyliikunta, tyky-liikunta Nautige miljoneid uusimaid Androidi rakendusi, mänge, muusikat, filme, telesaateid, raamatuid, ajakirju ja muud. Igal ajal ja igal pool, igas teie seadmes. Selle üksuse ostmisel teete tehingu teenusega Google Payments ning nõustute Google Paymentsi teenusetingimuste ja privaatsusteatisega c 1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–2); 2) (myös snt) sentti(ä), euron sadasosan lyhenne; 3) lat. cum laude approbatur, arvosana: kiittäen hyväksytään C 1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius: 5 °C = viisi celsius­astetta 3) coulombi(a) © engl. copyright, tekijänoikeus cal kalori(a) cd kandela(a), valovoiman yksikkö CCS engl. carbon (dioxide)cCapture and storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi CD 1) (myös cd) engl. compact disk, cd-levy; 2) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta CD-ROM ~ cd-rom engl. compact disk read-only memory, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea CE ransk. les Communautés Européennes,  CE-merkintä, merkintä, joka osoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionin laatuvaatimukset CEN ransk. Comité Européen de Normalisation, Euroopan standardointikomitea Cern ~ CERN ransk. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Euroopan ydintutkimusjärjestö CIA engl. Central Intelligence Agency, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Cimo ~ CIMO engl. Centre for International Mobility, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus cl 1) senttilitra(a); 2) lat. cum laude approbatur, arvosana: kiittäen hyväksytään cm senttimetri(ä) CNN engl. Cable News Network, yhdysvaltalainen televisio­kanava CO puuvilla c/o engl. care of (postiosoitteessa käytettynä ’luona’) con engl. convention, kokoontuminen (etenkin tapahtumien nimen osana) CP ~ cp engl. cerebral palsy, esim. CP-oireyhtymä Cu kuparin kemiallinen merkki CV 1) (myös cv) lat. curriculum vitae, elämäkerta; ansioluet­telo; 2) (myös VI) viskoosi

ja niin edelleen. sinjorino. rouva. s-ro. sinjoro. herra. S-ta Nimetään herra MEIJER ja rouva VAN WEZEL Euroopan talousja sosiaalikomitean jäseniksi E.J. SLOOTWEGin ja T. ETTYn tilalle näiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2010 k kilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 103) k. 1) katu; 2) kuollut K 1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki; 3) kielletty, esim. K18, kielletty alle 18-vuotiailta ka 1) karaatti(a); 2) kuiva-aine(tta) kasvatust. maist. ~ KM kasvatustieteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja KK, KL, KT) kat. katolinen, katolilainen kauppat. maist. ~ KTM kauppatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja KTK, KTL, KTT) kb kilobitti(ä) kB kilotavu(a) (suom. lyh. kt) kcal kilokalori(a) kd. Suomen Kristillisdemokraattien jäsen KD Suomen Kristillisdemokraatit ke ~ kesk. keskiviikko(na) Kela ~ KELA Kansaneläkelaitos kenr. kenraali Kepa ~ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus kesk. Suomen Keskustan jäsen, keskustalainen Kesk. Suomen Keskusta kg kilogramma(a), kilo(a) KGB (hist.) ven. Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu (valtiollinen poliisi) kh. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus KH ~ kh 1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus KHK Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä KHO korkein hallinto-oikeus khra kirkkoherra KHT Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja kHz kilohertsi(ä) Kivi ~ KIVI Kilpailuvirasto kJ kilojoule(a) kj. kujakk kuukausi, kuukautta kk. 1) kirkonkylä; 2) keittokomero; 3) konekivääri KK ~ kasvatust. kand. kasvatustieteen kandidaatti KKH Kirkkohallitus KKK Keskuskauppakamari kko kirkko KKO korkein oikeus kkp kahvikupillinen, kahvikupillista kl ~ kl. ~ kll ~ kll. kunnallinen liikelaitos KL ~ kasvatust. lis. kasvatustieteen lisensiaatti klo kello km kilometri(ä) KM ks. kasvatust. maist. k-m2 kerrosalaneliömetri(ä) k-m3 kiintokuutiometri(ä) kni kumppani KO ~ KäO käräjäoikeus kok. 1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuspuolue­lainen, kokoomuslainen; 2) kokelas Kok. Kansallinen Kokoomus KOK Kansainvälinen Olympiakomitea komm. Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen kotital.op. ~ KtaO kotitalousopettaja kotiteoll.op. ~ KteO kotiteollisuusopettaja Kotus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOY ~ kiint.oy ~ kiint.oy. kiinteistöosakeyhtiö; keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö kpl kappale(tta) kr kruunu(a) KRP keskusrikospoliisi krs 1) kerros; 2) krossi(a) ks. katso KSL Kansan sivistystyön liitto kt 1) kilotavu(a); 2) kerrostalo; 3) kilotonni(a) KT ~ kasvatust. toht. kasvatustieteen tohtori KtaO ks. kotital.op. KteO ks. kotiteoll.op. KTK 1) (myös kauppat. kand.) kauppatieteiden kandidaatti; 2) Kuluttajatutkimuskeskus KTL 1) (myös kauppat. lis.) kauppatieteiden lisensiaatti; 2) Kansanterveyslaitos, osa THL:ää KTM 1) (myös kauppat. maist.) kauppatieteiden maisteri; 2) kauppa- ja teollisuusministeriö KTT ~ kauppat. toht. kauppatieteiden tohtori KtyO ks. käsit.op. kumpp. kumppani(t) KuvA Kuvataideakatemia kuv.op. ~ KuvO kuvaamataidonopettaja KuY Kuopion yliopisto kv. kansainvälinen kV kilovoltti(a) kW kilowatti(a) kWh kilowattitunti(a) KVL keskusverolautakunta KVV ~ kvv kiinteistön vesi- ja viemäri-, esim. KVV-työnjohtaja, KVV-tarkastus ky kansainvälinen yksikkö (engl. IU, ransk. UI) ky ~ ky. 1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä KY 1) Kuopion yliopisto; 2) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KYS Kuopion yliopistollinen sairaala KäO ~ KO käräjäoikeus käsit.op. ~ KtyO käsityönopettaja K18  kielletty alle 18-vuotiailta, esim. K18-elokuva (vastaavasti K13, K15) Herra snjall Tækniþjónusta, Krókhálsi 6, 110 Reykjavík. Upplýsingar um símanúmer, kort, vegvísun og götumynd. Já notar vefkökur til að bæta notendaupplifun á vefsíðunni og greina umferð um hana. Einnig hefur Já uppfært persónuverndarstefnu sína

Rouva Ruutu ja nuoriso-ongelma (TV pořad). Komedie. Finsko, 2011, 3x28 min Lyhenteen katkeaminen osoitetaan tavallisesti pisteellä, joka auttaa lukijaa hahmottamaan, että kyseessä on nimenomaan lyhenne (lyhennepisteet voidaan tosin jättää pois erityiseen tiiviyteen pyrkivissä teksteissä, kuten sanakirjoissa). Yleisesti pisteettömiä ovat mitta- ja rahayksiköiden lyhenteet tai tunnukset, joita käytetään numeroin kirjoitettujen lukuarvojen yhteydessä: 10 m (’kymmenen metriä’), 10 kr (’kymmenen kruunua’), 10 v (’kymmenen vuotta’); kuitenkin pisteellisenä, jos lyhenne esiintyy muuten kuin mittayksikkönä: 10-v. (’kymmenvuotias’), v. 2020 (’vuosi 2020, vuonna 2020’). Mittayksikön lyhenne tai tunnus erotetaan numerosta sanavälillä, joka tietokoneella kirjoitetaan mieluiten sitovana välilyöntinä. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen AJAR lyhenteet suurimmissa lyhenteiden ja akronyymien tieto kanteissa. Kuten edellä mainittiin, AJAR käytetään lyhenne teksti viesteissä edusta maan Lyhenteitä, erikoiskieltä, lyhenteet ja roskat s 1) sekunti(a); 2) sivu(a) (mittayksikkönä) s. 1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään S 1) siemens(iä); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki; 4) sallittu (elokuvien ikärajoista) S2 suomi toisena kielenä SA 1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija SaaS engl. software as service, verkkosovelluspalvelu, sovelluspalvelu, verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi internetin kautta sairaanh.op. ~ SHO sairaanhoidonopettaja sair.hoit. ~ sh. ~ SH sairaanhoitaja SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAS engl. Scandinavian Airlines System, lentoyhtiö sd. ~ sos.dem. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SE 1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. tele­viestinnässä, vrt. SWE; 3) silkki SEK Ruotsin kruunu sepa ~ SEPA engl. Single Euro Payments Area, yhtenäinen euro­maksualue Seta ~ SETA Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry seur. seuraava SFS Suomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardi­serings­förbund SH 1) ks. sos.huolt.; 2) ks. sair.hoit. SHH Svenska handelshögskolan SHO ks. sairaanh.op. SI ransk. Système International d’Unités, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä SibA Sibelius-Akatemia sid. sidottu(na) siht. sihteeri sit. sitoutumaton (poliittisesti) Sitra ~ SITRA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SKL Suomen kuntaliitto SKP Suomen Kommunistinen Puolue SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SLL Suomen luonnonsuojeluliitto SLU Suomen Liikunta ja Urheilu ry SM 1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäasiain­ministeriö; 3) ks. sotat. maist.; 4) sadomasokismi snt ~ c sentti(ä), euron sadasosan lyhenne so. se on SOS engl. save our souls, ’pelastakaa sielumme’, kansain­välinen hätämerkki sos.dem. ~ sd. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen sos.huolt. ~ sh. ~ SH sosiaalihuoltaj sotat. maist. ~ SM sotatieteiden maisteri (vastaavasti kand., toht. ~ tri ja SK, ST) SP Suomen Pankki SPR Suomen Punainen Risti sr. lat. senior srk. (~ srk) seurakunta ST ~ sotat. toht. sotatieteiden tohtori Stakes ~ STAKES ent. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (nyk.osa Terveyden ja THL:ää) Start ~ START engl. Strategic Arms Reduction Treaty, strategisten aseiden vähentämissopimus stm. sotamies STM sosiaali- ja terveysministeriö STP Suomen Työväenpuolue STT Suomen Tietotoimisto STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (ent. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto) STUK Säteilyturvakeskus su ~ sunn. sunnuntai(na) Sulasol Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Supo ~ supo ~ SUPO suojelupoliisi suva ~ SUVA sukupuolivaikutusten arviointi SV ~ sv sairausvakuutus, esim. SV-peruskorvattava (lääke) s.v. lat. sub voce, sanakirjan tai tietosanakirjan hakusanaan viitattaessa, esim. s.v. euro SWE Ruotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. SE Syke ~ SYKE Suomen ympäristökeskus SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto

Herra Väärä. [Jannika B]. Nyt riipun kii, nyt riipun kii. [Uniikki]. Niin, tän piti olla vika kerta. Hyvä herra, sul on nenässä jo liikaa verta. Ja mä tyrin tän, et tätä tarvii. Mee pois, pois, must koituu vaan harmii. [Jannika B]. Hei herra väärä, En tiedä mitä viel teen täällä Favorite Food: Kaikki itse liekitetty ja käristetty. Herra Hevisaurus. Polveutuu Tyrannosaurus Rexistä, hirmuliskojen kuninkaasta On kuitenkin paljon paljon lempeämpi luonteeltaan kuin esi-isänsä. Tarvittaessa osaa olla kumminkin jämäkkä bändiliideri ja pitää muut aisoissa Virkkaus lyhenteet. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Johanna Lahdenperä taulusta Kässäideoita. Tunnisteet Rouva Goyle on Herra Goylen vaimo ja heillä on yksi yhteinen lapsi, Gregory Goyle. Rouva Goyle on puhdasverinen miehen ja pojansa tavoin. Luokat: Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted

Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä. Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.Lyhennesanoista esitetään yleensä ensin pienikirjaiminen asu (Yle ~ YLE). Kirjaimittain luettavista lyhenteistä ensimmäisenä on isokirjaiminen muoto (BKT ~ bkt). Kun lyhenteestä on käytössä sekä pisteellinen että pisteetön muoto, esitetään pisteellinen muoto ensin (yo. ~ yo) joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. ay, ky, oy, oyj, ry). Jos pisteellisen ja pisteettömän lisäksi käytetään vielä isokirjaimista pisteetöntä lyhennettä, se esitetään viimeisenä (alv. ~ alv ~ ALV). Rouva Koiviston Päiväkirja. Taivaan tähden. Tarinoita tieteestä. Herra Ylppö. Blogit Kuvien takaa. Verkkopalvelut. Digilehdet. Toimitus ja lehtitilaus. Tilausmuutokset. Palautelomake Herra ja rouva Smith. Hitchcock (Perintö ja Pelastusvene) - komediaohjaajana!? Kyllä, juuri niin! Tällä kertaa kauhun mestarin onnistuu saada meidät kirkumaan Oscar-ehdokkaat Robert Montgomery ja Carole Lombard ovat herra ja rouva Smith, ekstenrinen pariskunta, joka on ollut naimisissa jo vuosia

J.Crew is style over fashion and offers timeless outfits for Women, Men, and Children. It's sneakers with suits, color blocks & pattern-mixing, denim jeans with chambray. At J.Crew there's more than one way to wear an outfit 5/6. Herra kaupunginherra. Leslie saapuu rantahotelliin puhuakseen järkeä siskolleen ja heidän äitinsä, rouva Frigh, odottaa malttamattomana Johan Ramsingin paluuta Kööpenhaminasta Takaa: Lämmin, viisas ja hykerryttävän hauska Herra Huu, rouva Huu ja vauva Huu on Hannu Mäkelän kuudes Herra Huu -kirja

Kun teette ostoksia kirjakauppalinkkiemme kautta ja klikkailette mainoksia, Kirjavinkit saavat rahaa, jota käytetään sivuston kuluihin. Lyhenne (lyhenne lyh.) on tilan tai kirjoitusvaivan säästämiseksi käytetty lyhyempi versio jostakin sanasta tai usean sanan kokonaisuudesta. Yleensä lyhentäminen on nimenomaan kirjoitusasuun liittyvä ilmiö ja lyhennetyt sanat oletetaan lausuttavan lyhentämättöminä Symbolit, lyhenteet ja erikoissanasto. Piktogrammit. Selitys Sähkötyökalun pyöriviin osiin ei saa koskea. Noudata viereisen tekstin tai grafiikan ohjeita! Oheisiin dokumentteihin sekä käyttöohjeisiin ja yleisiin turvaohjeisiin on ehdottomasti pereh- dyttävä. Ennen seuraavaa työvaihetta on pistoke.. Humppaa Ja Jenkkaa. Mose Allison - Young man blues. Humppapullon Henki. Humpan kuninkaan hovissa. King Crimson - In The Court Of The Crimson King. Humppa ja jenkka. Humppaorgiat. Herra Kekkonen. Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson

Muokkaa ohjelmakartta mieleiseksesi tarttumalla hiirellä kanavan logoon ja siirtämällä se haluamallesi paikalle. Yläosassa näkyy käytössä olevat kanavat ja alhaalla käytettävissä olevat kanavat. Herra Mäyränen ja rouva Repolainen Herra ja rouva harmaapäätikka. No näitä täällä meilläpäin riittää ja joskus on ahdasta talipötköllä, kun kilpaillaan, kumpi saa makeamman suupalan.Sopu sijaa antaa ei taida kuitenkaan päteä tikkoihin yleensäkään, toisen on alistuttava ja lennettävä läheiseen puuhun odottasmaan omaa.. Valokuvaajamme haluavat mielellään kuulla sinusta ja nähdä, miten olet käyttänyt heidän kuviaan. Osoita arvostuksesi lahjoittamalla, twiittaamalla ja seuraamalla Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity

Jos alalla ei ole maisterintutkintoa, esitetään lyhenne tohtorin kohdalla. Luettelossa on aina tohtorintutkinnon lyhyempi lyhenne. Muidenkin kuin maisterin ja tohtorin tutkintojen lyhenteitä on  mukana, varsinkin jos lyhenteellä on jokin muukin merkitys, esim. MH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus. Herra ja Rouva Nalle. 960 likes. Me arvostamme kunnollisia perhe-arvoja ja tykkäämme katsoa lauantaisin koko perheen viihdeohjelmia. Herra ja Rouva Nalle. Food and drinks company

Kahvikannut ja -keittimet. Kannut, kaatimet ja karahvit. 1990-luku. Aihesanat. Herra ja Rouva Pingviini, signeerattu, serikuva. Kuntoluokitus m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10-3); 3) lat. magna cum laude approbatur, arvosana: kiitoksin hyväksytään M 1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona) m2 neliömetri(ä) m3 kuutiometri(ä) ma ~ maan. maanantai(na) mA milliampeeri(a) ma. määräaikainen M.A. engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa maat. ja metsät. maist. ~ MMM maatalous- ja metsätieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja MMK, MML, MMT) maist. maisteri maj. majuri maks. 1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu mamu ~ MAMU maahanmuuttaja-, esim. mamu-opetus MAO ~ MaO ~ MO markkinaoikeus Mb engl. megabit, megabitti(ä) MB engl. megabyte, megatavu(a) (suom. lyh. Mt) MBA (~ M.B.A) engl. Master of Business Administration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto ME maailmanennätys MEK 1) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa Mela ~ MELA Maatalousyrittäjien eläkelaitos MEP (ark. meppi) engl. Member of European Parliament, Euroopan parlamentin jäsen merkon. merkonomi Metla ~ METLA Metsäntutkimuslaitos metsänhoit. metsänhoitaja mg milligramma(a) MH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus mhy. (~ mhy) metsänhoitoyhdistys MHz megahertsi(ä) miel. mieluummin, mieluiten Migri ~ MIGRI Maahanmuuttovirasto Mikes ~ MIKES Mittatekniikan keskus milj. miljoona(a) min minuutti(a) MJ megajoule(a) mk markka(a) MKH Merenkulkuhallitus ml millilitra(a) ml. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaiva mlk. (~ mlk) maalaiskunta mm millimetri(ä) mm. muun muassa, muiden muassa MM maailmanmestaruus, maailmanmestari mmHg elohopeamillimetri(ä) MML 1) (myös maat. ja metsät. lis.) maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti; 2) Maanmittauslaitos MMM 1) ks. maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriö MMT ~ maat. ja metsät. toht. maatalous- ja metsätieteiden tohtori MO 1) ks. mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO) mol mooli(a) mom. momentti mp. 1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä MP3 ~ mp3 äänenpakkausmenetelmä; menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim. mp3-soitin MPa megapascal(ia) mpk meripeninkulma(a) MpKK Maanpuolustuskorkeakoulu mpm matkapuhelumaksu mpy. meren pinnan yläpuolella Mr. ~ Mr engl. mister, herra mrd. miljardi(a) Mrs. ~ Mrs engl. mistress, rouva ms millisekunti(a) MS ~ ms multippeliskleroosi, esim. MS-tauti Ms. ~ Ms engl. naisen puhuttelu, kun ei haluta käyttää puhutteluja Miss ja Mrs. m/s 1) (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (ml.); 2) metriä sekunnissa M.Sc. engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa mt. mainittu teos  Mt megatavu(a) (engl. lyh. MB) MTI metsätalousinsinööri MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTL Merentutkimuslaitos mts. mainitun teoksen sivulla MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTV 1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television MuM ks. mus. maist. mus. maist. ~ MuM musiikin maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja MuK, MuL, MuT) mus.op. ~ MO musiikinopettaja MuT ~ mus. toht. musiikin tohtori mutu (leikillisesti) ”musta tuntuu” mv. 1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen mV millivoltti(a) MV 1) megavoltti(a); 2) Museovirasto mW milliwatti(a) MW megawatti(a) MWh megawattitunti(a) Meillä kauneus tulee sisältä ja uskomme, että teoillamme rakennamme hieman kauniimman maailman. Kaikki väittävät, että vielä on kevät. Meistä nyt on kesä ja sillä siisti. Poimimme yhteen parhaimmat kesätuotteemme, jotta voit tuoda värikkään ja iloittelevan kesän kotiisi jo nyt TVRage is your reference guide to the television shows you love. View episode guides, cast and crew information, analysis, reviews and more

 • Time out market lisbon.
 • Typ kieltäytyminen.
 • Kaivinkoneen ajomoottorin korjaus.
 • Ylen aamu tv juontajat.
 • Veneluun rasitusmurtuma.
 • Jp mccartney.
 • Metallica rihanna diamonds.
 • Yläpohjan eristys levyvillalla.
 • Reformoitu kirkko etiikka.
 • Fallout 4 console commands.
 • 2 vuotiaan kehitysviivästymä.
 • Edulliset eväät töihin.
 • Lazarus david bowie.
 • Lyrics for the song.
 • Lehtimoguli oy.
 • Hbo aktivointikoodi.
 • Yliopisto poissaolo.
 • 1 vaihe moottorin nopeuden säätö.
 • Vastavuoroinen sosiaalityö pdf.
 • Mikes tarkka aika.
 • Jorma kalske kullervo.
 • Samsung galaxy j5 technical specifications.
 • Turva isokoto.
 • Vuosaaren uimahalli kokemuksia.
 • Leprechaun ww2.
 • Sokeri kalorit dl.
 • Acai marjat suomesta.
 • Youtube eero ja jussi.
 • Suomen kieli helsingin yliopisto.
 • Kamaboko.
 • Suurentuneet imusolmukkeet niskassa.
 • Pet keskus henkilökunta.
 • Jag vet vilken dy hon varit i chords.
 • Ninja turtles michelangelo.
 • Jääkiekon mm2018 matkat.
 • Seinätikkaat asennus.
 • Häälahja rahana kutsussa.
 • Nintendo 64 bit.
 • Retkiluistelurata hämeenlinna.
 • Agrippina vaganova.
 • Urticaria dermographica.