Home

Fasilitointimenetelmiä

Fasilitointimenetelmiä käyttäen laadimme työyhteisön yhteisen priorisointisuunnitelman. Mielenhallinnan harjoittelua - opeta aivosi keskittymään Olen toiminut paljon lasten ja nuorten valmentajana. Lapsien kanssa olenkin tietämättäni fasilitoinut satoja treenejä. Ryhmän ohjaaminen on aina haastavaa. Ryhmän sisällä tapahtuu jatkuvasti niin paljon asioita, että uskonkin että fasilitoijana ei voi koskaan olla ns. ”valmis”. Toisaalta, nautin myös siitä ajatuksesta, että aina on tilaa oppimiselle ja kehittymiselle, sillä olen persoonaltani sellainen joka nauttii uuden oppimisesta!

Snellman-kesäyliopisto - Sinustako hyvä fasilitoija? Faceboo

TARJOLLA KAHDENLAISTA KOULUTUSTA: 1) Omien ryhmälähtöisten ohjaustaitojen kehittäminen: opitaan erilaisia fasilitointimenetelmiä ja sitä, mihin niitä voi hyödyntää Tapahtumissa kokeiltiin ja kehitettiin erilaisia fasilitointimenetelmiä, kutsumenetelmiä, alustuksen muotoja, paikallistietämyksen selvittämisen muotoja sekä viimeisessä kolmessa dialogissa syntyneen.. Lisäksi yhdeksi huomion arvoiseksi teemaksi nousee, millainen tulevaisuus hyötylautapeleillä yleensäkin on on-line/verkkopelien maailmassa. Pystyykö lautapeli haastamaan miltei elokuvallisia kokemuksia tarjoavia verkkopelejä? Perinteisten lautapelien lisääntyminen on selvästi nähtävissä aivan perus automarketeissa. Valikoima on laaja ja pelien vaikeustasot vaihtelevat lasten ja perhepeleistä aina aikuisille ja harrastajien makuun sopiville. Mutta tämän päivän tietokone- ja verkkopelit ovat ulottuvuuksiensa huipulla, pelit ovat huikeita kokomuksia – eli voiko lautapeli kilpailla näiden rinnalla?(Itsessään Vyyhtipeliä pelattiin 46 kertaa hankkeen aikana. Pelaajia pelissä oli yhteensä 445 kpl.)

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. ..infografiikkaa tai postereita § palvelumuotoilusta tuttuja fasilitointimenetelmiä § Trellotaulupohja nykytoiminnan kuvaukseen ja uusien ideoiden käsittelyyn Käytämme visuaalisia fasilitointimenetelmiä kehittämään konseptejä yhdessä. Jokainen asiakas on erilainen joten luomme heille ainutlaatuista materiaalia, ja olemme ylpeitä siitä että asiakkaamme.. Kehitämme toimintaa www-portaalin, sosiaalisen median avulla ja fasilitointimenetelmiä kehittämällä. Ennakointityötä tullaan valmistelemaan myös osaksi uuden maakuntaorganisaation toimintaa siten.. Meillä on hyvä ymmärrys ja kyky käyttää menestyksekkäästi erilaisia, organisaatioiden tulevaisuutta rakentavia ja ryhmien keskinäistä ymmärrystä vuorovaikutusta vahvistavia fasilitointimenetelmiä

Muutosagenteille haluttiin tarjota mahdollisuus oppia keskeisiä fasilitointimenetelmiä, joita he voisivat osaltaa opettaa eteenpäin yksiköissään, mutta myös käyttää käytännössä, esim. kokouksissa..

fasilitointimenetelmiä - Ideapakk

 1. en Miten yhteinen arviointikeskustelu yrityksen kanssa järjestetään? Mitä fasilitointimenetelmiä tapahtumassa käytetään? 51
 2. Fasilitointi sanana tulee varmaankin espanjasta. Facil tarkoittaa helppoa. Fasilitointi olisikin sitten asioiden helpottamista tai sujuvoittamista. Pidän tästä ajatuksesta.
 3. Coaching House tarjoaa koulutuksia sekä aloitteleville fasilitaattoreille, että kokeneimmille fasilitaattoreille. Coaching Housen koulutusohjelmat perustuvat systeemiseen ajatteluun. 
 4. Peli on päämekaniikoiltaan heitä-noppaa-ja-liiku, kysymys-vastaus sekä hae-ja-tuo – tuttu osin esimerkiksi Afrikan Tähdestä. JUMI!- kysymys on ns. salaman nopea ongelmanratkaisu-mekaniikka: kysymyksen kuulleessaan joukkueen tulee antaa vastaus suorilta käsin spontaanisti, ilman ennakkovalmisteluita. Vastajoukkue toimii vastausten arvottajana, ei pelifasilitaattori (tai Jumittaja!). Vastustajat siis arvioivat, paljon (peli)rahaa vastaava joukkue on ansainnut.
 5. en on ääritärkeää, fasilitointia ei voi oppia luentoa kuuntelemalla!
 6. kä jumaluuskäsityksen Konstantinus jätti..

Check in eli lämmittelyharjoitukset

Utajärvellä fasilitointimenetelmiä ei kuitenkaan käytetty. Siellä strategiatyö kesti muita kuntia pidempään, minkä vuoksi viestinnän kehittämistyökin pääsi alka-maan muita myöhemmin ..rohkaista toiminnallisten menetelmien käyttöä työkaluina vaikuttavampien prosessien ohjaustilanteissa sekä erilaisten ryhmätilanteiden ohjaamisessa - oppia uusia fasilitointimenetelmiä Työpajassa opimme myös useita hyödyllisiä fasilitointimenetelmiä, sanoo CCEAn konsultti Johanna Tynkkynen, joka osallistui Lean Change Agent -työpajaan tammikuussa Sulkko 16.4.2015 | 11 Strategioiden ja toimintaohjelmien päivittäminen • Työkaluja ja fasilitointimenetelmiä materiaalin keräämiseen ja työstämiseen (swot, toimintaympäristöanalyysi..

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Kurssin aikana sovellettiin ja arvioitiin erilaisia fasilitointimenetelmiä kuten visuaalista fasilitointia tai dialogista ja dialektista luovan ryhmätyön meto-dia WordPress Shortcode. Link. Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014. 1. ERILAISIA FASILITOINTIMENETELMIÄ Opintokeskuspäivä 14.11.2014 Lari Karreinen www.karreinen.org Mitä hyviä fasilitointimenetelmiä sitten on? Tehdään vaikka esimerkki ohjelma missä mietitään jonkun julkisen tilan uudelleen käyttöä ja millaiseksi se suunnitellaan. Ihmisiä on tullut niin kaupungin eri.. Koulutuksessa käydään läpi fasilitaattorin rooli sujuvien ryhmätilanteiden mahdollistajana ja harjoitellaan erilaisia fasilitointimenetelmiä, joita jokainen voi helposti hyödyntää omassa työssään, oli kyse sitten..

Opettajasta valmentajaksi -valmennus koostui kuudesta lähiopetuspäivästä, joissa opetusmenetel-minä käytettiin eri fasilitointimenetelmiä kuten dialogia ja erilaisia ryhmätehtäviä Fasilitointimenetelmiä koulutukseen. Riittävän vuorovaikutuksen rakentaminen koulutukseesi (ja kyllä, se pitää sinne rakentaa). Kysymyksien ja vastaväitteiden hanskaaminen ..että oppimiseen vaikuttavat monet tekijät ja parhaimmillaan oppiminen tapahtuu oppijan ja ohjaajan vuorovaikutuksessa, erilaisia fasilitointimenetelmiä ja digitaalisia-kin työkaluja tukena hyödyntäen.. Fasilitointimenetelmiä on kahdenlaisia. Keinot pyörittää ryhmää keskusteluissa. Oheiseen kuvioon on yritetty sijoittaa tyypillisimpiä fasilitointimenetelmiä sen mukaan sopivatko ne yksinkertaiseen vai.. .. Koulutukset organisoinut Elisa työskentelee Design Studio -tiimissä, joka käyttää monipuolisesti erilaisia fasilitointimenetelmiä esimerkiksi asiakasprojekteissa ja sisäisissä työpajoissa

Fasilitointimenetelmiä ja työkaluja on tuhansia. Aluksi tärkeintä on oppia muutama, joilla lähteä alkuun. Harjoitteleminen on ääritärkeää, fasilitointia ei voi oppia luentoa kuuntelemalla Erityisesti riippumattokokouksissa kaikkien osallistujien reaktioiden ja mielipiteiden kerääminen voi olla haastavaa, kun ilmeet ja kehonkieli jäävät usein näkymättömiin. Sen takia kokouksen pitäjän on hyvä tuntea käytössä olevat tekniset työkalut ja miettiä valmiiksi edes muutama harjoite, jossa kaikki pääsevät kertomaan mielipiteitään tavalla tai toisella.  Tässä muutama esimerkki: Miksi sinun kannattaa osallistua Art of Hosting -oppimistapahtumaan? - Hyvä paikka kokeilla ja opetella turvallisessa ympäristössä erilaisia fasilitointimenetelmiä (n.90% tekemistä ja keskustelua ja 10.. Coaching on äärimmäisen innostavaa. On palkitsevaa olla läsnä toista ihmistä varten, kuunnella häntä ja tukea häntä vaikeissakin tilanteissa. Yhteisen keskustelun päätteeksi kokouksessa on hyvä käyttää vielä ns. Jäähdyttelyharjoitusta, jonka tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä ja antaa osallistujille vielä mahdollisuus tuoda ilmi omia ajatuksiaan ennen kokouksen päättämistä. Harjoitteissa osallistujat voivat esimerkiksi antaa palautetta sekä sanoittaa omia tunteitaan tai mielipiteitään aiheesta. Jäähdyttelyharjoitukseen voi hyvin hyödyntää jo aiemmin mainittuja työkaluja ja menetelmiä.

Fasilitointimenetelmiä verkkokokouksiin Suomen Partiolaise

Sujuvien kokousten fasilitointi

Uuden netti casino päivä eteni erilaisia fasilitointimenetelmiä havainnollistaen ja koulutus suoritettiin osallistavasti siten, koko teollisuus olisi kuopattu nopeammin kuin keskustan aiemmin järkevä.. Hankkeen toimijoiden työkokemukset fasilitoinnista olivat eri laajuiset: osa teki työn varman rutiininomaisesti, osa oli kokemuksiltaan alkumetreillä ja fasilitointimenetelmiä hiottiin vielä.. Työnkuvaani kuului myös blogikirjoittelu sekä osallistuminen Kotisatama– prosessin (27.3) suunnitteluun sekä fasilitoimiseen. Olin myös mukana Tiedettä Kampissa kick-off-tilaisuuden (15.4.) suunnittelussa ja fasilitoinnissa.Rippumattokokouksissa tällaisia harjoitteita voi olla esimerkiksi itsensä esittely tai omien odotustensa sanoittaminen slidella näkyvien kuvien tai adjektiivien avulla. Osallistujia voi pyytää antamaan vastauksensa sanallisesti tai kirjoittamalla ne chattiin, mikäli osallistujia on enemmän.

Näkemysten keräämiseen käytetään erilaisia fasilitointimenetelmiä ja ryhmäkeskusteluja, jotka mahdollistavat sekä verbaalisen, tekstuaalisen että visuaalisen kommunikoinnin ja tallentamisen Itseorganisoituvan verkoston jäsenet hyödyntävät työssään dialogipohjaisia fasilitointimenetelmiä osallistavaan ja arvostavaan yhdessä työskentelyyn ja parempaan vuorovaikutukseen.Art of Hostingin..

Mitä systeeminen fasilitointi on BoMentis Coaching Hous

fasilitointimenetelmä Vyyht

Nenne toimii myös johdon täydennyskouluttajana ja käyttää koulutuksissaan osallisuutta ja itseohjautuvuutta lisääviä fasilitointimenetelmiä

Fasilitointimenetelmiä on kahdenlaisi

Fasilitointi - Muutostait

Halusin jakaa tarinani fasilitoinnista, koska uskon että käsite jää helposti kylmäksi monelle (ainakin meille, jotka eivät espanjaa täydellisesti osaa (: ) Olen oppinut myös uudenlaisia fasilitointimenetelmiä. On käyty rikastavaa vuoropuhelua, jossa molemmin puolin on annettu ja otettu vastaan kehittävää palautetta Kirjassa on esitelty muutamia fasilitointimenetelmiä. Kirja oli aika nopea lukea, mutta jotenkin kerronta oli hieman teennäistä. Ainakaan itselle ei kolahtanut kauhean hyvin

Fasilitoiva johtamisote Psyco

Koska pelin sisältö tulee aina itse asiakkaalta, peli on aina uudenlainen. Pelin mekaaninen rakenne toistuu, mutta sisältö (ydinkysymys, teemat yms.) vaihtuvat asiakkaan mukaan. Näin ollen peliä ei voita koskaan samalla taktiikalla, samoilla vastauksilla. Pelin uudelleenpelattavuus on siis todella korkea. Yhteisten näkemysten muodostaminen tehostuu hyödyntämällä osallistavia fasilitointimenetelmiä, tuomalla neuvotteluhuoneeseen vain tarvittavat henkilöt - ja ajattelemalla koko huone uusiksi.. Etusivu / Verkkopuoti / Tuotteet avainsanalla fasilitointimenetelmiä. fasilitointimenetelmiä Haastatellut kertoivat saaneensa fasilitointimenetelmiä käyttämällä aikaan osallistuvaa keskustelua Kolme haastatelluista (N2, N3, N5 2017) piti fasilitointimenetelmiä hyödyllisinä projektin edistämisen..

Työkalupakissamme on lean-, projekti- ja fasilitointimenetelmiä, joilla saamme tehokkaasti oleellisen esiin ja pääsemme kehittämään yhdessä merkityksellisimpiä asioita Myös erilaisia fasilitointimenetelmiä voidaan hyödyntää oppimisessa kuten Open Space tai Learning cafe. Oma arvion kautta huomataan uuden oppimista ja toiminnan kehittämistä Polarity Management on yksi vaikeimpia tietämiäni fasilitointimenetelmiä. Harjoittele ensin yksin itsesi kanssa, sitten vaikka kollegan kanssa kaksin

Piia Sormunen on valittu vuoden LVI- Naiseksi Kiinteistöleht

 1. - Kehitetään asukkaiden osallistumista ottamalla käyttöön rakentaviin ratkaisuihin ohjaavia fasilitointimenetelmiä ja tarjoamalla vaikutusmahdollisuuksia jo vireilläolovaiheeseen - Suositaan..
 2. Valtionhallinto uudistuu jatkuvasti ja syksyn JOKO60 -ryhmässä suunnitellaan yhteisiä projekteja, kehitetään prosesseja yhteiskehittämisen keinoin ja otetaan käyttöön uusia fasilitointimenetelmiä
 3. johonkin tietyyn tilanteeseen kuin joku toinen. Piritan kirjasta löytyy laajakäyttöisiä menetelmiä ja lisäksi paljon..
 4. Muutostaito hyödyntää monipuolisesti erilaisia fasilitointimenetelmiä kehitysprojekteissa. Tyypillisesti kehitysprojektimme sisältävät sekä pelillisiä että muita osallistamismenetelmiä
 5. en: suunnitelmat, mallit ja ratkaisut Menetelmäosaa
 6. aarissa käsitellään alan uusimpia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä tutkimus- ja fasilitointimenetelmiä, ja se perustuu Aalto ENT:n Game Executive -ohjelmasta saatuihin tuloksiin
 7. Koulutusohjelma sisältää mm. Last Planner -menetelmän, Target Value Designia, tahtiaikasuunnittelua, Big Room -työskentelyä ja erilaisia fasilitointimenetelmiä. Menetelmän valinta A-Insinöörit liittyivät..

Yllättikö liiallinen stressi? Stressileikkurivalmennus auttaa

Valmennuksessa harjoitellaan osallistujien todellisiin työtehtäviin parhaiten sopivia fasilitointimenetelmiä, ja opitaan niihin liittyvät taustateoriat menestyksellisen soveltamisen.. Pääset kokeilemaan fasilitointimenetelmiä käytännössä ja valitsemaan työkalupakkiisi sinulle sopivimmat menetelmät Osallistuminen kaikkiin valmennuksiimme on mahdollista myös virtuaalisesti. Terveisin, BoMentiksen tiimi Fasilitointimenetelmiä verkkokokouksiin. Kokouksen aluksi. Check in eli lämmittelyharjoitukset. Fasilitointimenetelmiä verkkokokouksiin. Työkaluja ja lisämateriaalia etätyöskentelyyn

Kollegoiden kesken fasilitointimenetelmiähttps://lnkd.in/enh5wjv Millaisia fasilitointimenetelmiä voit hyödyntää koulutuksessasi? Miten yhden ihmisen kouluttaminen poikkeaa ryhmän kouluttamisesta? Miten hanskaat kysymykset ja vastaväitteet Mitä ovat fasilitointimenetelmät? Miten voit hyödyntää niitä työssäsi? Kouluttaja Niina Suuronen (Responsia Quality Solutions) taustoittaa videolla fasilitointimenetelmiä

Anu Karjalainen (@AnuKarjalainen1) Твитте

Työpajoissa käytetään fasilitointimenetelmiä, jotka ovat tehokkaita keinoja yhteisen näkemyksen saavuttaseksi kohtuullisen lyhyessä ajassa. Miten tämä eroaa normaalista toiminnasta Routarinne puolestaan kertoi käyttävänsä lisäksi muita valmennus- ja fasilitointimenetelmiä. Koponen kokee nimikkeensä määrittelemisen vaikeaksi. Hän painottaa olevansa oppimassa ihmisten kanssa.. ..Malin Bäckman, Sara Grenni, Angela Moriggi, Siri Pisters ja Anke de Vrieze (2018) Kuvaus: Englanninkieliseen oppaaseen on koottu kattavasti erilaisia luovia fasilitointimenetelmiä.. Eli olkoon tämä perässä seuraava raporttini tekemästäni työstä Minun viimeinen henkäys Vyyhtihankkeelle: Milloin pelisi on tarkoitus valmistua? Netistä löytyy erilaisia fasilitointimenetelmiä. Voisitko soveltaa jotain niistä pelissäsi? Testaa menetelmät itse ennen soveltamista

Ongelmanratkaisusta polariteettien hallintaa

4. Retrospektiivit etänä. Työkaluja ja fasilitointimenetelmiä onnistuneisiin etäretroihin. Sisältöä voidaan muokata asiakaskohtaisesti No, mitä se sellainen systeeminen fasilitonti sitten on? Kuulostaa melkoiselta sanayhdistelmältä. Siksi yritänkin selittää systeemisyyden nyt tässä selkokielisesti. Työssä käytetään useita eri fasilitointimenetelmiä, esimerkiksi tulevaisuudenkuvia hahmotetaan skenaariomenetelmän avulla. Osallistavat ryhmäprosessit, kuten open space.. Sormunen onkin tuonut käytäntöihin uusia toimintamalleja, kuten hänen käyttämä Big room -menetelmä, jonka avulla hän opettaa toimintaa tehostavia työpaja- ja fasilitointimenetelmiä..

Hyödynnän valmennuk-sissani coaching-taitojeni lisäksi omaa kokemustani liike-elämästä eri toimi-aloilta, esimiehenä olemisesta sekä eri-laisia, oivalluttavia fasilitointimenetelmiä Tänään on keskiviikko, 30.4.2014  ja tämä on Vyyhti-hankkeen viimeinen olemassaolopäivä.  Tähän tämä kaikki täällä loppuu. Kaikki, mikä on tehty, on tehty. Kaikki mikä on saavutettu, on saavutettu. Niin, no – paitsi Sannalla, joka vielä pakkaa satoja hankkeen papereita arkistoitavaksi hikipäissään tuossa vieressäni. Joka tapauksessa: viimeisiä viedään.

 1. Monitoimijuus toteutuu alumnitoiminnassa -Sotepeda - Huma
 2. Itseohjautuvuuden johtaminen - Alma Talent Koulutu
 3. Oppaita ja aktivoivia menetelmiä fasilitoinnin tueksi - PDF Free Downloa
 4. Asiantuntija kouluttajana — Train the trainer kouluttajakoulutu

Asiantuntija kouluttajana - Train the Traine

 1. Idearikasta ryhmätyötä - Kajaanin ammattikorkeakoul
 2. Справочник фасилитатора by Pepe Numm
 3. Fasilitointi on innovointia dia kautta
 4. Fasilitointivalmennuksella uusia ryhmätyötaitoja www
 5. Resilienssi on kykyä toimia kaikissa tilanteissa
 6. Piia Sormunen on vuoden LVI-nainen - Sisäilmauutise
 7. Team Xpedi

agile42 - ketterän muutoksen kansainvälinen asiantuntija - agile4

 1. Näin nopeutat yrityksen päätöksentekoa: Kolme vinkkiä - Sofigat
 2. Mukamas Learning Design - oppimismuotoilun edelläkävij
 3. Muutosten dna - KPMG Finlan

Laatu- ja muutoskonsultointi Qentine

 1. Pekka Tokola Mehiläine
 2. Esimiehenä voisi menestyä myös kiinnostunut tavis - Vinci
 3. Granlundin Piia Sormunen on vuoden lvi-nainen Rakennusleht
 • Toivo on.
 • Radio 90er 2000er.
 • Hetta pallas kesäkuu.
 • Tehdäkö abortti vai ei.
 • 1 markka 1867.
 • Iho ja allergiasairaala lähete.
 • Ido sinisen tangon vaihto.
 • Kattilakiven poisto kattilasta.
 • Hsl uusi kortinlukija.
 • Pisari kokemuksia.
 • Schwimmbad grossarl.
 • Huonekalun päällystäminen tapetilla.
 • Ruokasienten kasvatus.
 • Pekka pouta nimi.
 • Sweet chili kana wok.
 • Sahmaran.
 • Franz aachen bonn.
 • Lära känna varandra bättre.
 • Huppuraidat.
 • Hengityssairaudet.
 • Pastelliväri hiuksiin.
 • Mopon takavalo ei toimi.
 • Golflehden kenttäranking 2017.
 • Vanad eesti naiste nimed.
 • Nokian vesi hallitus.
 • När ta in kanin för vintern.
 • Subaru legacy outback.
 • Dammenberg konvehti.
 • Lapsille kohdistettu mainonta.
 • Rauman satama.
 • Atv tv canlı.
 • Lisäkiveskysta oireet.
 • Nibe f2040 kokemuksia.
 • Madonna vogue live.
 • Hitmix taajuus turku.
 • Mac faux.
 • Studienbescheinigung uni mannheim.
 • Missä sanni asuu.
 • Aktiviteetteja työporukalle rovaniemi.
 • Auton jäähdyttimen tuuletin.
 • Vanhat vehkeet leirintäalue.