Home

Sairaanhoitaja aikuiskoulutus kokemuksia

Sairaanhoitaja-chat Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen ja Tuiran hyvinvointikeskuksen (Tuira, Rajakylä, Kaijonharju) asiakkaille on käytössä chat-palvelu Oulun Omahoidossa 20 Hoitotyön tiedonkeruu ja auttamismenetelmät osa III 2 op 2. vuosikurssi Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa turvallisesti ja arvioida potilaan haavahoitoa. Hän osaa lievittää kärsimystä ja kipua ja hänellä on valmiuksia kuolevan hoitotyöhön. Hän osaa hyödyntää hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia potilaan omatoimisen selviytymisen tukemisessa. Haavahoidot Kuolevan potilaan hoitotyö Hyvinvointiteknologia hoitotyössä Luennot, laboroinnit, itsenäinen opiskelu Tietotesti (hyv-hyl), taitokoe (hyv-hyl), luennoille ja harjoituksiin osallistuminen Iivanainen, A., ym., Hoitamisen taito Muu opettajan osoittama materiaali Lääkehoito ja lääkematematiikka 1. vuosikurssi Opiskelija hallitsee virheettömän lääkematematiikan. Opiskelija osaa toteuttaa potilaslähtöistä lääkehoitoa turvallisesti. Lääkematematiikka Lainsäädäntö Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja annostelureitit Lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä Lääkkeiden käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä Luennot, pienryhmäharjoitukset, itsenäinen opiskelu Tentti lääkehoidosta, tentti lääkematematiikasta Ernvall, S., Pulli, A., Salonen, A-M., Nurminen, M-L., Kaukkila, H-S., Lääkelaskenta Laine, K., Lääkkeiden yhteisvaikutukset Nurminen, M-L., Lääkehoito Ensiapu ja kriisivalmius 2. vuosikurssi Opiskelija kehittää toimintavalmiuttaan ensiavun auttamistilanteissa. Opiskelija oppii ennaltaehkäisyn ja auttamisen perusperiaatteet sekä toimimaan yhteistyössä toisten ensiavun antajien ja muiden auttajien kanssa. 19

Luokka:Aikuiskoulutus. Wikipediasta. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Sivut, jotka ovat luokassa Aikuiskoulutus. Seuraavat 42 sivua kuuluvat tähän luokkaan Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

HYVINVOINTI / SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

Opiskelin luokanopeksi, nyt kaduttaa. Kokemuksia opettajan työstä tai.. Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko. Ammatillista koulutusta joustavasti aikuisille ja nuorille sinua lähellä 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen Sairaanhoitajana osallistut päätösten tekemiseen ja ongelmanratkaisuun yhdessä muiden hoitoalan ammattilaisten kanssa sekä johdat omaa tiimiäsi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, perheen ja yhteisön kanssa.

OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen aikuisopiskelijat kertovat opiskelustaan ja elämästä MERCURIAssa 2 Hyvä aikuisopiskelija Tervetuloa opiskelemaan Kajaanin ammattikorkeakouluun. Tähän oppaaseen olen koonnut Sinulle tietoja ammattikorkeakouluopintojen rakenteista ja sisällöistä. Oppaasta löydät vastauksen myös moniin käytännön kysymyksiin. Oppaassa on eriteltynä myös koulutusohjelman sisältö. Voit aina kysyä opiskeluusi liittyvistä asioista opettajilta, minulta sekä kurssisihteeri Anneli Ovaskalta tai opintosihteeri Marja Haapavaaralta. Menestystä opintoihin Riikka Pötsönen koulutussuunnittelija 3 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Tulkaa jakamaan kokemuksia harkoistanne! Mua kiinnostaa kuulla :) Itsellä menossa ihan ensimmäinen harjoittelu ja jännittää vieläkin. Into oppia on kova, mutta lannistaa se tulvivan tiedon.. aikuiskoulutus - Ammattikorkeakouluun.fi Psykiatrinen sairaanhoitaja Sirpa Helenius: Jokainen nuori tarvitsee kokemuksen tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Tunnetasolla liian yksin asioiden kanssa jäämisen kokemus on yhteinen nimittäjä..

Pirkko Kinnunen: sairaanhoitaja - JAM

Urtekram (Urtekram International A/S) on tanskalainen vuonna 1972 perustettu luomutuotteisiin ja reilun kaupan tuotteisiin erikoistunut yritys 6 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUKSENA Koulutusohjelman yleiset tavoitteet Koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija kehittyy asiantuntijaksi, jolla on valmiudet joustavaan ammatilliseen osaamiseen ja hoitotyön kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla. Koulutusohjelman suorittanut voi toimia käytännön hoitotyössä sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä kotimaassa ja muissa EU-maissa. Hoitotyön tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja asiakkaan, potilaan, perheen ja yhteisön selviytymisen tukeminen, toipumisen ja kuntoutumisen edistäminen sekä tukeminen kuoleman lähestyessä. Opetussuunnitelma sisältää ammattispesifisiä ja työelämävalmiuksia kehittäviä taitoja. Kehittävä työote, kansainvälisyys, yrittäjyys ja verkosto-osaaminen kuuluvat asiantuntijuuteen. Terveysalan tietoperustana on hoitotieteellinen tieto, jota täydentävät mm. terveystieteellinen, lääketieteellinen ja luonnontieteellinen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen tieto. Työelämän tutkimus- ja kehittämisprojekteilla ja teknologiaa hyödyntämällä luodaan uusia oppimisympäristöjä. Opiskelun perustana ovat EU-direktiivit, valtakunnalliset sairaanhoitajan osaamiskuvaukset sekä Suomen terveyspoliittiset linjaukset, hyvinvointistrategiat ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän Sosiaali- ja terveydenhuollon ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen strategia. Perusopinnot Ammattiopinnot Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu sellaiset tiedot ja taidot, jotka luovat perustaa myöhemmille opinnoille ja työskentelylle ammattitehtävissä. Tavoitteena on, että opiskelija syventää perusopinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja ja osaa soveltaa opiskelemaansa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija kehittyy käytännön hoitotyössä vastuulliseksi asiantuntijaksi, soveltaa oppimaansa tietoperustaa ja harjaantuu hoitotyön toiminnoissa. Vapaasti valittavat opinnot Opinnäytetyö Tavoitteena on, että opiskelija kehittää suunnitelmallisesti itseään hoitotyön asiantuntijana ja syventää valinnoillaan ammatillisia valmiuksiaan. Tavoitteena on, että opiskelija syventää ja kehittää ammatillista osaamistaan hoitotyön käytännön asiantuntijatehtävissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija käyttää perusteluissaan tutkittua tietoa ja sitoutuu noudattamaan tutkimuksen yleisiä eettisiä pelisääntöjä. Opinnäytetyön aihe liittyy työelämästä tulleisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. 5 3-osainen sairaanhoitaja-asu on Passionin uutuus joka on rooliasu parhaimmillaan! Asussa säädettävät olkaimet, suikka kiinnitetään pinneillä. Kolmionmallliset stringit peittävät etumuksen

Video: Aikuiskoulutus - aikuisopiskelu Suomessa, opiskele aikuisen

Sairaanhoitaja (amk) hoitotyön koulutusohjelma

 1. Sairaanhoitajan työ. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea ihmisten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista terveyttä
 2. Kokemuksia.fi kertoo puolueettomasti yritysten asiakkaiden palvelukokemukset. Härmän CNC-koneistus ja Finn-Power kehittävät koneita ja komponentteja yhdessä. kokemuksia.fi
 3. Top Online Casino websites with big bonuses. Visit our site and play in the best casinos of 2020. Exclusive bonus for new players..
 4. Kaikki sairaanhoitajat eivät työllisty vuodeosastoille, päivystyksiin tai leikkaussaleihin. Jos haluaa helpon ja siistin sisätyön, niin sairaanhoitajan työ ei ole sitä. Tämä ei ole vain itsensä uhraamista ja..
 5. Koulutus: Sähköasentaja - Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (aikuiskoulutus). Alkupäivämäärä: 13 tammi 2020 , Loppupäivämäärä: 17 joulu 2021 . Viimeinen hakupäivä: 08 joulu 2019
 6. Opintojen aikana voit kansainvälistyä oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla opiskellen tai harjoitellen.
 7. taa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähiopiskelupäivinä yleensä kahtena päivänä viikossa.  

Aikuiskoulutus on lääke sairaanhoitajapulan torjumiseen yle

Miten minusta tuli sairaanhoitaja? : Sairaanhoitajien kokemuksia

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

Tervetuloa 1.1.2019 toimintansa aloittaneen Careerian nettisivuille! Voimansa yhdistäneet Edupoli ja Point College palvelevat nyt näiden sivujen kautta. Uutiset Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi koulutuksensa, kokemuksensa ja tehtäväkuvansa Sairaanhoitaja saa määrätä lääkettä silloin, kun kyseessä on potilaan ennalta ehkäisevä hoito.. Harjoittelua koulutuksessa on 75 opintopistettä eli 50 viikkoa. Nämä suoritetaan oppilaitoksessa laboraatio- ja simulaatioharjoitteluna ja kliinisenä harjoitteluna työelämässä. Vanhustyön opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Kasarminmäen kampus, Prikaatintie 2, 45100 Kouvola Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat

Sairaanhoitajakoulutus KAMK Sairaanhoitaja työelämäss

Keuda Aikuiskoulutus Tähtientie 2 lla/llä,-ssa/ssä Tuusula, ☎ Puhelin 09 27381 kanssa Ajo-ohje ja Maakuntien liittoja ja kuntayhtymiä. Keuda Aikuiskoulutus on listattu seuraavissa kategorioiss Haluatko työskennellä asiakaspalvelun ja kaupan alan työtehtävissä? Hae meille opiskelemaan maahanmuuttajille suunnattua Liiketoiminnan perustutkintoa

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

Monimuotoryhmän opetus toteutetaan verkkopainotteisena. Lähiopetuspäivinä opetus toteutetaan luokkaopetuksena, laboraatioina, simulaatioina ja erilaisilla oppimisympäristöillä Savonlinnan kampuksella. Verkko-opiskeluiltapäivinä osallistut opetukseen tietokoneen välityksellä. Tätä varten tarvitset tietokoneen, jossa on kameratoiminto, sekä headset-laitteen. Lisäksi sinulla on perus IT-taidot hallussa. Opiskelussa on myös erilaisia tehtäviä, joita suoritat pienryhmässä ja osin itsenäisesti.Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Jos olet joustava, pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle.Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Laajuus Opettajat Viikot Opetus- Huom Pakollisuus

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus. Valintakokeisiin kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden aikaisemman koulumenestyksen tuottamien pisteiden perusteella. 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

MERCURIA Aikuiskoulutus - opiskelijoiden kokemuksia - YouTub

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla Tämä ei kuitenkaan vastaa lainkaan pyöräilijöiden kokemuksia, sillä peräti kaksi kolmesta pyöräilijästä kokee, että autot sujahtavat ohi liian läheltä (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali- Ylioppilaat 1964-kirjasta en löytänyt hintatietoja. Sähköpostin lähettäminen tai soitto muutamaan divariin varmaan antaa osviittaa hinnasta. Tarkoitat varmaan Arvi Korhosen kirjaa Viisi sodan vuotta.. Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

Opiskelusta noin kolmasosa on kliinistä harjoittelua toimintaympäristöissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri yksiköissä ja kolmannen sektorin toimipisteissä. Kaikki kohderyhmät Aikuiskoulutus ja oppisopimus Toisen asteen koulutus Yleissivistävä koulutus. Kaikki koulutusalat Ammattistartti Humanistiset ja taidealat Kauppa..

Sairaanhoitaja opiskelijat! (Kokemuksia harkoista) Dem

Jalkaterapiaan tarvitaan lähete. Lähetteen tekee lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, ja sen perusteella jalkaterapeutti arvioi jalkaterapian tarpeen. Lähetteen saat omalta terveysasemaltasi Hellou! Tulkaa jakamaan kokemuksia harkoistanne! Mua kiinnostaa kuulla :)Itsellä menossa ihan ensimmäinen harjoittelu ja jännittää vieläkin. Into oppia on kova, mutta lannistaa se tulvivan tiedon määrä ja olo, ettei ikinä opi. Haluaisin oppia kovasti iv hommat, mutta tunnen itseni hölmöksi niiden kanssa. Kädentaidoissa koen olevani "hieman" kömpelö ja hidas. Tuntuu, että ohjaajia turhauttaa kun en välttämättä heti osaa ottaa oikeaa otetta tms. Tiedostan, että ainakin omalla kohdalla tulen tarvimaan toistoja paljon. Muutenkin haluaisin enemmän ymmärtää iv hoidosta. En oikein osaa asettaa järkeviä kysymyksiä ja välillä ujostuttaa kysyä tyhmäksi leimaamisen pelossa...Letkuttaminen sentään tuntuu suhteellisen helpolta, mutta korkkien yms vaihdot ja aseptinen työskentely ja niiden vaiheet ovat vielä hukassa.. Haluaisin kovasti kerrata näitä ihan kotona ajatustyönä, mutta kaikkeen en ole löytänyt videoita. Oisko kellään vinkkejä? Tunteet vaihtelee siis laidasta laitaan. Lääkärin kierroilla pitäis osata poimia ne oleellisimmat asiat, mutta tuntuu, että välillä ne vaan jotenki sujahtaa ohi tai en ole ymmärtänyt jotain.. Välillä hiipii pelko, että olenko oikeasti vain liian tyhmä sairaanhoitajaksi. Tahti on kova, pitää muistaa paljon asioita, eikä vain muistaa vain myös omaksua ja osata kertoa oikeita asioita oikeille ihmisille yms. Huomaan jo nyt paljon heikkouksia itsessäni. Muilla samanlaisia tunteita? Vai onko täällä niitä, joille asiat on ollu helppoja hetkessä D: En sais verrata itseäni muihin, mutta haluan tietää ja ehkä saada vertaistukeakin. Honkatalot - Naakka - kokemuksia rakentamisesta 26 Ikääntyvän hoitotyö 1. vuosikurssi Opiskelija rakentaa tieto- ja arvoperustan ikääntymisestä ja ikäihmisen hyvinvoinnin edistämisestä. Opiskelija osaa hyödyntää kuntoutumista ja toimintakykyä edistäviä auttamismenetelmiä ikääntyvän ihmisen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä osaa ohjata häntä palvelujärjestelmien käyttöön. Ikääntyminen, ikäihmisen hyvinvointi ja vanhuspolitiikka Aktiivinen vanhuus ja itsearvostus Ikäihmisen terveysliikunta ja toimintakyvyn tukeminen liikunnan avulla Ikäihmisen toimintakyky ja sen mittaaminen Ikäihmisen elämää tukevat auttamismenetelmät Ikäihmisen koti, kotihoito, sosiaaliset verkostot ja hoito- ja palvelusuunnitelma Ikäihmisen hyvä hoito Luennot, opintokäynnit, pienryhmäharjoitukset, itsenäinen opiskelu Tentti Heikkinen, Kettunen, Monimuotoinen sosiaaliturva Heikkinen, M.., Vanhuuden voimavarat Kivelä, S. Vanhusten hoito (osin), Kivelä, S., Vanhusten lääkehoito Harjoittelu 9 op 1. vuosikurssi Samat kuin edellä Pitkäaikaissairaan ja ikääntyvien hoitotyö Ohjattu harjoittelu eri toimintaympäristöissä Ohjattu harjoittelu Mielenterveystyö Edeltävyysehto: 6 op 2. lukukausi Opiskelija tietää erilaisten kriisien kulun sekä kriisityön perusteet. Opiskelija kykenee kohtaamaan mielenterveysongelmaisen potilaan ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveyspotilaan hoitoprosessia asiakaslähtöisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa. Käyttäytymistieteet Mielenterveystyöhön liittyvä lainsäädäntö Käypä hoito suositukset Kriisit ja kriisin kulku, kriisityö 25 Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Hoitotyön ohjelma, sairaanhoitaja, aikuiskoulutus - Opinto-opa

 1. 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA
 2. Opiskellassasi sairaanhoitajaksi (AMK) Kajaanin ammattikorkeakoulussa saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössa sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä.
 3. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.
 4. en ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen
 5. nalla vaikutusalueensa osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. Kajaanin ammattikorkeakoulun toi
 6. 1974 yılında temelleri atılan, Türkiye nin köklü ve lider lastik markası Lassa Sabancı Holding ve ortakları tarafından kuruldu
 7. aari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Sairaanhoitaja (AMK) - XAM

Kaski ikkunat kokemuksia Täydentävillä opinnoilla laajennetaan ja syvennetään osaamista hoitotyön eritysalueilla. Täydentävinä opintoina (30 op) voi sairaanhoitajaopiskelija valita joko

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa Kiteellä on aloitettu aikuiskoulutus, jossa perus- ja lähihoitajat voivat jatkokouluttaa itsensä sairaanhoitajiksi. Samanlainen koulutus on menossa myös Lieksassa Koulutuskeskus Brahe - tulevaisuuden osaamista! Hae opiskelemaan yhteishaussa tai jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen. Lisätietoja www.raahenedu.fi 7 Opintojärjestelyt Lähiopetus/etäopetus Opinnäytetyöhön kuuluu kypsyysnäyte, joka on asetuksen 352/03 mukaisesti osa ammattikorkeakoulututkintoa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyön aihepiiriin. Tutkinto muodostuu opintopisteistä. Ammattikorkeakoulussa opintopiste on opiskelijan työmääränä 26,7 tuntia. Opintojen pienin opintopisteitä määritelty osa on opintojakso. Opintojaksot muodostavat erilaisia opintokokonaisuuksia. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin 2,5 päivää viikossa. Työvoimakoulutuksessa lähiopetuksessa läsnäolo on pakollinen. Lähiopetuksen lisäksi on 2,5 päivää itsenäistä työskentelyä ja etätehtäviä. Lähi- ja etäopetusta on yhteensä 571 päivää (7 h/pv=4000 h). Ohjatun harjoittelun osuus on 60 opintopistettä eli 200 päivää (8 h/pv=1600 h). Opiskelijat saavat saman vaatimustason mukaisen koulutuksen kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattikorkeakoulussa eli molemmissa on yhteensä 5600 tuntia. Oppimistehtävien palautus Tenttijärjestelyt Oppimistehtävät on palautettava määräajassa. Myöhästyneen työn arvosana voi laskea. Kustakin opintojaksosta järjestetään kolme (3) tenttiä samoilla vaatimuksilla luennoitsijan ilmoittamina ajankohtina. Ensimmäinen tenttikerta sovitaan opintojakson alkaessa. Tenttien korjausaika on noin kaksi viikkoa kuukausi. Uusintatenttien päivämäärät sovitaan luennoitsijan kanssa luentojakson aikana. Tenteissä ei saa käyttää tieteislaskimia, ellei siitä ole sovittu opettajan kanssa. Tenttipaperit saat koulusta. Tentissä ei saa olla mukana sähköisiä sanakirjoja tai matkapuhelimia. Hyväksytyn arvosanan korottaminen Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Ylin arvosana jää voimaan. Arvosanan korottamiseen on ilmoittauduttava kirjallisesti ao. opettajalle vähintään kaksi viikkoa ennen tenttiä, tai asiasta on muuten sovittava opettajan kanssa. Arviointi Opintojaksot arvioidaan asteikolla 1 5 tai hyväksytty/hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alkaessa. ASIO-opiskelijarekisteri ja sähköposti Ammattikorkeakoulussa on käytössä ASIO-opiskelijarekisteri. Sen avulla voi seurata opintojen edistymistä. ASIOssa voi selailla omaa opintorekisteriä tai tulostaa rekisteriotteen (=opintokortin). Virallisen opintokortin saa pyynnöstä koulutus- ja palveluyksiköstä Marja Haapavaaralta. ASIOn käyttö tapahtuu internetin kautta. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääsee ASIOn käytössä oleviin toimintoihin. Muistathan vaihtaa salasanaasi säännöllisesti! Ammattikorkeakoulun käytössä on OWA-sähköpostijärjestelmä. Se on käytettävissä miltä tahansa internetiin liitetyltä työasemalta. Kun haluat lähettää sähköpostia jollekin amk:n 6Täytyy olla jämäkkä, ahkera ja kunnianhimoinen, mutta myös aina muistaa mikä on kaikkein tärkeintä: olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella sekä arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.

Terveys kasvatus. Aikuiskoulutus ja aikuisopintotuki. Aikuiskoulutus ja aikuisopintotuki. Esa Storhammar. Default Title 13 Kokous- ja neuvottelutaito 2 op 2. vuosikurssi Opiskelija tuntee kokous- ja neuvottelukäytännöt sekä osaa toimia kokouksessa ja neuvottelussa tavoitteellisesti. Ryhmäviestinnän eri muodot Kokouksen ja neuvottelun tekniikkaa Erilaisia vaikuttamiskeinoja ja perustelutapoja Asiakirjat Pienryhmätyöskentely, harjoitukset Tentti, harjoitukset Ilmoitetaan opintojakson alussa Projektitoiminnan perusteet 2. vuosikurssi Opiskelija omaksuu ajankohtaisen ja tavoitteellisen työskentelytavan, jota yleensä sovelletaan kertaluonteisissa hallinnollisissa ja /tai tuotannollisissa tehtävissä. Projektin käsite Projektin organisaatio ja talous Projektisuunnitelma ja sen tekeminen Projektin valvonta ja seuranta Projektin toteuttaminen Projektin päättäminen Luennot tai verkko-opiskelu, pienryhmätyöskentely Projektisuunnitelman laatiminen ja projektin toteuttaminen pienryhmissä Pelin, R. Projektihallinnan käsikirja Silfverberg, P. Ideasta projektiksi -Projektisuunnitelman käsikirja Kajaanin ammattikorkeakoulun projektioppimisen työkalupakki osoitteessa dex.htm Sosiaali- ja terveysalan tietotekniikka 1. ja 2. vuosikurssi Opiskelija osaa käyttää työssään apuvälineenä mikrotietokonetta ja tuntee tavallisimmat työvälineohjelmat. Opiskelija osaa käyttää tietotekniikan ja tiedonhallinnan sovelluksia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tuntee hyvinvointiteknologisia ratkaisuja. 12

Osta, myy ja huutokauppaa tavarasi helposti Huuto.netissä! Osta vaikka sohva, lastenrattaat tai älypuhelin ja luo oma ilmoituksesi nopeasti Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että Koulutuksessa saat hyvät teoreettiset tiedot ja käden taidot. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä. OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Kokemuksia.fi - Maailma on täynnä onnistuneita asiakaskokemuksi

 1. Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta työ- ja. Sedu Aikuiskoulutus. Avoin työpaikka
 2. Sairaanhoitaja- opiskelijoiden arvioita ohjatun harjoittelun laadusta. Satu Kajander Sh amk (perioperatiivinen hoitotyö) TtM, TtT-opiskelija Kuopion yliopisto Kuopion..
 3. 5 YHTEYSTIEDOT KOULUTUSPALVELUT-YKSIKKÖ Kajaanin ammattikorkeakoulu Koulutuspalvelut-yksikkö PL 52 (Ketunpolku 3), KAJAANI Puh , faksi Yhteyshenkilöt Johtaja Rauni Yli-Houhala, puh. (08) tai , sähköposti: Koulutussuunnittelija Riikka Pötsönen, puh (08) tai sähköposti: Vastuuopettaja Taina Paulomäki, puh sähköposti: Kurssisihteeri Anneli Ovaska, puh. (08) sähköposti: Opintosihteeri Marja Haapavaara, puh. (08) sähköposti: Hoitotyön koulutusohjelma Yhteyshenkilöt Koulutusjohtaja Eija Heikkinen puh. (08) , sähköposti: Terveydenhoitaja Helena Rönty puh. (08) sähköposti: 4
 4. Avoin AMK ja täydennyskoulutus avoinamk@xamk.fi Katso tarkemmat yhteystiedot: Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista. Teoriaopintoja voit opiskella lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä ja projekteissa, työelämässä sekä itsenäisesti verkossa. LähiTapiola on vakuutusyhtiö, josta saat sekä vakuutukset että säästämisen ja sijoittamisen palvelut itselle, perheelle tai yritykselle. Tervetuloa 1 SAIRAANHOITAJA (AMK) HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitajan (AMK) -koulutus (210 op) Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Kansainvälisiä kokemuksia. Aikuisopiskelu joustaa eri elämänvaiheissa. Motivoivaa henkilöstökoulutusta, Esasähkö Oy

Uudistuva aikuiskoulutus

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija Aikuiskoulutus Taitaja - Taitajantie 2, 45100 Kouvola - rated 4.9 based on 22 reviews Sain sieltä linja-autonkuljettajan paperit 1991. See more of Aikuiskoulutus Taitaja on Facebook Aura Nurmi käsittelee lapsuuden traumaattisia kokemuksia runouden keinoin: Siihen aikaan miehet kohtelivat tyttöjä eläimellisesti 12.1.2020

Arkistokuva on vuodelta 2015. Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutus oy:n Kraon toimitusjohtajan haku päättyy perjantaina 3. toukokuuta. Torstai-iltapäivään mennessä yhtiölle oli tullut 11 hakemusta MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi AMK - Sosiaali- ja terveysala. Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena. AMK-tutkintoon johtava koulutus

Oulun yliopistollisen sairaalan valmistautuessa koronavirukseen Tatu Tialan tekemä asiantuntija- ja kehitystyö joutui tauolle. Uusia sairaanhoitajia tarvittiin kiireesti perehtymään tehohoitoon.. Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erinomainen. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.

1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja Avoin yliopisto >. Opiskelu. Kokemuksia LUT:sta > OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella Aikuiskoulutus. Miksi opiskella aikuisena? Yhä useammat palaavat aikuisiällä koulunpenkille. Aikuiskoulutus. Opintojen rahoitus. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea..

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus Taitaja Kouvola. Kyllä. Työturvallisuuskoulutus kuljettajille. Aikuiskoulutus Taitaja Kouvola. Kyllä. Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2 Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan 25 Luennot, pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu Tentti Koistinen P. ym., Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja Paunonen M. ym., Perhe hoitotyössä Eirola R., Lapsiperheiden elämänhallintavalmiudet. Perheohjauksen arviointi Harjoittelu 9 op vuosikurssi Samat kuin edellä Äitiyshuolto ja naistentautien hoitotyö Lasten ja nuorten hoitotyö Ohjattu harjoittelu eri toimintaympäristöissä Ohjattu harjoittelu Sopimuksen mukaan Pitkäaikaissairaan ja polikliininen hoitotyö 6 op 1. vuosikurssi Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pitkäaikaista sairautta sairastavan ja polikliinisen potilaan/asiakkaan hoitoprosessia asiakaslähtöisesti yhteistyössä läheisten kanssa moniammatillisessa tiimeissä ja verkostoissa. Äkillisen sairastumisen aiheuttama kriisi Kipupotilaan selviytymisen tukeminen Potilaan selviytymisen tukeminen nopeasti muuttuvissa tilanteissa Vaikeasti sairaan potilaan kohtaaminen Potilaan hoitoon motivoituminen Moniammatillinen yhteistyö Potilaan selviytymisen tukeminen polikliinisessa hoitotyössä Luennot, pienryhmäharjoitukset, seminaarit, itsenäinen opiskelu Tentti Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H., Valtonen, K., Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö Vauhkonen, I., Holmström, P., Sisätaudit Nurminen, M-L., Lääkehoito Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa 24

CGA-mallissa kotihoidon sairaanhoitaja huolehtii tarvittavista toimenpiteistä ja kokoaa moniammatillisen tiimin asiakkaan ympärille. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi.. Voit työskennellä sairaaloissa, terveysasemilla, hoivakodeissa, kuntoutusyksiköissä, yksityissektorilla, yrittäjänä tai kolmannen sektorin tehtävissä. Voit vaihtaa työpaikkaa kiinnostuksesi mukaan urasi edetessä. Paikalliseen tapaan. Kerralla enemmän. Kaupungista kokemuksia

Opiskelutavat; Sairaanhoitaja - Hämeen ammattikorkeakoul

21 Ensiapu ja ensihoito osana hoitoketjua, auttamisvelvollisuus Ensiaputilanne autettavan ja auttajan kriisinä Toiminta ensiaputilanteissa Toiminta palotilanteessa Kriisivalmiuden perusteita Poikkeusolojen terveydenhuolto Luento, potilasesimerkit, opetuskeskustelu, harjoitukset, opintokäynnit Tietotesti, aktiivinen osallistuminen harjoituksissa, mahdollisuus hankkia Ea II:n todistus Duodecim, SPR, Ensiapuopas Muu ajankohtainen materiaali Monikulttuurisuus hoitotyössä 3. vuosikurssi Opiskelija tuntee kulttuurin merkityksen terveyden edistämisessä ja hoitotyössä ja hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoprosessia kulttuurilähtöisesti moniammatillisessa yhteisössä. Monikulttuurisuus ja kulttuurinen identiteetti Uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessi Kulttuurisen hoitotyön malleja Kulttuurinen kompetenssi hoitotyössä Kulttuurien välinen viestintä hoitotyössä Maahanmuuttaja terveydenhuollon asiakkaana Luennot, seminaari, itsenäinen opiskelu Essee Hofstede, G., Kulttuurit ja organisaatiot Räty, M., Maahanmuuttaja asiakkaana Alitolppa-Niitamo, A,. Olemme muuttaneet Tutkimustoiminnan perusteet 6 op vuosikurssi Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemisestä ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Ammatillisen osaamisen kehittyminen Tutkimus- ja kehittämisosaaminen hoitotyössä Hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen osallistumista ohjaavat teoreettiset ja käsitteelliset lähestymistavat (teorialähtöinen ja aineistolähtöinen tutkimusprosessi sekä aineiston analyysi ja tulkinta, toimintatutkimus) Tutkimus- ja kehittämisosaamisen arviointi 20 Asiakkaidemme tarinoita ja kokemuksia Eurohongasta. Seuraa Asiakkaidemme Blogeja

Aikuiskoulutus ja täydennyskoulutus. Korkeakoulut. Vaasan seudun työmahdollisuudet. Lukiot ja ammatillinen koulutus. Aikuiskoulutus ja täydennyskoulutus Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat sekä teet opinnäytetyön 15 op. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta. Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitajan työ on ihmisläheinen ja arvostettu ammatti, jossa työllistyy hyvin. Voit työskennellä sairaaloissa, terveysasemilla.. Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS 30 Työturvallisuuslaki / 738 Työsuojeluvalvontalaki (uudistuu 2 / 2006) Alakohtaiset työsuojeluoppaat VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT, PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖ 30 op Opiskelija harjaantuu itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmaratkaisuun suunnitellessaan, toteuttaessaan ja kehittäessään hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä. Opiskelija omaksuu asiakkaan ja hänen läheistensä voimavaroja tukevan työskentelytavan. Pitkäaikaissairaan potilaan selviytymisen tukeminen Edeltävyysehto: 6 op 3. vuosikurssi Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan potilaan selviytymisen kannalta keskeisissä auttamismenetelmissä ja harjaantuu itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmaratkaisuun suunnitellessaan ja toteuttaessaan pitkäaikaissairaanpotilaan hoitotyötä moniammatillisissa työryhmissä. Perus- ja pakolliset ammattiopinnot Pitkäaikaissairaanpotilaan hoitotyön eettiset kysymykset Pitkäaikaispotilaan hoitoon sitoutuminen Kuntoutumista tukeva hoitoympäristö ja yhteisö Pitkäaikaissairaanpotilaan ja hänen läheistensä opetus- ja ohjausosaaminen Pitkäaikaissairaanpotilaan terveyttä edistävät auttamismenetelmät Luennot, seminaarit, yritysvierailut, itsenäinen työskentely, harjoittelu Tentti, yksilötehtävä Ilmoitetaan opintojakson alussa Pitkäaikaissairaan hoitotyön asiantuntijuuteen kehittyminen Edeltävyysehto: 3. vuosikurssi Opiskelija osaa kehittää pitkäaikaissairaanpotilaan hoitotyön laatua moniammatillisissa työryhmissä sekä kykenee luovaan ja kriittiseen oman asiantuntijuutensa kehittämiseen. Perus- ja pakolliset ammattiopinnot Asiantuntijuus pitkäaikaissairaanpotilaan hoitotyössä Pitkäaikaissairaan hoitotyön kehittäminen Luennot, seminaarit, itsenäinen työskentely, harjoittelu Tentti, tehtävä, portfolio Ilmoitetaan opintojakson alussa 29

TerveysHelppi kokemuksia Vähennä turhia lääkärikäyntejä lapsesi

Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus oy. Business in Russia. Olin viime viikolla työmatkalla Pietarissa ja Leningradin alueella Business Management, Enterprise resource planning (ERP). Sairaanhoitaja (AMK). Nursing KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN 27 Mielenterveyspotilaan hoitoprosessi Mielenterveysongelmaisen lapsen ja nuoren erityispiirteet Mielenterveystyössä käytettävät auttamismenetelmät Työnohjaus Luennot, harjoitukset, seminaarit Tentti Mielenterveyslaki- ja asetus Välimäki, ym., Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa Opettajan osoittama muu materiaali Harjoittelu 9 op 2. vuosikurssi Samat kuin edellä Mielenterveystyö Ohjattu harjoittelu eri toimintaympäristöissä Ohjattu harjoittelu Sopimuksen mukaan Kirurginen hoitotyö 6 op 2. vuosikurssi Opiskelija hallitsee kirurgisen potilaan selviytymistä tukevan hoitoprosessin ja osaa käyttää eri tieteenalojen tietoa hoitotyön päätöksenteossa. Kirurginen potilas ja kirurgisen hoitotyön erityispiirteet Preoperatiivinen hoitotyö Intraoperatiivinen hoitotyö Postoperatiivinen hoitotyö Perioperatiivinen hoitoprosessi keskeisissä kirurgista hoitoa vaativissa sairauksissa Kirurgisen hoitotyön laatu Luennot, seminaarit, itsenäinen opiskelu Tentti Holmia, S. ym., Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö Ukkola, V. ym., Kirurgia Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa Harjoittelu 9 op vuosikurssi 26

Parasta tässä työssä on, että voit tehdä valmistumisen jälkeen töitä sikiöikäisten, iäkkäiden ja kaiken siltä väliltä olevien parissa. Voit mennä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, osastoille, kotihoitoon tai psykiatriselle yksikölle. Eli toisinsanoen, vain oma mielenkiinto ja kiinnostuksen kohteet ovat rajanasi. Haaveissa ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto? Aikuiskoulutus tarjoaa tutkintomahdollisuuksia kahdeksalla eri alalla. Ota selvää myös oppisopimuskoulutuksesta

Aikuiskoulutus Taitaja - Home Faceboo

Adverse Childhood Experiences (ACEs) have a tremendous impact on future violence victimization and perpetration, and lifelong health and opportunity. Working together, we can help create neighborhoods.. Kokemuksia kansainvälisyydestä (blogit). Seuraava. Palvelut. Kokemuksia kansainvälisyydestä (blogit). Hankkeet ja kehittämistoiminta Rekisteriseloste. Uutiset. Asiakkaidemme kokemuksia

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta, laajuus on 210 op.Sairaanhoitajan ammatissa osaaminen lisääntyy ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti. Oppiminen alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan. OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena Sairaanhoitaja, Muistipalvelukeskukseen, 2 tehtävää. Työavain 2-296-19 Vakinainen työsuhde alkaen 24.06.2019 Hakuaika päättyy 19.06.2019 kello 15:45 Viherlaakson muistipalvelukeskus , Kuusiniemi..

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta Aikuiskoulutus. Alta löytyy tietoa erilaisista aikuisväestölle suunnatuista koulutuksista. Aikuiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta työelämän ohessa

Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme 32 Opinnäytetyösuunnitelma Edeltävyysehto: 3. vuosikurssi Opiskelija pystyy rajamaan opinnäytetyön tavoitteet edellyttävän aiheen ja laatimaan siitä kirjallisesti hyväksyttävän opinnäytetyösuunnitelman. Opiskelija pystyy suullisesti esittämään ja puolustamaan opinnäytetyösuunnitelmaansa. Opinnäytetyön aiheanalyysin opintojakso kokonaisuudessaan hyväksytty Opinnäytetyön hankkeistamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet Toimeksiantosopimus ja sopimuskäytänteet Tekijänoikeudet Opinnäytetyösuunnitelma, arviointi ja esitys Luennot, seminaarit Opinnäytetyösuunnitelman (hyväksytty) kirjallinen ja suullinen esittäminen sekä puolustaminen. Seminaarit (100 % läsnäolo). Vertaisena toimiminen ja yhden valmistuvan opinnäytetyö esityksen kuuntelu ja arviointi. Opinnäytetyökohtainen kirjallisuus Asiakirjoittaminen 1,5 op 2. vuosikurssi Opiskelija pystyy laatimaan ja esittämään tieteellisen tutkimusraportin jäsennellysti ja selkeästi. Tekstin laatimisen ohjeet Prosessikirjoittaminen Kielenhuolto Opinnäytteen merkkinointi: posterit Kypsyysnäyte Luennot, pienryhmätyöskentely Luentopäiväkirja, harjoitukset Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Opettajan osoittama muu materiaali 31 Kokemuksia ulkomailta. Yhteystiedot. Hakeminen vaihtojaksolle. Työnantajan taloudelliset tuet. Työnantaja sitoutuu. Työnantajien kokemuksia oppisopimuksesta

Hakijapalvelut (tutkinto-opiskelijaksi hakeminen) hakijapalvelut@xamk.fi Katso tarkemmat yhteystiedot: Hakijapalvelut Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitajan työ on ihmisläheinen ja arvostettu ammatti, jossa työllistyy hyvin. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja..

Rakennamme taloja, mutta ensisijaisesti, Me teemme Koteja. Rakennamme omakotitaloja muuttovalmiina sekä talopakettina. Kauniit talomallimme ovat olleet jo vuosikymmeniä.. OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011 Sairaanhoitaja työelämässä. Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja.. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon voi suorittaa keskimäärin 3,5 vuodessa. Voit suorittaa sairaanhoitajan tutkinnon päiväopiskeluna joko Forssassa tai Hämeenlinnassa aikuiskoulutus

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti ne ovat tarpeen sairaanhoitajan ammatissa.9 Raskauden ehkäisyneuvonta Hammashoito Ehkäisyneuvonta- ja seuranta-asioissa voit kääntyä omana terveydenhoitajasi puoleen. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat lääkärin tarkastuksiin terveydenhoitajan kautta. Kajaanilaiset opiskelijat käyttävät omalääkärinsä palveluja. Hammashoitoloita on keskustassa, Lohtajalla, Teppanassa ja Lehtikankaalla. Pikaista hammashoitoa vaativa särky- ja hammastapaturmatapaukset: ajanvaraustiedustelut puh. (08) Terveyskeskuksen hammashoitolaan asiakkaat otetaan hoitoon potilasjonon kautta. Jonon pituudesta johtuen odotusaika hoitoon pääsyyn saattaa kestää kuukausia. Ilmoittautuminen puh. (08) Nopeammin hoitoon haluavat voivat hakeutua yksityishammaslääkärin hoitoon. Kela korvaa osan yksityishammaslääkärin antaman hoidon kustannuksista. Mielenterveys- ja tukipalvelut Nuorten psykiatrinen poliklinikka Kainuun keskussairaalan asuntoalueella on avoinna arkisin virka-aikaan. Ajanvaraus puh. (08) Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut, puh Kainuun A-klinikka, Satamakatu 2 B, puh. (08) Sairaanhoitajan vastaanotolle voit mennä virka-aikana ilman ajanvarausta. Perheasiain neuvottelukeskus, Brahenkatu 14, puh. (08) Palveleva puhelin toimii joka päivä klo puhelinnumerossa Tapaturmat Kajaanin kaupunki on vakuuttanut opiskelijat oppilaitoksessa, suorinta tietä kuljettavalla koulumatkalla ja työharjoittelussa tapahtuvien tapaturmien varalta. Vakuutus kattaa vamman hoitokulut, lääkärin palkkiot, lääkkeet ja laboratoriotutkimukset. Joissakin tapauksissa voidaan korvata kuntoutus, päätöksen korvauksen myöntämisestä tekee vakuutusyhtiön lääkäri. Muut sosiaali- ja terveysalan palvelut Sosiaalipalvelukeskus, Osmonkatu 3, puh. (08) Kansaneläkelaitos/Sairausvakuutustoimisto, Pohjolankatu 28, puh Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry 8 1 SAIRAANHOITAJA (AMK) HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitajan (AMK) -koulutus (210 op) Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. 2 Hyvä aikuisopiskelija Tervetuloa opiskelemaan.. Sairaanhoitaja, Helsingin kaupunki, Helsinki

 • Kartta pääkaupungit.
 • Linnankosken lukio keskiarvo 2017.
 • Nenälävistys umpeutuminen.
 • Salibandy säännöt erät.
 • Helmi oulu baari.
 • Mtv3 uuno.
 • Naisten pitsisukat nalle langasta.
 • Nokkamuki 4kk.
 • Kuvansiirtopaperi.
 • Muovin kierrätys nummela.
 • Standard tanzen dortmund.
 • Vaalivirkailijan palkkio 2018.
 • Yrjö kristallilasi.
 • Tanzschule becker gelsenkirchen preise.
 • Kermainen pippurikastike.
 • Spiderman asu.
 • Vetoketjun ompelu youtube.
 • Tshernobyl matka.
 • Kiveksen poisto testosteroni.
 • Tfo vapa aihiot.
 • Ympärivuotinen nuha.
 • Nina autio tampere.
 • Rahoitustase.
 • Morsiuskimput oulu.
 • Hyviä kysymyksiä kehityskeskusteluun.
 • Moottorin lämpörele.
 • Michael jackson levyt.
 • Kynsien pureskelu lakka.
 • Lapsen nenä tukossa.
 • Vapaa ajanviettomahdollisuudet.
 • Lahnan ravinto.
 • Jungfrau mann erster schritt.
 • Hevosen palautumissyke.
 • Sim kortti ei toimi dna.
 • Kylkikipu vasemmalla alhaalla.
 • Melonta harrastuksena.
 • Savulohi säilyvyys.
 • Ihk hannover beratung.
 • 1 5 mm kaapelin kuormitettavuus.
 • Jenny lehtinen yhteystiedot.
 • Isyysloma 2018.