Home

Liekkisulatusuuni

KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044: Luento 1: Yleistä kurssista ja sen suorituksesta Tiistai 9.10. klo 10-12 Kemiallisten prosessien edellytykset - Termodynaamiset edellytykset - On olemassa ajava voima prosessin tapahtumiselle - Perusta 7 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 Abstract... 3 Kemialliset merkinnät... 4 Yhdisteet... 5 Sisällysluettelo Johdanto Kuparilinja Liekkisulatuslinja Liekkisulatusuuni Syöttöseoksen syöttölaitteet Murskan syöttö Rikastepoltin Reaktiokuilu Alauuni Nousukuilu Lentopölyn jälkihapetus ja sulfatointi Liekkisulatusuunin kaasulinja Kattila Sähkösuodin Uunien jäähdytysvesikierto Kuparikiven konvertointi Konvertterien jäähdykkeet Konvertterikaasujen käsittely Anodiuuniprosessi Kokeellinen osio Murskien syntypaikat Kokeellisen osion suoritus Kivipatamonttu Konvertterien edustat Konvertterien laskeutumiskammiot METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kalle Vilpas KUPARIELEKTROLYYSIN VESIEN KÄYTTÖ Tekniikan Porin yksikkö Prosessitekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto 2007 2 KUPARIELEKTROLYYSIN Raudan valmistus masuunissa Valtaosa maailman rautamalmista valmistetaan raakaraudaksi masuuneissa. Pääosa raakaraudasta käytetään sulana teräksen valmistukseen. Masuuni on ikivanha keksintö. Todennäköisesti Rak-82.3131 Betonitekniikka 2 Harjoitus 2 23.9.2010 Rakennussementit, klinkkerimineraalikoostumus ja lämmönkehitys Portlandsementti Portlandsementin kemiallinen koostumus KOMPONENTTI LYHENNE PITOISUUS Korkealämpötilaprosessit Pyrometallurgiset sulatusprosessit 28.9.2017 klo 10-12 SÄ114 Tavoite Tutustua keskeisimpiin pyrometallurgisiin sulatusprosesseihin - Erityisesti teräksen ja kuparin valmistus -

25 2.8. Anodiuuniprosessi Konverttereista raaka- eli blisterkupari siirretään padoilla anodiuuniin. Anodiuuniprosessin tarkoituksena on valmistaa sula valua varten eli poistaa konvertoinnissa jäänyt rikki ja sen jälkeen poistaa liuennut happi eli estää blisterien syntyminen anodikuparin jähmettyessä. Lisäksi anodiuunit toimivat raakakuparin varastona ennen valimoa. /2/ Kuva 16. Anodiuuni linja. /2/ 2537 Konvertterien edustoille syntyvä murska määrä on 19,35 t/vrk josta kuparia on 7,653 t. Taulukossa 3 oleva murskamäärä on punnittu välisenä aikana Konvertterien edustat t Kuva 3 Konvertterien edustojen murskamäärä. Konvertterien laskeutumiskammioista syntyvä murska määrä on 3,75 t/vrk josta kuparia on 3,64 t. Laskeutumiskammioiden punnituksista ei saanut järkevää taulukkoa aikaiseksi punnituskertojen vähyyden vuoksi, joten tyydyin ilmoittamaan tulokset vain numeerisesti. Kivipataholkeista syntyvä murskamäärä on 31,74 t/vrk josta kuparia on 19,12 t. Punnitustulokset ovat taulukossa 4 ja punnittu välisenä aikana Kivipataholkit t 6,3 21,8 12,6 12,2 7 1,7 5,6 1,5 5, Kuva 4 Kivipataholkeista syntynyt murskamäärä. 37

PK-yrityksen kokemuksia KaivosVV:stä ja mitä olemme tehneet sen aikana SanOx Ltd, Jukka Hakola, Commercial Director Jukka.hakola@sansox.fi +358 40 500 1123 DOUBLE WINNER OF EU INNOVATION AWARD 2014 OxTube, Erilaisia entalpian muutoksia REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Erilaisille kemiallisten reaktioiden entalpiamuutoksille on omat terminsä. Monesti entalpia-sanalle käytetään synonyymiä lämpö. Reaktiolämmöllä eli Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Jere Ruohonen KUPARISULATON PÖLYKIERTO

17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin Ensimmäinen liekkisulatusuuni käynnistyi Harjavallassa vuonna 1949. Teknologiaa on sittemmin käytetty nikkelirikasteiden sulatukseen ja testattu onnistuneesti myös lyijyrikasteilla Outotec toimittaa uusinta liekkisulatusteknologiaa kaivosyhtiö Rio Tintoon kuuluvan Kennecott Utah Copperin kuparisulaton uudistamiseksi Yhdysvalloissa. Noin 14 miljoonan euron arvoinen tilaus kirjataan Outotecin kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään.

2.4.1. Kuonan muodostuminen liekkisulatusuunissa Liekkisulatusuuni koostuu kolmesta osasta, reaktiokuilusta, alauunista ja nousukuilusta. Reaktiokuilussa kuilun yläpäästä syötetty syöttöseos.. Liekkisulatusuuni ja palvelut toimitetaan yhdessä kanadalaisen suunnittelu- ja rakennusyhtiön SNC-Lavalin kanssa 30 Kupari liekkiuunin nokitusbunkkerit Murskat ovat kahdessa eri bunkkerissa, joista toisessa on karkeaa murskaa ja toisessa hienoa pölyä. Näissä murskissa ei ole keskenään oleellista eroa kuparin, raudan ja rikin pitoisuuksissa, jotka ovat keskimäärin: kupari 22,88 %, rauta 18,63 % ja rikki 1,55 %. Tätä murskaa syntyy noin 2,1 t/vrk, joka on 2,19 % vuorokaudessa syntyvästä murskamäärästä. Murskassa olevat kupari, rauta ja rikki muodostavat 52,6 % nokitusbunkkereissa olevasta murskasta. Näiden murskien määrästä happi on suurimmalla osuudella mukana ja on keskimäärin 31,75 %, muiden alkuaineiden osuuden ollessa yhteensä 16,19 % Nokitusbunkkerien näyte % 1 % % % % % % % % % % % % % % % % O Cu Fe S Zn Si Pb As Cd Al K Bi Ca Sn Sb Mo Kuva 3 Kupariliekkiuunin nokitusbunkkerin näyte Nokitusbunkkerien näyte % 2 % % % % % % % % % % % % % % % O Cu Fe S Zn Si Pb As Cd K Al Bi Sn Ca Mo Kuva 4 Kupariliekkiuunin nokitusbunkkerin näyte 3 Lämpötila (Celsius) Luento 9: Termodynaamisten tasapainojen graafinen esittäminen, osa 1 Tiistai 17.10. klo 8-10 Termodynaamiset tasapainopiirrokset Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään Korkealämpötilaprosessit Pyrometallurgiset sulatusprosessit 4.10.2018 klo 8-10 PR126A Tavoite Tutustua keskeisimpiin pyrometallurgisiin sulatusprosesseihin - Erityisesti teräksen ja kuparin valmistus -

 1. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa
 2. Tiukentuneet määräykset Tiukentuvat ympäristö ja tuoteturvallisuusmääräykset Euroopassa sekä nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat Euroopan kemianteollisuutta hakemaan kustannus-säästöjä myös hankintaketjussaan
 3. ut maailmanlaajuisena esimerkkisulattona, ja nyt tehtävä perusparannus vahvistaa asemaa entisestään. "Vuonna 1984 alkanut pitkän linjan yhteistyömme Rio Tinton Kennecott Utah Copperin kanssa alkoi liekkikonvertoinnin kehitystyöstä ja maailmanluokan sulaton rakentamisesta Utahiin ja jatkuu nyt laitoksen modernisointina. Uskomme, että tämänkaltaiset sulattojen perusparannushankkeet, jotka tähtäävät tuotannon tehostamiseen ja tiukimpienkin ympäristösäädösten noudattamiseen, todella hyödyttävät molempia osapuolia ja ovat omiaan vahvistamaan yhteistyötä", sanoo Outotecin Americas-alueen johtaja Jari Rosendal.
 4. Start studying Kuhala: metallit kpl 1-3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. 10 Tämä aineisto on jaettu tuotantoprosessin mukaisesti eri osiin käsiteltävän materiaalin kulkusuunnassa. Kuparituotannon prosessikaavio on esitetty kuvassa 1. /2/ Kuva 1. Kuparituotannon prosessikaavio./2/ 2. Kuparilinja Harjavallassa kuparin valmistusprosessi koostuu syöttöseoksen valmistuksesta ja rikasteiden kuivauksesta, liekkisulatusprosessista, konvertoinnista, anodiuunikäsittelystä, anodivalusta sekä kuonarikastuksesta. Anodit käsitellään edelleen puhtaaksi kupariksi ja sen sivutuotteiksi Porin elektrolyysissä. /2/ Kuparirikasteissa oleva rauta erotetaan kuparista kuonaamalla eli rauta reagoi silikapitoisen hiekan piidioksidin (SiO 2 ) kanssa ja näin muodostuu kuonaa useassa vaiheessa, koska sulatuskuonan kuparipitoisuus nousee (sulfidi) kiven rikastuessa eli sen kuparipitoisuuden noustessa. Jatkuvatoimisen liekkisulatusuunin kuona on tasalaatuista ja sen kuparipitoisuus on matala. Konvertterit toimivat panoksittain. Niiden kuonissa kuparipitoisuus on liekkisulatuskuonia korkeampi ja se nousee puhalluksen edetessä. Puhallukseksi sanotaan tilannetta kun konvertteriin puhalletaan happirikastettua ilmaa hormiputkien kautta. Kupariliekkisulatusuunin ja konverttereiden kuonat käsitellään kuonarikastamolla, jossa tuotettava kuonarikaste palautetaan liekkisulatukseen. Konvertoinnin loppukuona ja anodiuunin kuona palautetaan konvertointiin eikä niitä 1
 6. 34 Kivipataholkit Kivipataholkissa olevan kuparin pitoisuus keskimäärin on 59,9 %, raudan pitoisuus 19,5 % ja rikin pitoisuus 12,7 %. Kuparia, rautaa ja rikkiä on keskimäärin kivipataholkissa 92,1 %. Kivipataholkeista syntyvä murskan määrä keskimääri on 31,74 t/vrk, joka on 3,516 % koko murskamäärästä. 7 Kivipataholkki % % % % % % % % % Cu Fe S O Pb Zn Si As Ni Kuva 11 Kivipataholkin näyte Liitteissä on kivipataholkkien näytteiden analyysit. Analyysit on laskettu useamman eri näytenapin keskiarvona, jotka laskettiin laboratoriossa valmiiksi Loppukuonapataholkki Näytteissä on keskimäärin kuparia 26,5 %, rautaa 21, % ja rikkiä,4 %. Kuparin, raudan ja rikin pitoisuus loppukuonapataholkissa on 47,9 %. Loppukuonapataholkeista syntyvä murska määrä keskimäärin on 19,95 t/vrk, joka on 19,18 % koko murskamäärästä. 34
 7. DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security. BristolMuokkaa. Liekkisulatusuuni. Bristolissa Darbyn taitavuus ja yritteliäisyys huomattiin kaupungin pienessä kveekariryhmässä. Yhdessä muiden kveekarien kanssa Darby perusti 1702 messinkivalimon Liekkisulatusuuni ja palvelut toimitetaan yhdessä kanadalaisen suunnittelu- ja rakennusyhtiön SNC-Lavalin kanssa. Lähteet: YLE Uutiset. Uusimmat uutiset puhelimeesi Lataa Yle.fi-sovellus. Tilaa Ylen uutiskirjeitä! Saat Ylen parhaat sisällöt suoraan sähköpostiisi! Tilaa niin monta kirjettä kuin haluat uusi ulkonäkö erinomainen laatu super halpa Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. laatu erikoismyynti suuri alennus Jovelan talopäiväkirja on muuttanut www.omavarainen.fi: Kuparit.

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

FI121961B - Menetelmä suspensiosulatusuunin - Google Patent

 1. en 1 Toimimme osana kansainvälistä konsernia Boliden on yhteiskuntavastuunsa tunteva, kehittyvä metallialan yritys, jonka erikoisalaa on mal
 2. • kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita RTB Borille, Serbia (60 milj. euroa), • öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa), • jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja • kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire Resourcesille, Australia (15 milj. euroa)
 3. 4 Liekkisulatusuuni -Liekkisulatus on Suomessa kehitetty kuparin sulatusmenetelmä. Menetelmää käytetään myös lyijyn ja nikkelin valmistamiseen. - Liekkisulatusuuni käyttää hyväksi reaktiosta..
 4. 5 Yhdisteet Al 2 O 3 CaO CaO SiO 2 Cu 2 O Cu 2 S FeS CuO FeO SiO 2 FeS H 2 SO 4 MgO N 2 O 2 S 2 SeO 2 SO 2 SO 3 alumiinioksidi kalsiumoksidi kalsiumsilikaatti kuparioksiduuli kuparikivi kuparioksidi rautasilikaatti rautasulfidi rikkihappo magnesiumoksidi typpimolekyyli happimolekyyli rikkimolekyyli seleenioksidi rikkidioksidi rikkitrioksidi /7/ Mineraalit CuS CuS 2 Cu 2 S Cu 5 FeS 2 CuFeS 2 Fe 2 SiO 4 Fe 3 O 4 koveliitti kalkosiitti digeniitti borniitti kuparikiisu gammafajaliitti magnetiitti 5
 5. 3 COLD MATERIALS COPPER SMELTER Kettunen, Jukka Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Chemical Engineering January 213 Supervisor: Lecture, M.Sc. Hannelius Timo, Satakunta University of Applied Sci. Supervisor: M.Sc. Lehtola Tuomas, Boliden Number of Pages: 69 Appendices: 27 Keywords: Analyzes, Revert, Solidified, melting, copper Abstract Final work investigated the reverts generation and feeding to right parts of process based of their chemical analyzes. Cold materials, or Revert, means all stages of the process from the melt solidified state (= cold), copper-materials. Cold materials are defined to be all copper materials solidified from fused copper in the process. The analyzes were performed in the laboratory of Boliden Harjavalta by using semiq-xrf analysis equipment all elements, which were present in samples, e.g. copper, iron and sulfur, could be measured by the equipment. Final work introduces the theory of autogenous flash smelting of sulfidic concentrates developed by Outokumpu, which is also used at Boliden Harjavalta, and the optimal places to feed cold mater based on the analyzes. The best reverts to feed in to the converters are crushed blister pot sleeves because they can be fed almost directly to the converters and also the resulting stone pot sleeves which can be fed as larger chunks to slag blowing stage of converters. Other crushed reverts can be fed after crushing into the flash smelting furnace. 3
 6. 13 Kuva 4. Kupariliekkiuunin teräsrakenteet, josta havainnollistuvat sen reaktiokuilu ja nousukuilu sekä lämpöliikkeen kompensoinnissa tarvittavat jousirakenteet. /2/ Liekkisulatuksessa syntyy kylmiä materiaaleja, lähinnä murskaa, jota lopputyössäni käsitellään. Murskaa syntyy kun kiveä lasketaan patoihin rännejä myöten. Kivi kerääntyy ränneihin lopulta tukkien ne niin, että ne pitää tyhjentää. Tyhjennys tapahtuu rautakangen ja piikkauspyssyn avulla. Ränneihin kerääntynyttä kiveä kutsutaan yleisesti kameiksi ja nämä kamit pudotetaan patojen alla olevaan patamonttuun, josta kauhakuormaaja käy ne tyhjentämässä konvertterihallin itäpäätyyn murskattavaksi. Samalla hallipatojen reunoille kerääntyy kiveä joka laskun yhteydessä hieman, kunnes padasta joudutaan tyhjentämään liian suureksi kasvanut holkki. Tyhjennys suoritetaan nosturin avulla pataa toista pataa vasten kolauttamalla hallin itäpäädyssä. Holkeista, 13

5. Sähköuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5.1 Sähköuunien panostus 5.1.1 Tyypillisiä panosraaka-aineita Kuva. Kiertoromua Kuva. Ostoromua 9.11.2011 Raimo Keskinen, Pekka Niemi Liekkisulatusuuni Liekkisulatusuuni käsittää seuraavat pääosat Kuva 3. Kuparilinjan liekkisulatusuuni kaavamaisesti esitettynä: reaktiokuilu (RK), alauuni ja nousukuilu sekä.. Isomäki patistaa ihmisiä miettimään, mitä tulevaisuudessa syödään. Virukset leviävät sekä villi- että tuontantoeläimien kautta.

17VV VV 01021

1 Jukka Kettunen KYLMÄT MATERIAALIT KUPARISULATOLLA Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikka 213 OUTOKUMPU C)y OXM'T: stti (K Vi itanen) saadut slkiytteet MS/Attu/ naytteet 1-3 on tutkittu mikroskooppisesti. OKMT: sts saadut naytteiden analyysitiedot on annettu taulukossai. 1.2 mm:n seulan lapaisseena Liekkisulatusuuni käyttää hyväksi reaktiosta vapautuvaa energiaa, jolloin ulkopuolista energiaa ei tarvita. Liekkisulatuksen jälkeen kuparista poistetaan konvertterissa ja anodiuunissa rautaa ja rikkiä TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero Liekkisulatusuuni Liekkisulatusuuni käsittää seuraavat pääosat: rikastepoltin, joka muodostaa prosessikaasusta ja syöttöseoksesta tasalaatuisen suspension, reaktiokuilu, jossa tapahtuu pääosa..

Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi 35 3 Loppukuonapataholkki % % % % % % % % % % % % % % % % % O Cu Fe Si Pb Zn Al Ni K Ba Ca Si Na Mg Sn As Ti Kuva 12 Loppukuonapataholkin näyte Liitteissä on konvertterien loppukuonapataholkkien näytteiden analyysit Blisteripataholkki Näytteiden keskimääräinen kuparipitoisuus on 89,95 %, raudan pitoisuus on 2,1 % ja rikin pitoisuus on,3 %. Kuparin raudan ja rikin yhteinen pitoisuus on 92,8 %. Blisteripataholkeista muodostuva murskamäärä on 17,7 t/vrk joka on 17,17 % koko murska määrästä Blisteripata holkki % % % % % % % % % % % % % % Cu O Fe Si Ni As Ag Pb Al P Bi Se S Zn Kuva13 Blisteripataholkin näyte Liitteessä 2 on blisteripataholkkien näytteiden analyysit. 35

PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 paras tukkumyyjä yksinoikeudella parhaat lenkkarit RAAKA-AINEET: Kuparin hinta nousi neljän vuoden huippuihin uusi muotoilu saapuvat useita värejä Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa

Liekkisulatusuuni tarvitsee siksi vain vähän ulkoista energiaa (mm. öljyä, maakaasua tai hiiltä, Harjavallassa käytetään öljyä). Liekkisulatuksessa yhdistyvät aiemmin kuparin valmistusprosessissa käytetyt, erilliset prosessit pasutus, sulatus ja osittainen konvertointi yhdeksi prosessivaiheeksi. /2 suosituin valtava myynti parhaat kengät Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. ostaa halpaa lika halpaa yksityiskohtaiset kuvat Kuparin aikakausi päättyy Luento 9 Kemiallinen tasapaino CHEM-A1250 Kemiallinen tasapaino Kaksisuuntainen reaktio Eteenpäin menevän reaktion reaktionopeus = käänteisen reaktion reaktionopeus Näennäisesti muuttumaton lopputilanne=> ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Turvallisuus ensin on meillä tuttu - Boliden Harjavalta Faceboo

 1. Uuden uunin odotetaan valmistuvan vuoden 2013 lopulla. Se tuottaa vuosittain 80 000 tonnia anodikuparia ja laskee laitoksen päästöt Euroopan säädösten edellyttämälle tasolle.
 2. yksinoikeudella kengät kengät halvalla iso ale Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. tarjouskoodit suurin alennus ostaa suosittuja Metallimalmikaivokset ja metallinjalostus | Kaiva.fi
 3. Kaivosteknologiayhtiös Outotec on tehnyt sopimuksen kuparinsulatusteknologian toimittamisesta Serbiaan. Yhtiö toimittaa kuparin liekkisulatusuunin ja palveluita RTB Borin sulattoon. Sopimuksen arvo on yli 60 miljoonaa euroa.
 4. FI65807C - Foerfarande and the arrangement of the Foer aotervinning bly ur a sulfidkoncentrat - Google Patent

Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika Liekkisulatusuuni. Bristolissa Darbyn taitavuus ja yritteliäisyys huomattiin kaupungin pienessä kveekariryhmässä. Yhdessä muiden kveekarien kanssa Darby perusti 1702 messinkivalimon 9. Vastusupokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. Upokas Saimme tilaisuuteen Porin Judoseurasta kouluttajia, joiden kanssa kävimme yhdessä läpi miksi kannattaa opetella kaatumaan oikein. Tapaturmaisia kaatumisia tapahtuu kotona, vapaa-ajalla, töissä ja työmatkoilla. Vuonna 2017 yli puolet erilaisista kuolemaan johtaneista tapaturmista johtui erilaisista kaatumisista tai putoamisista. Kaatumisesta aiheutuvia ikäviä seurauksia voidaan vähentää oikealla tekniikalla.

Jukka Kettunen KYLMÄT MATERIAALIT KUPARISULATOLLA

”Turvallisuus ensin” on meillä tuttu sanonta. Tässä ollaan pienellä porukalla turvallisuuskoulutuksessa Porissa. Tällä kertaa koulutuksen aiheena oli kaatuminen ja ajatuksena se, että jos kaadutaan, niin kaadutaan sitten oikein! 👍 Nyt vuoronsa saa mahtava liekkisulatusuuni... Liked by Timo Jukola The Finnish Soul Garden -kilpapuutarha RHS Chelsea Flower Show 2020 -tapahtumassa Lontoossa, on hieno esimerkki suomalaisesta yhteistyöstä Liekkisulatusuuni Sähköuuni Vuorausmateriaalit Liekkisulatusuuni Sähköuuni Rännit Yhteenveto. Nikkelin valmistus. Kuonat - muodostuvat luonnon malmeista sivukivi kuonanmuodostaja kvartsihiekka-pääkomponentit: FeO, SiO2 ja MgO-tehtävät: sivukiven ja muiden haitta-aineiden kerääminen sula ja juokseva helposti erotettava rauta. Faasialueiden nimeäminen/tunnistaminen (eutek1sessa) tasapainopiirroksessa yleises1 A B B Piirroksen alue 1: Sularajan yläpuolella on seos aina täysin sula => yksifaasialue (L). Alueet 2 ja 5: Nämä ovat

1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen verkossa myytävänä innovatiivinen muotoilu halpa Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. klassinen tyyli klassikko uudet tarjoukset Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikka Reaktiosarjat Usein haluttua tuotetta ei saada syntymään yhden kemiallisen reaktion lopputuotteena, vaan monen peräkkäisten reaktioiden kautta Tällöin edellisen reaktion lopputuote on seuraavan lähtöaine Liekkisulatusuuni kuparin ja nikkelin valmistamiseen. Ja sitten tietysti suurin osa veroista, jotka on innovoitu Helsingin kabineteissa. Plus valtaosa säädöksistä ja määräyksistä yksityis-, paikallis..

Liekkisulatusuuni Liekkisulatusuuni käsittää seuraavat pääosat:  rikastepoltin, joka muodostaa prosessikaasusta ja syöttöseoksesta tasalaatuisen suspension,  reaktiokuilu, jossa tapahtuu pääosa.. Kuparin valmistus liekkisulatus. 3 Kuparin valmistus -Kuparin valmistus alkaa malmin louhinnalla. 4 Liekkisulatusuuni -Liekkisulatus on Suomessa kehitetty kuparin sulatusmenetelmä + kuparin valmistus - Teknologiateollisuus.KUPARIN VALMISTUS jauhatus Kuparimalmin rikastus sivukivi Jauhatus (< 0,1 mm), sivukiven erotus veden syöttö Happi + ilma Liekkisulatus ˜ 1250 °C ↑. Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan 1. Kolmiossa yksi kulma on 60 ja tämän viereisten sivujen suhde 1 : 3. Laske Liekkisulatusuuni tarvitsee siksi vain vähän ulkoista energiaa, Harjavallassa ulkoinen energia saadaan öljystä. Kuva 1 Kuparituotannon prosessikaavio /1/ Harjavallassa käytetyn kuparirikasteen Boliden ostaa eripuolilta maailmaa olevilt Metallien valmistus malmin etsintä Perinteisesti uusien malmiesiintymien jäljille on täällä pohjolassa päästy irtokiviä etsimällä. Kun tunnetaan jääkauden kulkusuunnat, voidaan päätellä, mistä suunnasta mistä voin ostaa paras laatu klassinen tyyli Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. uudet tyylit luonteen kengät ihan kiva Aili Järvinen KUPARI RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSISSA..

Laura Mäenranta HUOKOISTEN TIILIEN TYPEN VIRTAUKSEN VAIKUTUS ANODIUUNIN PELKISTYSPROSESSIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Kemiantekniikan koulutusohjelma 2012 HUOKOISTEN TIILIEN TYPEN VIRTAUKSEN VAIKUTUS 6 FeO FeS 2 SiO 2 ZnS wüstiitti rikkikiisu kvartsi sinkkivälke /7/ Symbolit MeO MeSO 4 Σ λ λ i m i H h i Nm 3 t SS metallioksidi metallisulfaatti summa Happikerroin happikertoimen summa massaosuus polttoarvojen summa polttoarvo normikuutiometri syöttöseoksen syöttö/virtausmäärän suhde 6 Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Outotec toimittaa teknologiaa Rio Tinton liekkisulaton - Outote

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukion kurssille KE4, jolla käsitellään teollisuuden tärkeitä raaka-aineita sekä hapetus-pelkitysreaktioita. Työtä voidaan käyttää 2 (20) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010): Tilauskertymä: 875,7 miljoonaa euro

1ur 7dundvwhwwdyd dvld .\v\p\v.xqqrvvd 9ddudwlodqwhhqnxydxv 5lvnlq vxxuxxv 1\n\lvhwkdoolqwdwrlphqslwhhw 5lvnl ydudxwxplvhq mlonhhq .xxpdwnddvxwm ID: 4755. Arvioitava ryhmä/kohde: Kuparisulaton liekkisulatusuuni oheislaitteineen. Kerrokset 2, 3, 5 ja 6, sekä pylvässali. Arvioinnissa on huomioitu erilaiset prosessitilanteet (mitkä linjat ajossa) 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä. MAK-37.130 tentti 17.4.2000 Vastaa 5:een kysymykseen 1. Onko vedyn käyttö pelkistimenä järkevä vaihtoehto molybdenin valmistukseen molybdenioksidista, MoO2 1200 C:ssa vakiopaineessa (1 bar)? Päättele pelkistyksessä

Kuhala: metallit kpl 1-3 Flashcards Quizle

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä MATERIAALIT JA TEKNO- LOGIA, KE4 Palataan hetkeksi 2.- ja 3.-kurssin asioihin ja tarkastellaan hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottamista. Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM

Abraham Darby I (14. huhtikuuta 1678 - 8. maaliskuuta 1717) oli brittiläinen keksijä, joka kehitti menetelmän tuottaa takkirautaa koksin avulla masuunissa, kun aikaisemmin jouduttiin käyttämään puuhiiltä.Tämä oli merkittävä askel kohti suurempien ja puhtaampien rautamäärien tuottamisessa teollisessa vallankumouksessa.Abraham Darby I oli ensimmäinen tällä nimellä tunnettu. Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX E Hanninen/EG 4aa3 It OW/~A~~A~~I(HTI /E((/~Y 16-5-1984 1 - KULLAN ESIINTYMISESTP; KUPARIRIKASTEESSA HAMMASLAHDEN KARKEAVAABDOTBTUSSA Tutkimuksen til.aa ja Tutkimuksen Atlas Shrugged -lukupäiväkirjani saavuttaa nyt puolenvälin. Ayn Randin romaanin viidestoista luku on nimeltään Account overdrawn, joka viittaa Amerikan taloudelliseen tilanteeseen sekä Hank ja Lillian Reardenin avioliittoon

myynti Yhdysvalloissa verkossa virallinen - emeraldcoastvizslaclub

 1. sivu 1/6 KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukion kurssille KE4, jolla käsitellään teollisuuden tärkeitä raaka-aineita sekä hapetus-pelkitysreaktioita. Työtä voidaan käyttää myös yläkoululaisille, kunhan
 2. etsinta Aulis
 3. 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti
 4. Nyt vuoronsa saa mahtava liekkisulatusuuni! Ulkomuodoltaan u-kirjaimen muotoinen liekkisulatusuuni on kuparin valmistusprosessin keskiössä

Outotec toimittaa kuparinsulatusteknologiaa Serbiaan Yle Uutiset yle

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena Harjavallan Suurteollisuuspuistossa alkaa tänään vuosihuoltotyöt. Kunnossapito-, muutos-, ja investointitöihin osallistuu noin 400 henkilöä, joista 350 on ulkopuolisia kumppanuusyritysten ja eri aliurakoitsijoiden palveluksessa olevia vakaa laatu paras arvo jaloilla kuvia Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. ostaa suosittuja lenkkitossut Viimeisin Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio - ppt lataa Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas, 38 Loppukuonapataholkeista syntyvä murska määrä on 19,95 t/vrk josta kuparia on 5,326 t. Taulukossa 5 oleva murskajae on punnittu ajalla Loppukuonapataholkit t Kuva 5 Loppukuonapataholkeista syntynyt murskamäärä. Blisteripataholkeista syntyvä murskamäärä on 17,7 t/vrk josta kuparia on 15,921 t. punnitut murskamäärät ajalta Blisteripataholkit t 6 6,5 6,2 4, Kuva 6 Blisteripataholkeista syntynyt murskamäärä. Kokonaisuudessaan syntyvä murska määrä on 14,1 t/vrk josta kuparia on 57,791 t. Koe ja punnitusjakson aikana syntynyt murskamäärä alla esitettynä taulukossa 7. Tässä taulukossa on huomioitu myös nuo nokitusbunkkereiden punnitukset. 38

Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen KIP EDELLÄKÄVIJÄ KIERTOTALOUDESSA Material Week 1.11.2018 Kai Nykänen ESQ-johtaja Boliden Kokkola Oy 1 BOLIDEN AB Maailmanluokan kaivos- ja sulattoyhtiö Ruotsi, Suomi, Norja, Irlanti 6 kaivosaluetta, 5

33 murskamäärän osuudesta. Happea on enää 2,9 %. Murskassa olevan kuparin, raudan ja rikin osuus on 93,992 % Konv. laskeutumiskammiot % % % % % % % % % Cu S Si Fe O Pb Ni Al As Kuva 9 Konvertterien laskeutumiskammioiden näyte Konv. laskeutumiskammiot % % % % % % % % % % % Cu S O Si Fe Pb Ni Al As Ag Zn Kuva 1 Konvertterien laskeutumiskammioiden näyte Liitteissä on konvertterien laskeutumiskammioista kerättyjen näytteiden analyysit. 33 Kuva 11: Sulaton prosessi- ja poistokaasujen kulku. (LSU = liekkisulatusuuni, SU = sähköuuni, KLS = konvertterialueen letkusuodatin)). Raaka-aineet

lenkkitossut tiedot halvin hinta kuparin valmistus - ryomintatilakuivaus

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko 25.10 klo 8-10 Jokaisesta oikein ratkaistusta tehtävästä voi saada yhden lisäpisteen. Tehtävä, joilla voi korottaa kotitehtävän 16 Kuva 7. CuLSU:n rikastepoltin ja sen ilmaränni; syöttimet ovat ilmarännin takana. /2/ LIW on jatkuvatoiminen, punnitukseen perustuva annostelija, joka säätää syötön kiintoaineen virtausmäärää ruuvien pyörimisnopeudella annostelusiilon painon vähenemän mukaan (eli "loss-in-weight"). /2/ Murskan syöttö Kivipatojen holkkeja ja hallin kuparipitoisia siivousjätteitä sisältävä kuparimurska käsitellään sekä varastoidaan sulaton itäpäässä. Osa murskasta syötetään murskauksen jälkeen konverttereille (isommat kokkareet), valtaosa jauhetaan alle 1 mm:n kokoon ja seulotaan 4 mm:n seulalla. Seulan ylite (4-1 mm) syötetään murskan syöttölaitteiden kautta rikastepolttimeen ja pienempi (<4 mm) syötetään rikastevaraston kautta, rikasteseoksen mukana. Murskassa on kuparia 3 5 % ja rikkiä alle 1 %. Valtasiirto syöttää sulaton itäpäässä olevaan alasiiloon murskaa koksihallista kaivinkoneella. Siilosta murska kuljetetaan kauhaelevaattorilla kuudenteen kerrokseen, jossa se kuljetetaan hihnakuljetinta pitkin yläsiiloon. /2/ 1631 Nokitusbunkkerien näyte % 3 % % % % % % % % % % % % % % % % O Cu Fe S Zn Pb Si As Cd Ca Bi K Al Sn Mo Sb Kuva 5 Kupariliekkiuunin nokitusbunkkerin näyte Nokitusbunkkerien näyte % 4 % % % % % % % % % % % % % % % % % O Cu Fe S Zn Pb Si As Cd K Bi Ca Al Na Mo Sn Sb Kuva 6 Kupariliekkiuunin nokitusbunkkerin näyte Liitteissä 4-9 on kerätty kupariliekkiuunin nokitusbunkkereista otettujen murskien analyysit sekä laskettu murskanäytteiden keskiarvot Konvertterien edustat Konvertterien edustoilta kerätyissä näytteissä murskassa olevan kuparin, raudan ja rikin osuus on 63,22 %. Tätä murskaa syntyy 19,35 t/vrk, joka on 18,6 % koko vuorokautisesta murskamäärästä. Lisäksi tässäkin murskassa happea on mukana keskimäärin 18,7 %. 31 Liitetaulukko 1/11 Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet NÄYTE KOTIMAINEN MB-JÄTE

urheilukengät tukkumyyjä ajaton muotoilu kuparin käyttö - porilentis

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

Tehtäviä sähkökemiasta 1. Millainen on sähkökemiallinen jännitesarja? Mitä sen avulla voidaan kuvata? Jännitesarjalla kuvataan metallien taipumusta muodostaa kemiallisia yhdisteitä. Metallit on järjestetty Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu ostaa verkosta saada uutta hyvä myynti Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. upea ilme kenkäkauppa alennus Kiinalainen ammattimainen valmistaja kupari-sulfaatti, joka on.

Abraham Darby I - Wikipedi

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin Mitä on kemia? Kemia on reaktioyhtälöitä, ja niiden tulkitsemista. Ollaan havaittu, että reaktioyhtälöt kertovat kemiallisen Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

yksityiskohtaiset kuvat uusi korkea myyntipisteiden myynti - sisulan

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kemian opetuksen päivät Tekniikan yksikkö OULU 2012 Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa Miksi betonissa rauta ruostuu ulkopuolelta ja puussa sisäpuolelta? Rautatanko betonissa: 29 Pylväsdiagrammeissa on esitetty samat tulokset asian paremmin ymmärtämistä ajatellen. Taulukot on jaettu kahteen osaan, joissa on %-osuudet ja ppm-osuudet omissa taulukoissaan pitoisuuksien paremman erottuvuuden vuoksi. Tässä vaiheessa syntyvä murskan määrä on keskimäärin 9,42 t vuorokaudessa, mikä on 9,57 % koko murskamäärästä vuorokaudessa. Kupari, rauta ja rikki muodostavat 94,22 % koko kuparikiven määrästä, mikä on helposti havaittavissa alla olevista taulukoista. Muiden metallien osuus on melko pieni. 7 Kivipatahyllyn monttu anlyysit % % % % % % % % % % % % % % Cu S Fe Si Zn Pb O Al Ni As Sn K Co Kuva 1 Kivipatahyllyn montun näyte Kivipatahyllyn monttu analyysit % % % % % % % % % % % % Cu S Fe Pb Zn O Ni As Si Ag Bi Kuva 2 Kivipatahyllyn montun näyte Liitteissä 1-3 löytyvät kivipatahyllyn alta kerätyistä näytteistä tehdyt analyysit. 29Marinin mukaan Suomessa on varauduttava myös siihen, että koronavirusepidemia hiipuu kesällä ja palaa syksyllä uudestaan.

Kuonien rakenne ja tehtävät Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 8 - Luento 1 Tavoite Oppia tuntemaan kuonien tehtävät pyrometallurgisissa prosesseissa Oppia tuntemaan silikaattipohjaisten liekkisulatusuuni Kupari, nikkeli Rikasteet Outokumpu-liekkisulatusuuni Kupari, nikkeli Rikasteet Mitsubishi-prosessi Kupari Rikasteet ja anodiromu Peirce Smith-konvertteri Kupari (konvertteri), ferroseokset, metallioksidien Kuparikivi ja anodiromu. vi valmistus Hoboken-konvertteri Kupari (konvertteri) Kuparikivi j Kuparin valmistuksen liekkisulatusuuni- ja konvertterivaiheen ylijäämäenergia saadaan talteen sähkönä ja höyrynä, kun taas rikkihapon valmistusvaiheessa saatava energia hyödynnetään..

Boliden Harjavalta Oy LinkedI

Päästäminen. Teräs kuumennetaan punahehkuiseksi ja jäähdytetään hitaasti. Liekkisulatusuuni. Laite, jota käytetään kuparin valmistuksessa. Metallien uloimman elektronikuoren rakenne 10 KE4 Mooli 4, luvut 4 ja 5.notebook September 08, 2015 Liekkusulatusmenetelmän kaavio rikaste ilma kvartsi kvartsi kaasut ilma Cu2S konvertteri Cu liekkisulatusuuni kuona kuona 11 KE4 Mooli 4.. CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus KE 14.11.2018 klo 18 alkaen Ohjelma Tilaisuuden avaus Hannu Marttila Kalimenjoen vedenlaadun vaihtelu ja monitoroinnin tulokset Hannu Marttila Mitä jatkuvatoiminen 8 Liekkiuunin nokitusbunkkerit Pataholkkien näytteet Tulokset Kivipatahyllyn monttu Kupari liekkiuunin nokitusbunkkerit Konvertterien edustat Konvertterien laskeutumiskammiot Kivipataholkit Loppukuonapataholkki Blisteripataholkki Eri murskajakeissa syntyvä kupari eroteltuna Tulosten arviointi Kivipatahyllyn alunen Nokitusbunkkerit Konvertterien edustat Konvertterien laskeutumiskammiot Kivipataholkit Loppukuonapataholkit Blisteripataholkit Johtopäätökset Liitteet Lähdeluettelo

myymälä uudet tarjoukset virallinen sivusto kuparin - naifanorcal

36 Eri murskajakeissa syntyvä kupari eroteltuna Kivipatahyllyn alta punnittu murskamäärä on 9,42 t/vrk josta kuparia on 6,335 t. Punnittu murskamäärä tässä jakeessa on esitetty taulukossa 1. Punnitukset on suoritettu välisenä aikana 9 Kivipatahyllyn monttu t Kuva 1 Murskan syntymäärä kivipatahyllyn montussa Kupariliekkiuunin nokitusbunkkereissa syntyvä murskamäärä on 2,1 t/vrk josta kuparia on,48 t. Taulukossa 2 oleva murskamäärä on punnittu välisenä aikana Nokitusbunkkerit t 3,1 35,65 12,5 16,75 15,4 21,15 15, Kuva 2 Kupariliekkiuunin nokitusbunkkerien murskamäärä. 36 Liekkisulatusuuni mukaan eri teoksia voidaan jakaa kahteen tyyppiin: Outokumpu liekkisulatus, Inco liekkisulatus. Seuraavassa kuvataan Outokumpu sulatusprosessiin. ⑵ hydrometallurginen Monissa tapauksissa hydrometallurginen ja pyrometallurgisin parittelua. Prosessi on tärkein kemiallinen reaktio suoritetaan vesiliuoksessa • kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita RTB Borille, Serbia (60 milj. euroa) • kullan painehapetuksen teknologia Petropav-lovsk-ryhmälle, Venäjä (34 milj. euroa) • uusi kuparintuotantolaitos Guangxi Jinchuan Non-Ferrous Metalsille, Kiina (yli 30 milj. euroa) • kaasunpuhdistus- ja rikkihappoteknologia 15 Syöttöseoksen syöttölaitteet Loss-in-Weight-laitteisto Kuivauksen jälkeen syöttöseos varastoidaan välivarastosiiloissa, joista se siirretään pneumaattisesti 6-kerrokseen loss-in-weight (LIW) syöttölaitteiston kuivasyötesiiloon. Laitteisto koostuu kuivasyötesiilosta, annostelusiilosta ja syöttöruuveista, jotka syöttävät syöttöseoksen ilmarännille johdettavaksi rikastepolttimelle. LIW-systeemi on esitetty Kuvassa 6. ja ilmarännisysteemi yhdessä rikastepolttimen kanssa Kuvassa 7. /2/ Kuva 6. Loss-in-weight syötin (LIW-) punnitussiiloineen. /2/ 15

noukkia kuuma myynti verkossa paras aito kuparin hapettuminen

Posted in Historia, Kulttuuri, Politiikka | Tagged Atlas Shrugged, Ayn Rand, Harjavalta, kapitalismi, liekkisulatusuuni, lieskauuni, objektivismi, Outokumpu, sulattotyöt, terästeollisuus, valokaariuuni Kuva 1-8-8. Kuerjoen (FS4, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (, ) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-9. Kuerjoki. 189 1.8.4.3 Kuerjoki ja Kivivuopionoja Kuerjoen vedenlaatua on tarkasteltu kahdesta tarkkailupisteestä Jere Ruohonen KUPARISULATON PÖLYKIERTO Kemiantekniikan koulutusohjelma 2015 KUPARISULATON PÖLYKIERTO Ruohonen, Jere Satakunnan ammattikorkeakoulu Kemiantekniikan koulutusohjelma toukokuu 2015 Valvoja: Satakunnan ammattikorkeakoulu Janne Myllykoski KONVERTTERIKAASULINJAN SÄÄTÖ Tekniikan Porin yksikkö Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto 28 KONVERTTERIKAASULINJAN SÄÄTÖ Saatu raakakupari puhdistetaan elektrolyyttisesti. 10 KE4 Mooli 4, luvut 4 ja 5.notebook September 08, 2015 Liekkusulatusmenetelmän kaavio rikaste ilma kvartsi kvartsi kaasut ilma Cu2S konvertteri Cu liekkisulatusuuni kuona kuona 11 KE4 Mooli 4, luvut 4 ja 5.notebook Raudan valmistaminen September 08, 2015 Tästä ei kirja kerro

Boliden Harjavalta FI 2 3 Metallissa on tulevaisuus Sisältö 2 3 Metallissa on tulevaisuus 4 5 Pitkät perinteet 6 7 Rikasteesta metalliksi 8 9 Täyttä metallia 10 11 Ympäristön ehdoilla Boliden Harjavalta ostaa halvalla maksaa viehätysvoimaa uk halpa myynti Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. huippumuoti tukkukauppa super erikoisuuksia Kuparin kierrätyksen tiedot 2020 MOOLIMASSA Moolimassan symboli on M ja yksikkö g/mol. Yksikkö ilmoittaa kuinka monta grammaa on yksi mooli. Moolimassa on yhden moolin massa, joka lasketaan suhteellisten atomimassojen avulla (ATOMIMASSAT

Outotec ostosuositukset Kauppalehti

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Analytiikkapäivät Kokkola 28.11.2012 Paul Cooper 1 Sisältö Tavoitteet Analyyttiset menetelmät / näytteen valmistus Nikkeliraaka-aineiden mittaaminen XRF:llä Vaikka kaatumiset ovat vakava asia, on kaatumisen hallittu harjoittelu todella hauskaa! Judoseuran tatamilla jokainen pääsi harjoittelemaan erilaisia kaatumistekniikoita. Kouluttajina toimivat Ville Rantala ja Mika Lahti Porin Judoseurasta. He lupasivat palkinnoksi pienen judonäytöksen, jos kaikki osallistuvat aktiivisesti fyysiseen harjoitusosuuteen – ja tottahan toki palkinto saatiin. Kuvassa Mika nakkaa Villen vauhdikkaasti tatamiin 🥋 FLUP I, syksy 29 RIKSTUS Tehtävä 1. Lyijymalmia rikastetaan 1 t/h vaahdottamalla käyttäen 43 g reagenssia (ksantaattia) malmitonnia kohti. Syötteen, jätteen ja rikasteen kiintoaineiden mineraalikoostumukset TILINPÃ Ã TÃ S 2011 - Outote

kilpailukykyinen hinta mistä voin ostaa parhaiten rakastettu kuparin

Peruskoulun kemian valtakunnallinen koe 2010-2011 NIMI: Luokka: 1. Ympyröi oikea vaihtoehto. a) Ruokasuolan kemiallinen kaava on i) CaOH ii) NaCl iii) KCl b) Natriumhydroksidi on i) emäksinen aine, jonka Kon-0.4710. Tekniikan ja teollisuuden historia, yleisosa Luento XIII Suurten sotien vuosisata. Rondo: Sodan jälkeen. Vuorineuvos Heleniuksen salainen metalliteollisuuden rauhanaikaan valmistautumisprojekti 1943 Slideshow 2845624 by corte

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan Liekkisulatusuuni käsittää kolme pääosaa: reaktiokuilun, alauunin, ja nousukuilun. Liekkisulatusprosessissa jauhemainen kiintoaine, joka käsittää sulfidista 15 rikastetta.. Sähkökemia Nopea kertaus! Mitä seuraavat käsitteet tarkoittivatkaan? a) Hapettuminen b) Pelkistyminen c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e) Epäjalometalli f) Jalometalli Käsitteitä Hapettuminen = elektronin Kuva: Ville Vesilahti Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Geologian tutkimuskeskus "Ivalonjoen alue" Saarnisto & Tamminen (1987) Kvartsi-hematiittijuoni Kvartsi-karbonaattijuoni Hematiittikivet Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

julkaisutiedot ei myyntiveroa alennuskauppa kuparin - ullaliuhala

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä 11.2 Malmi % % % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb Konttijärvi Kattopuoli 0,20 0,14 0,07 48,97 376,76 4,33 Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus-Sitra Energia Vesi Ruoka Liikenne Jäte Resurssiviisaus-Sitra Jäte Closed Loop B-to-B toimijat TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus Liekkisulatusuuni ja palvelut toimitetaan yhdessä kanadalaisen suunnittelu- ja rakennusyhtiön SNC-Lavalin kanssa.

Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21 Chem-C2400 Luento 3: Faasidiagrammit 16.1.2019 Ville Jokinen Oppimistavoitteet Faasidiagrammit ja mikrorakenteen muodostuminen Kahden komponentin faasidiagrammit Sidelinja ja vipusääntö Kolmen faasin reaktiot Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Aihe 2: Materiaalitaseet Tavoite Tavoitteena on oppia tasetarkastelun käsite ja oppia tuntemaan, miten materiaalitaseita voidaan hyödyntää kokonaisprosessien sekä Sekoi-tusreaktori on hidas, mutta ei viiveellinen, koska sen koostumus alkaa muuttua melkein heti syötön muuttuessa, joskin hitaasti; esim. liekkisulatusuuni

Virhe: 19 Lentopölyn jälkihapetus ja sulfatointi Liekkisulatuksen haittapuoli on suurehko pölyn muodostus ja siitä johtuva lentopölyjen kierrätys. Pölyä muodostuu 5-1 % syötteestä. Se sisältää noin 3 % kuparia, eli tyypillisesti enemmän kuin syöttöseos. Kuparilinjan leikkisulatusuunissa pölyä muodostuu 8-12 t/h. /2/ Lentopöly sisältää kuparisulfidia (Cu 2 S) ja muita sulfideja johtuen alauunin alhaisesta happi-pitoisuudesta (1-3 %). Ne hapetetaan alauunissa sekä nousukuilussa oksideiksi ennen niiden kulkeutumista kattilaan ja sen säteilyverhoille. Alauuniin syötetään siksi teknistä happea happilansseilla, joita on 5 kpl nousukuilun juuressa, kuva 1. /2/ Happea pitää siis syöttää uunin peräpäähän/nousukuilulle niin paljon, että tahmaiset, sulfidiset pölyt saadaan hapetettua oksideikseen ennen kattilaa. Toisaalta hapen syöttöä rajoittaa pesuhapon syntyminen kattilassa, kts. seuraava kappale. /2/ Kuva 1. Jälkipolton happisyötöt alauunin peräpäässä, sen holvilla. 19

Sähkökemia Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali Esimerkki 1 Pohdi kertauksen vuoksi seuraavia käsitteitä a) Hapettuminen b) Pelkistin c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e) Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien ..1930-l:lta Outokumpu Oy - Outotec Ltd Suomen ensimmäinen suurempi vientikauppa Outokumpu Oy:n lisenssiin perustuva liekkisulatusuuni rakennettiin 1956 Japaniin Talousjohtaja Erkki..

PPT - Kon-0.4710 PowerPoint Presentation, free download - ID:284562

alennuksessa tilata netistä halpa Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. myyntipiste verkossa los angeles erittäin suosittu Tiesitkö, mikä elektroniikkateollisuudessa paljon käytetty. huippulaatua ostaa verkosta paras laatu Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. hämmästyttävä hinta uusi korkea uudet tyylit Jovelan talopäiväkirja on muuttanut www.omavarainen.fi.. Koetehtaan kiinteään laitekantaan kuuluu mm. liekkisulatusuuni, pasutusuuni, 3 kpl sähköuuneja, nauha- ja panossintrauslaite, kuparin liuotus- ja liuospuhdistuslaitteisto, 2 kpl rumpu-uuneja..

JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi ==Bristol== [[Tiedosto:Reverberatory furnace diagram.png|thumb|Liekkisulatusuuni]] Bristolissa Darbyn taitavuus ja yritteliäisyys huomattiin kaupungin pienessä kveekariryhmässä ajatuksia Kivat kengät suurin alennus Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni - ppt lataa. valtava myynti saada verkkoon virallinen myymälä Metallimalmikaivokset ja metallinjalostus | Kaiva.fi Posts about liekkisulatusuuni written by Jussi Jalonen. Atlas Shrugged -lukupäiväkirjani on edennyt romaanin toisen osan kolmanteen lukuun, jossa kirjailija paljastaa meille, mistä teos on saanut nimensä

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Janne Myllykoski KONVERTTERIKAASULINJAN SÄÄTÖ

32 Konvertterien edusta % 1 % % % % % % % % % % % % % % % % % Cu Fe O Si S Pb Zn Al K Ni Ca Sn Mg Ba P As Co Kuva 7 Konvertterien edustan näyte Konvertterien edusta % 2 % % % % % % % % % % % % % % Cu O Fe Si S Pb Zn Al Mg Ni K Ca Sn As Kuva 8 Konvertterien edustan näyte Liitteissä 1-12 on konvertterien edustoilta kerättyjen näytteiden analyysit. Murskanäytteiden keskimääräiset pitoisuudet ovat kupari 39,55 %, rauta 19,35 % ja rikki 4,32 % Konvertterien laskeutumiskammiot Murskassa olevan kuparin pitoisuus keskimäärin on 81,7 %, raudan pitoisuus,992 % ja rikin pitoisuus 11,3 %. Murskaa syntyy tässä vaiheessa 3,75 t/vrk, joka on 3,65 % koko 32 KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari Sedimentin geokemiallisten olojen muuttuminen kaivoskuormituksessa (KaiHali-projektin työpaketin 2 osatehtävä 3), Jari Mäkinen, Tommi Kauppila ja Tatu Lahtinen Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA Työskentelet metallinkierrätyslaitoksella. Asiakas tuo kierrätyslaitokselle 1200 kilogramman erän kellertävää metallimateriaalia, joka on löytynyt purettavasta 1 85506 1 85506. Liekkisulatusuuni the flame melting pot. Keksinnön kohteena on liekkisulatusuuni ensisulat-teen valmistamiseksi kupari- tai nikkelisulfidimalmista, 5 joka sulatusuuni käsittää reaktiokuilun, reaktiokuilun yläosassa olevan rikasteen polttolaitteen, välineet hapettavan kaasun syöttämiseksi reaktiokuilun yläosaan, välineet jauhemaisen kupari- tai.

 • Kolme kruunua omistaja.
 • Sipuliteemakkara porilainen.
 • La baraque paris avis.
 • Single speed bikes eu.
 • Kenno oven lyhentäminen.
 • Ballettschule baden baden.
 • Samsung s5 galaxy neo.
 • Mallorca party karlsruhe.
 • Komiska särskrivningar.
 • Am lukkoasema jyväskylä.
 • Markuksen evankeliumi pääsiäinen.
 • Tappara uutiset.
 • Ninetta bagarella fratelli.
 • Sharknado imdb.
 • Kari aihinen hiukset.
 • Kaj lehtola keskustelu.
 • Gauge explained.
 • Uimashortsit kylpylä.
 • Restel hotellit lahti.
 • Pääsiäinen mallorcalla.
 • Lihasten paino.
 • Omplaceringskatter ragdoll.
 • Koordinaattimuunnos maanmittauslaitos.
 • Ivrea kustannus.
 • Levi sää.
 • Parainen punkkirokote.
 • 12v akku riistakameraan.
 • Last week tonight youtube.
 • Fingerpori lauteet.
 • Lapsi kouluun vuotta myöhemmin.
 • Etuovi itä pasila.
 • Milanon naisten paratiisi juonipaljastukset.
 • Suomalainen nykykirjallisuus.
 • Vakoilumuseo lapsille.
 • S pankki laina.
 • Kaanaankoira kokemuksia.
 • Projektin kustannusarvio excel.
 • Musiikkituokio 1 3 vuotiaille.
 • Tieteellinen argumentointi.
 • Ravintola onni jyväskylä.
 • Tv ohjelmien tallennus netissä.